Teorema de izomorfism structural


Fundamentală in înțelegerea fractalilor algebrici este teorema izomorfismului structural. Aceasta permite înțelegerea pachetelor informaționale complexe și coerente, care se ascund sub forma unor funcții simple.


Emisfera dreaptă


- dezvoltarea relațiilor dintre oameni ce conduc la emancipare
- eficientizarea relațiilor umane necesare funcționalităților
- adaptarea evolutivă si evoluția adaptativă integrativă
- organicizarea relațiilor dintre umanitate si mediul natural
- sincronicizarea si armonizarea proceselor complexe
- amplificarea si lărgirea tehnică a inteligentei umaneF1(X) = X

dezvoltarea relațiilor dintre oameni ce conduc la emancipare

 • adaptarea evolutivă pe etape la noi condiții de existență
 • lucrul in comunitate, împărțirea sarcinilor prin ajutor reciproc asumat
 • specializările și învățarea necesare rezolvării problemelor locale in armonie
 • refacerea circuitelor și formarea conexiunilor și inter-condiționărilor de tip ecosistemic sustenabil și echilibrat
 • specializarea pentru roluri specializate, la diferite nivele de specializare, condiționate de necesitățile informaționale ale sistemului
 • descoperirea rolului și locului unde îşi găsește scopul existențial și alegerea drumului de urmat, condiționat de factorii externi și decizii interne
 • specializarea pe rol in funcție de potențialele adaptativ evolutive si de matricea funcționalităților fiecărei poziții
 • dezvoltarea configurațiilor ce asigura mobilitatea și transmiterea flexibilă a informațiilor, cu specific țintit către utilizatori
 • determinarea limbajelor specifice de comunicare in sistem, pentru diversele situații, descifrarea comunicărilor venite din surse diverse
 • alegerea strategiilor din portofoliul de soluții, condiționate de ierarhia si rolul căutat in sistem
 • optimizarea proceselor legate de supraviețuire si adaptare evolutiva la noile funcționalități dezvoltate
 • cadrul strict al desfășurării admisibile în evoluția evenimentelor
 • înțelegerea lanțurilor cauzale ce permit sincronizarea acțiunilor si sustenabilizarea corelativa a echilibrelor
 • cristalizarea informațiilor in structuri informaționale complexe, pe direcții, ponderi și vectori de acțiune
 • mărirea capacității de gândire critică și observare structurată, ce permite optimizarea și reglarea deciziilor in funcție de situație
 • reglarea și optimizarea permanentă a funcționalităților și acțiunilor in cadru cooperant prin înțelegerea logicilor utilizate
 • structurarea și restructurarea adaptativ evolutiva a componentelor informaționale in contextul dinamic al acțiunilor adaptativ evolutive
 • reglarea sistemica a consumurilor diferite componente corelate și implicate in echilibrul sustenabil si durabil
 • mecanismele colaborative, adaptative evolutiv necesare orientării deciziilor către sustenabilitate echilibrată
 • lărgirea limitelor evoluției adaptative, cu păstrarea consistenței, sustenabilității și echilibrului sistemic
 • adaptarea informaționala la procesarea de informații variate venite din surse multiple
 • selectarea prin experimentare a soluțiilor posibile cu șanse de reglare a sistemelor confirmate pe un sistem de logici interne
 • reglarea sistemica a consumurilor diferite componente corelate și implicate in echilibrul sustenabil si durabil
 • mecanismele colaborative, adaptative evolutiv necesare orientării deciziilor către sustenabilitate echilibrata
 • saltul calitativ al structurării informaționale prin dezvoltarea structurilor si portofoliilor de alternative de răspuns
 • evaluări, procesări, proceduri, procese, logici, externalizări, aplicate peste colaborări, adaptări, decizii, evoluții, alegeri si strategii evolutive, in interacțiuni complexe


