SCHEMA GENERALĂ PE QUADRANȚII MICI

  1A

  CICLURILE EXISTENȚIALE DE FORMARE A PERSONALITĂŢII SOCIALE

  • Eforturi susținute de coerentizare a caracteristicilor sociale, cu cele naturale moștenite
  • Evitarea conflictelor interne dintre tehnologie, umanitate și mediul natural și resurselor planetare cu ajutorul inteligențelor artificiale dedicate și performante
  • Educarea oamenilor către gândirea naturală, învăţarea de la natură prin observare directă
  • Aprofundarea cunoaşterii relațiilor cu mediul, apariția și dezvoltarea profesiilor specializate de vindecare a mediului natural
  • Recuperarea echilibrelor socio-economice și a sustenabilității naturale
  • Alianțele profunde cu natura ale umanității forțate să fugă pe altă planetă dacă nu echilibrează TERRA
  • Integrarea sustenabila și echilibrata a umanității, mediului natural și a celui tehnologic
  • Saltul calitativ in gândirea umană reflectat în relațiile armonioase cu mediul natural și cu cel tehnologic
  • Reluarea istoriei cu evitarea greșelilor inițiale, trecerea către spiritualitate
  • Integrarea umanității in natură și a naturii în existența umană
  • Preluarea bunelor practici confirmate în diferite medii, pentru saltul evolutiv al mediului in relația cu specia umană
  • Redresarea culturală pornită de la noile principii de gândire informațională
  • Refacerea echilibrului sustenabil, restartarea sistemului pe noile dimensiuni  1B

  COLABORAREA DINTRE NATURĂ ȘI UMANITATE

  • Specializarea viziunii, privirea din mai multe perspective
  • Învăţarea de la natură, privirea din punctul de vedere al ecosistemului, antrenarea simțurilor
  • Integrarea informațiilor în structuri complexe și fluide cu găsirea soluțiilor potrivite
  • Îmbinarea acțiunilor colective dintre umanitate și natură prin înțelegerea reciprocă a mesajelor
  • Realizarea simbiozei dintre umanitate și natură cu ajutorul logicilor performante
  • Filtrarea informațiilor esențiale, eliminarea celor toxice sau redundante


  1C

  DEZVOLTAREA SPIRITUALITĂȚII PRIN EVOLUȚIE INTEGRATIVĂ

  • Emanciparea gândirii pe nivele de complexitate și de granulație
  • Dezvoltarea și redimensionarea gândirii bazată pe simțire și logici multiple
  • Ieșirea la suprafață a abilităţilor native prin antrenament și spiritualizare
  • Refacerea si dezvoltarea potențialelor inițiale, prin coerentizarea fizică, emoţională, mentală
  • Antrenarea utilizării ambelor emisfere cerebrale, obținerea stării de revelație și armonie
  • Evoluția ajutată de drumurile inițiatice necesare descoperirii, revelației și acumulării de cunoaştere  1D

  ELIBERAREA UMANITĂȚII DE INSTINCTE DISTRUCTIVE

  • Restructurarea pozitivă a hărților mentale și a modalităţilor de procesare
  • Dezvoltarea instrumentelor și tehnicilor de armonizare și coerentizare
  • Proiectarea sustenabilității și a echilibrului sistemic
  • Rearanjarea componentelor cu obținerea de calități superioare suplimentare
  • Oglindirea perspectivelor, recunoaşterea altor paternuri iniţial ascunse
  • Întărirea caracteristicilor evolutive pozitive, diminuarea și eliminarea celor negative

  Dezvoltarea semantică pentru Teorema de Izomorfism Structural