F2(X) = 1-X

eficientizarea relațiilor umane necesare funcționalităților

 • proiectarea sistemului la maniera generală cu portofoliul de alternative adaptative
 • ierarhizarea și structurarea funcționalităților in funcție de importanța, urgenta, timp, spațiu, relații de comunicare și poziție cu direcție clară
 • apărarea condițiilor existențiale împotriva agresiunilor și dezechilibrelor
 • portofoliul acțiunilor necesare conviețuirii in mediul înconjurător fără încărcare și exploatare nesustenabilă
 • adaptarea la condiții limitative și concurențiale pe resurse limitate
 • reglarea și autoreglarea pe ritmuri impuse in caz de necesitate, adaptarea evolutiva la condiții de presiune informațională
 • integrarea organică a unui subsistem într-un sistem mai mare cu apariția de noi funcționalități
 • dezvoltarea capacităților de previzionare și de optimizare a deciziilor complexe prin analize de tip holografic ce accentuează soluția optimală
 • dezvoltarea posibilității de alegere limitată a drumurilor flexibile ce permit atingerea unor obiective in diverse trasee și formule de timp
 • dezvoltarea de substructuri specializate pentru apărarea si întreținerea funcționalității generale si specifice
 • dezvoltarea răspunsurilor reflexe si elastice, adaptabile la schimbările rapide ale mediului informațional
 • educarea conform unor direcții stabilite cu instrumente validate in timp pentru direcții de gândire, acțiune cu logici locale de procesare, in structuri de tip piramidal
 • curățirea sistemului de informații parazitare prin restartarea sistemului după etapa de echilibrare pe diferite nivele de profunzime și granulație
 • controlul ritmurilor și sincronicităților componentelor locale in cadrul proceselor generale sau globale
 • diversificarea și specializarea surselor de hrana informațională in procesul autoreglajelor sistemice la diverse nivele
 • organicizarea și structurarea clusterelor informaționale, astfel încât să răspundă la portofoliul de probleme la care sunt expuse
 • descoperirea drumurilor optimizate de atingere a unor ținte, prin flexibilizarea logicilor și corelarea interfețelor
 • transmiterea profesiei prin ucenicie si dezvoltarea profesionala prin trepte de învățare de la cei cu o treapta mai sus de cunoaștere experimentata
 • disciplinarea echipelor cu sincronizarea momentelor de interacțiune controlată
 • coerența relațiilor și informațiilor pe un teritoriu informațional limitat
 • dezvoltarea mecanismelor de reglare complexă și încrucișată, nuanțată in funcție de natură și parametri contextului
 • echilibrarea totala a relațiilor de tip ecosistemic informațional
 • dezvoltarea structurilor de portofolii de soluții ce pot răspunde cu soluții specifice in orice situație
 • exploatarea logicilor cantitative pana la producerea metamorfofozei gândirii și complexificări înțelegerii umane

F3(X) = 1/X

adaptarea evolutivă și evoluția adaptativă integrativă

 • obținerea unei amprente ecologice nule prin creșterea coerenței informaționale sistemice, cu ajutorul subsistemelor pe diferite nivele de complexitate
 • planificarea noilor etape evolutive prin analizarea contextelor și evoluțiilor aproximative
 • dezvoltarea triggerelor si metodelor de comunicare/ funcționare eficienta si coerentă
 • corelarea ciclurilor de comunicare, colaborare, structurare, decizie, adaptare, evoluție interna sau control extern
 • etapizarea proceselor necesare procesării și comunicării, prin algoritmizarea pașilor ce trebuie parcurși
 • reglarea și autoreglarea pe ritmuri impuse in caz de necesitate, adaptarea evolutiva la condiții de presiune informațională
 • integrarea organică a unui subsistem într-un sistem mai mare cu apariția de noi funcționalități
 • dezvoltarea capacităților de previzionare și de optimizare a deciziilor complexe prin analize de tip holografic ce accentuează soluția optimală
 • echilibrarea relațiilor din mediu prin mutații armonizate a acțiunilor și deciziilor
 • refacerea sau dezvoltarea e noi circuite care vor permite regenerarea echilibrelor sistemice prin alte strategii evolutiv-adaptative
 • saltul calitativ si emancipatoriu al tuturor elementelor ce sunt conectare la procesul de reechilibrare sistemica sustenabila
 • mărirea capacității de gândire critică și observare structurată, ce permite optimizarea și reglarea deciziilor in funcție de situație
 • orientarea componentelor către zona de procesare unde devin utile
 • reglarea sistemica a consumurilor diferite componente corelate și implicate in echilibrul sustenabil si durabil
 • saltul calitativ al structurării informaționale prin dezvoltarea structurilor si portofoliilor de alternative de răspuns
 • ritualizarea proceselor automatizate la momente și semnale declanșatoare pentru procese strict determinate
 • adaptarea informațională la procesarea de informații variate venite din surse multiple
 • lărgirea limitelor evoluției adaptative, cu păstrarea consistenței, sustenabilității și echilibrului sistemic
 • selectarea prin experimentare a soluțiilor posibile cu șanse de reglare a sistemelor confirmate pe un sistem de logici interne
 • integrarea eficienta în natură informațională globală a sistemelor și subsistemelor
 • mecanismele de reglaj sau autoreglaj declanșate de variații de semnal in limite admisibile
 • ierarhizarea si structurarea colaborării strategice prin relații informaționale specializate

F4(X) = 1-1/X

organicizarea relațiilor dintre umanitate si mediul natural

 • dezvoltarea capacităților de previzionare și de optimizare a deciziilor complexe prin analize de tip holografic ce accentuează soluția optimala
 • echilibrarea relațiilor din mediu prin mutații armonizate a acțiunilor și deciziilor
 • refacerea sau dezvoltarea e noi circuite care vor permite regenerarea echilibrelor sistemice prin alte strategii evolutiv-adaptative
 • saltul calitativ si emancipatoriu al tuturor elementelor ce sunt conectare la procesul de reechilibrare sistemică sustenabilă
 • mecanismul de rafinare a analizei pentru situațiile când nivelul de granulație al datelor nu se potrivește cu puterea de procesare
 • extinderea capacităților de procesare rafinata de la sistemul propriu către sistemele din mediul informațional
 • adaptarea evolutiva cu învățarea și identificarea optimului strategic, necesara acțiunii in situații complexe și predeterminate
 • dezvoltarea liniilor de colaborare-cooperare prin verificarea compatibilităților intre partenerii informaționali
 • echilibrarea relațiilor din mediu prin mutații armonizate a acțiunilor și deciziilor
 • saltul calitativ si emancipatoriu al tuturor elementelor ce sunt conectare la procesul de reechilibrare sistemică sustenabilă
 • refacerea sau dezvoltarea de noi circuite care vor permite regenerarea echilibrelor sistemice prin alte strategii evolutiv-adaptative
 • dezvoltarea mecanismelor reglatoare și ținerea acestora in funcție prin triggere declanșatoare de reparații
 • condiționarea transformării prin modelarea sistemică a proceselor pe parcursul metamorfozei controlate
 • recunoașterea paternurilor informaționale anterior pasive, ce s-au activat, dezvoltarea protocoalelor de acțiune reflexe si integrarea pe o nouă etapă
 • adaptarea la noile condiții existențiale și la noile profile proprii de acțiune, obținute prin metamorfozarea celor vechi pe o nouă etapă evolutivă
 • coerentizarea schimburilor de informații si substanțe necesare structurilor informaționale complexe
 • lărgirea limitelor evoluției adaptative, cu păstrarea consistenței, sustenabilității și echilibrului sistemic
 • specializarea pe locuri înguste și dezvoltarea relațiilor de colaborare evolutiva sincronizată sistemic
 • atenția la detaliile semnificative ce preced acțiuni sau dereglări, intervenția în timp real pentru eliminarea pericolului
 • disciplinarea echipelor cu sincronizarea momentelor de interacțiune controlată
 • dezvoltarea mecanismelor de reglare complexă și încrucișată, nuanțată in funcție de natură și parametri contextului
 • echilibrarea totala a relațiilor de tip ecosistemic informațional
 • dezvoltarea structurilor de portofolii de soluții ce pot răspunde cu soluții specifice in orice situație

F5(X) = 1/(1-X)

sincronicizarea și armonizarea proceselor complexe

 • optimizarea procedurilor de colaborare și sincronicizare intre elementele informaționale, in procesul evoluției pe alte baze algoritmice
 • dezvoltarea mecanismelor reflexe, structurate astfel încât sa conserve și să protejeze coerența și mărimea fluxurilor de date
 • dezvoltarea protocoalelor necesare relațiilor cooperante intre diversele componente la toate nivelele de granulație a informațiilor și de complexitate a soluțiilor
 • minimizarea consumurilor, localizarea eforturilor adaptativ evolutive acolo unde exista necesitatea dezvoltării
 • reglarea activităților in funcție de spațiu/ timp/ resurse, alianțe. modele de comunicare, înălțimea sau adâncimea arealului de cooperare si colaborare/ comunicare
 • dezvoltarea de protocoale de comunicare ce pot declanșa reacții reglatorii ale sistemului
 • reglarea aspectului formelor cu funcționalitățile exprimate prin modelul arhitectural si de comunicare adoptat
 • dezvoltarea conectomului complex ce permite realizarea de obiective multiple sincronizate pe procese
 • dezvoltarea liniilor de comunicare și de schimburi intre partenerii integrați in echilibrarea structurilor de dimensiuni mai mari
 • integrarea fluxurilor informaționale pe diferite nivele, direcții, logici si granulații, in structuri funcționale, perfect echilibrate, cu evitarea degradării prin mecanisme interne de tip decizional, generate de structurile mai mici
 • economisirea energiei și substanțelor prin intermediul informației reglatoare
 • evitarea abuzurilor și dominației unei componente asupra celorlalte, declanșare mijloacelor de corectare a deciziilor in funcție de reacțiile sistemelor afectate
 • corectarea evoluțiilor negative prin strategii complexe automate, declanșate de dezechilibre sau de încălcări ale regulilor existențiale
 • trecerea la resurse secundare sau/și regenerabile, utilizarea ciclurilor trofice informaționale
 • reconstituirea relațiilor durabile și sustenabile in noi condiții de existenta informațională
 • creșterea coerenței relațiilor de colaborare și economisire de energie, substanțe și informații neutilizabile pe poziția stabilită
 • folosirea tradițiilor ca referențial de gândire si învățare a ce este important și semnificativ
 • logici de programare pe dezvoltarea corelată și provocată de momente declanșatorii
 • dezvoltarea ierarhiilor din grupurile sociale și asumarea unor sarcini specifice pozițiilor
 • reglarea inovativa a procedurilor pentru obținerea efectelor mai bune, eliminarea factorilor de eroare
 • echilibrarea sustenabilă și durabilă a sistemelor informaționale
 • trecerea la resurse secundare sau/și regenerabile, utilizarea ciclurilor trofice informaționale
 • reconstituirea relațiilor durabile și sustenabile in noi condiții de existenta informațională
 • creșterea coerenței relațiilor de colaborare și economisire de energie, substanțe și informații neutilizabile pe poziția stabilită

F6(X) = X/(1-X)

amplificarea și lărgirea tehnică a inteligenței umane

 • traducerea semnalelor prin filtrul logicilor de procesare în dialogul dintre sistemele sau subsistemele specializate
 • dezvoltarea tacticilor flexibile ce permit atingerea unor ținte în strategia necesară ce devine flexibilă
 • dezvoltarea ecosistemica in valuri informaționale ce reglează și îmbogățește informațional sistemele, păstrând coerența și echilibrul
 • descifrarea mecanismelor de reglaj ecosistemic și al informațiilor mici în sistemele mari, ce pot fi virusate de informațiile mici
 • dezvoltarea ecosistemica in valuri informaționale ce reglează și îmbogățește informațional sistemele, păstrând coerența și echilibrul
 • obținerea stării de armonie ce poate fi susținută la modificarea caracteristicilor informaționale ale mediului
 • flexibilizarea traseelor simultană sau pe termen scurt, pentru trecerea de la o logică sau soluție, la alta logică si soluție in caz de necesitate
 • dezvoltarea hărții informaționale corelata cu harta senzitivității față de tipurile de informații accesate si de dimensiunilor acestora de structurare
 • procesul de creștere și dezvoltare controlat de softuri informaționale predefinite anterior și dezvoltate ulterior in procesul de adaptare evolutiva
 • confirmarea și specializarea strategiilor eficiente necesare structurării setului complet de strategii ce conduc la sustenabilitatea generala a sistemelor
 • dezvoltarea circuitelor si profilelor informaționale necesare procesării complexe
 • specializarea in timp real a subsistemelor ce se sprijină pe memorii de experiențe câștigate sau transferate
 • coerentizarea acțiunilor prin procesare si transmitere automata de date intre substructuri sau sisteme partenere sincronizate
 • rafinarea încărcării memoriilor din sistemele informaționale prin stratificarea in timp a evoluției datelor și orientarea către soluțiile viitoare
 • ierarhizarea sistemelor și proceselor la modul funcțional cu respectarea protocoalelor de comunicare, ce permite structurarea eficientă a datelor semnificative pentru declanșarea reacțiilor de protecție informațională
 • formarea de structuri de procesare paralelizate care se pot sincroniza și acționa împreună la anumite semnale de alertă
 • fixarea limitelor de acțiune coordonată intre sistemele integrate, cu declanșarea alertei de prevenire a supraîncărcării si reglarea si obținerea de noi abilitați ale sistemelor informaționale si creșterea performantelor de procesare integrativa pe logici multiple si nivele de granulație succesive temelor pentru alte nevoi de procesare coordonată
 • educarea conform unor direcții stabilite cu instrumente validate in timp pentru direcții de gândire, acțiune cu logici locale de procesare, in structuri de tip piramidal
 • curățirea sistemului de informații parazitare prin restartarea sistemului după etapa de echilibrare pe diferite nivele de profunzime și granulație
 • controlul ritmurilor și sincronicităților componentelor locale in cadrul proceselor generale sau globale
 • reglarea și optimizarea permanentă a funcționalităților și acțiunilor in cadru cooperant prin înțelegerea logicilor utilizate
 • diversificarea și specializarea surselor de hrana informațională in procesul autoreglajelor sistemice la diverse nivele
 • restructurarea bazelor de date prin procesarea informațiilor cu ajutorul altor logici și in alte perspective
 • specializarea pe locuri înguste și dezvoltarea relațiilor de colaborare evolutiva sincronizată sistemic
 • coerentizarea acțiunilor sistemice ce conserva stabilitatea amprentei informaționale globale sau locale nule
 • dezvoltarea structurata a evenimentelor posibile generate de gradele de libertate a utilizării logicilor
 • disciplinarea echipelor cu sincronizarea momentelor de interacțiune controlată
 • mărirea capacității de gândire critică și observare structurată, ce permite optimizarea și reglarea deciziilor in funcție de situație
 • înțelegerea profundă a semnificației întâmplărilor, corelarea concluziilor cu alte observații colaterale sau derivate
 • optimizarea adaptărilor și interacțiunilor la contexte noi
 • conformitatea acțiunilor si procedurilor dependenta de buna funcționare informaționala a macro pana la micro sisteme
 • fluența adaptativ evolutivă conservată la diversele transformări
 • ierarhizarea și structurarea funcționalităților in funcție de importanța, urgenta, timp, spațiu, relații de comunicare și poziție cu direcție clară
 • determinarea algoritmică a direcțiilor de acțiune a logicilor, a limitelor de utilizare și a nodurilor de schimbare ale direcțiilor de la o logică la alta
 • echilibrarea sustenabilă și durabilă a sistemelor informaționale


EMISFERA STANGA

- reglarea continuă a sustenabilității sistemelor complexe
- reglarea sustenabilității și echilibrului cu ajutorul AI
- dezvoltarea gândirii complexe și a instrumentelor de procesare
- dezvoltarea echilibrului ecologic prin învăţarea de la natură
- cibernetizarea și dezvoltarea mijloacelor de autoreglaj
- optimizarea relațiilor, ritmurilor și sincroniilor sistemice


F1(X) = X

reglarea continuă a sustenabilității sistemelor complexe

 • parolarea și descifrarea mesajelor informaționale din mediu
 • realizarea componentelor analitice necesare optimizării soluțiilor, prin comunicarea si colaborarea componentelor
 • dezvoltarea strategiilor si portofoliilor de tipuri de acțiune reflexe la schimbarea condițiilor de mediu informațional
 • structurarea bufferelor de memorie ce vor fi accesate la nevoie, in funcție de caracteristicile si dimensiunile informațiilor și de puterea de procesare
 • specializarea in timp real a subsistemelor ce se sprijină pe memorii de experiențe câștigate sau transferate
 • generarea de proceduri, parole de identificare și libertăți de acțiune ale subsistemelor, pentru a putea izola partea atacată și a repara defectele, fără a bloca tot sistemul
 • dezvoltarea sistemelor transversale de echilibrare si generare de informații pe nivelele de granulație in care funcționează celelalte substructuri
 • dezvoltarea de soluții alternative posibile prin preprocesare datelor si generarea de posibile soluții in situații previzibile
 • coerentizarea acțiunilor prin procesare si transmitere automata de date intre substructuri sau sisteme partenere sincronizate
 • rafinarea încărcării memoriilor din sistemele informaționale prin stratificarea in timp a evoluției datelor și orientarea către soluțiile viitoare
 • ierarhizarea sistemelor și proceselor la modul funcțional cu respectarea protocoalelor de comunicare, ce permite structurarea eficientă a datelor semnificative pentru declanșarea reacțiilor de protecție informațională
 • optimizarea speciilor si a proceselor ecologice prin evoluție generala cu factori de autocontrol sustenabil
 • învățarea de la tehnologiile naturii sustenabile si aplicarea sustenabilității evolutiv adaptative in contextul uman, cu respectarea mediului natural
 • colaborarea conștientă dintre mediul natural cu ajutorul speciilor și mediul tehnologic uman ce trăiește in orașe sustenabile, sau care profesează in întreținerea și vindecarea mediului natural
 • fluctuația parametrilor de stare în limite admisibile, pentru verificarea și validarea drumurilor optime pe întregul sistem
 • dezvoltarea comunicări complexe in interiorul speciilor, privind locurile, distantele, și traseele către zona de hrănire si unde pot ajuta la înmulțire
 • dezvoltarea acțiunilor spontane perfect coordonate, declanșate la semnale slabe pentru unele specii, dar tari pentru alte specii
 • transmiterea intre si in interiorul speciilor a portofoliilor de soluții de salvare si recuperare a echilibrului ecosistemic
 • reglarea ecosistemului in funcție de ciclurile planetare, de anotimpuri și de evoluția vieții pe pământ
 • reglarea sistemelor ecologice pe fiecare etapa a rutelor de comunicare și colaborare, cu ajutorul etapizării proceselor de refacere a sustenabilității, formarea de ritualuri de comunicare și schimburi
 • reglarea generală a ecosistemului ce devine astfel sustenabil, echilibrat și durabil
 • refacerea armoniei externe intre specii cu continuarea programului genetic evolutiv si competitiv in interiorul speciilor
 • reluarea evoluției adaptative și a competiției intre genele speciilor sau indivizilor pentru acces și dominare la resursele de hrana, continuarea relațiilor dintre specii ce asigura sustenabilitatea și echilibrul sistemic


F2(X) = 1-X

reglarea sustenabilității și echilibrului cu ajutorul AI

 • dezvoltarea unui referențial ajutător pe baza căruia sa se facă alegerile și deciziile strategice
 • exprimarea prin forma de prezentare rafinata si sugestiva a funcționalităților interne informaționale necesare parteneriatelor informaționale
 • dezvoltarea si utilizarea codurilor de declanșare a mecanismelor de trecere la alte nivele de funcționare, ce permit trecerea la soluții complementare alternative si la reglarea ecosistemică a informațiilor
 • fluctuația parametrilor de stare în limite admisibile, pentru verificarea și validarea drumurilor optime pe întregul sistem
 • flexibilizarea traseelor simultană sau pe termen scurt, pentru trecerea de la o logica sau soluție, la altă logică si soluție in caz de necesitate
 • dezvoltarea hărții informaționale corelată cu harta senzitivității fata de tipurile de informații accesate si de dimensiunilor acestora de structurare
 • procesul de creștere și dezvoltare controlat de softuri informaționale predefinite anterior și dezvoltate ulterior in procesul de adaptare evolutivă
 • dezvoltarea circuitelor si profilelor informaționale necesare procesării complexe
 • obținerea de noi abilitați ale sistemelor informaționale si creșterea performantelor de procesare integrativa pe logici multiple si nivele de granulație succesive
 • exprimarea prin forma de prezentare rafinată si sugestivă a funcționalităților interne informaționale necesare parteneriatelor informaționale
 • dezvoltarea si utilizarea codurilor de declanșare a mecanismelor de trecere la alte nivele de funcționare, ce permit trecerea la soluții complementare alternative si la reglarea ecosistemica a informațiilor
 • fluctuația parametrilor de stare în limite admisibile, pentru verificarea și validarea drumurilor optime pe întregul sistem
 • dezvoltarea metodelor de supraveghere si prevenire a degradării ecosistemice si eliminarea riscurilor poluării chimice, radioactive sau cu frecvente nocive, prin intermediul programelor IT foarte evoluate
 • colaborarea dintre tehnologiile mediului natural și tehnologiile IT evoluate ale oamenilor
 • dezvoltarea planurilor de acțiune pe termene variate ce permit acordarea pe frecvențele necesare și comunicarea eficienta intre speciile colaborative in diferite procese de refacere a echilibrelor sistemice
 • micșorarea libertăților de acțiune evolutiv-adaptativă, preluarea rolurilor stricte pentru fiecare specie, in parametri funcționalității echilibrate a întregului ecosistem
 • ritmarea corecta a proceselor și frecventelor de acțiune astfel încât problemele apărute sa se rezolve in timp real
 • dezvoltarea de mutații evolutive la majoritatea speciilor, care să asigure noi generații mai adaptate și mai evolutive in administrarea proceselor planetare
 • hibernarea semințelor lăsate sau a viețuitoarelor ascunse in pământ pe perioade de seceta, revitalizarea lor când revin ploile și se reface ecosistemul în mod plenar
 • dezvoltarea zonelor de încredere și colaborare între specii diverse, cu acțiune de protejare si apărare la nevoie a speciilor prietene
 • ritmarea corecta a proceselor si frecventelor de acțiune astfel încât problemele apărute sa se rezolve în timp real
 • dezvoltarea de mutații evolutive la majoritatea speciilor, care să asigure noi generații mai adaptate și mai evolutive in administrarea proceselor planetare
 • refacerea rapidă a sistemelor după trecerea perioadelor dificile, reluarea colaboratorilor ecosistemice


F3(X) = 1/X

dezvoltarea gândirii complexe și a instrumentelor de procesare

 • modificarea formelor structurale in urma acumulării de date in diverse subsisteme, in funcție de calitatea, calitatea și de complexitatea datelor
 • determinarea automată a grafului de acțiuni informaționale specifice și a influenței factorilor externi sau interni in alegerea soluțiilor optime
 • procesarea paralelă a mai multor scenarii posibile, alegerea optimului de moment in timp evolutiv
 • înțelegerea ciclurilor informaționale și materiale globale și a subsistemelor ce asigura stabilitatea, echilibrul și sustenabilitatea ciclurilor mari, medii, mici sau de alte dimensiuni, prin mecanisme informaționale ce trebuiesc protejate și respectate
 • dezvoltarea sistemelor de memorii adaptative și corelative pe funcționalități
 • procesarea informațiilor trunchiate sau vagi în funcție de imaginile senzoriale atașate bazelor de date și de proiecții holografice ale mecanismelor active
 • adaptarea structurilor informaționale la referențialul funcţional natural prezent la toate nivelele de granulație si care procesează pe toate logicile concomitent, prin intermediul senzorilor specializați
 • confirmarea și specializarea strategiilor eficiente necesare structurării setului complet de strategii ce conduc la sustenabilitatea generală a sistemelor
 • dezvoltarea hărții de strategii pe direcții, ponderi, domenii, logici, corelații, comunicare, granulații, care permite înțelegerea schimbărilor de direcție in punctele vulnerabile informațional
 • dezvoltarea sistemelor de referința a informațiilor pe harta mentală a informațiilor generata pe diversele dimensiuni ale informațiilor, in funcție de complexitatea acestora
 • reglarea fluxurilor prin mecanisme specializate in utilizarea componentelor informaționale necesare si orientarea informației ramase in alte zone unde va fi necesară
 • traducerea informațiilor dintr-un limbaj in altul, luând in estimare caracteristicile comune si detaliile particulare ce pot fi doar aproximate, dacă nu sunt pe același nivel de granulație cu informația primită
 • dezvoltarea luptei pentru existență si competiția pe resurse intre specii diferite sau in interiorul fiecărei specii
 • ierarhizarea funcțiilor membrilor in societățile de viețuitoare, conducerea prin programe complexe ce se reflectă in operațiuni determinate pentru ceilalți membri
 • dezvoltarea liniilor de comunicare chimica prin feromoni, ce condiționează comportamentele si permite sincronizarea proceselor si relațiilor la momentele speciale
 • mecanismele de reglaj intre speciile dependente unele de altele, necesare sincronizării proceselor de înmulțire si serviciilor reciproce necesare acestui act
 • refacerea relațiilor sustenabile și a comunicării eficiente, refacerea alianțelor deteriorate în perioadele dure
 • protejarea locurilor de recuperare in perioada migrației, de către speciile locale ce profita de trecerea speciilor si de îngrășarea automata a solului
 • dezvoltarea de rute de comunicare și de deplasare liberă, in aer, pe sol, in subsol și in apa la diferitele nivele
 • dezvoltarea de micro ecosisteme necesare in macroecosisteme, pentru reglarea diferitelor procese de întreținere a sustenabilității
 • dezvoltarea de atractori specifici pentru speciile colaborative ce au roluri specializate in perioada înmulțirii altor specii si care fac schimb de servicii: hrănire contra înmulțire
 • armonizarea ecosistemica prin stabilirea relațiilor sustenabile și echilibrate cu generarea de roluri de corectare si control al deviațiilor de la stabilitate
 • nici o specie fără rol si rost in echilibrare si sustenabilitate, deșeul unei specii este resursa altor specii
 • determinarea comportamentelor schimbate pentru unele specii, invazii in masa, sau distrugeri catastrofale cu regenerare lentă a populațiilor și modificări genetice semnificative necesare menținerii sustenabilității


F4(X) = 1-1/X

dezvoltarea echilibrului ecologic prin învăţarea de la natură

 • validarea alegerii soluțiilor și a logicilor aplicate în procesarea datelor
 • descifrarea ritmurilor si sincroniilor, frecventelor si momentelor de extrem generate, in înțelegerea comportamentelor si in predicțiile de viitor
 • optimizarea relațiilor prin experimente informaționali succesive și analiza logicilor rezultatelor obținute
 • procesul de Învățare prin integrarea comparată a sistemelor funcționale si memorarea strategiilor de succes cu algoritmizarea pașilor făcuți
 • obținerea amprentei informaționale perfect echilibrate și rezistente la orice fluctuații sau atacuri informaționale
 • cucerirea spațiilor libere, dezvoltarea lor sustenabila, refacerea ecosistemelor informaționale
 • pătrunderea automată a sistemelor și metodelor de analiza, de pe diversele etape de evoluție informațională
 • dezvoltarea sustenabilă și echilibrată a unei noi generații de sisteme, ce păstrează și dau mai departe caracteristicile înalte
 • monitorizarea bunei funcționări a sistemului in cursul emancipării și dezvoltării sistemului informațional
 • procedurile și sistemele ce asigura autocontrolul și stabilitatea sistemului informațional
 • dezvoltarea sistemelor de memorii structurate și paralelizate conform logicilor selectate de cerințele funcționale
 • reglarea si îmbogățirea sistemului de procesare de date complexe integrate si încrucișate pe mai multe tipuri de logici paralele corelate intre ele, dezvoltare in senzorii inteligenți
 • mecanismele simbiozei, micorizei, comensualismului si colaborării complexe de tip ecosistemic
 • promovarea persoanelor cu calități complexe, intelectuale, etice, profesionale, sociale cu selectarea celor mai capabili prin testare inițială si punerea in contextul rezolvări unor probleme reale
 • prezentarea calităților adaptativ evolutive pentru atragerea partenerilor necesari transferului informațional
 • dezvoltarea lanțurilor de comunicare și formarea de alianțe intre specii pentru generarea amprentei ecologice zero
 • pacea intre prădători / consumatori, in perioada marilor migrații pe rute cunoscute și staționarea in locuri moștenite. împrăștierea semințelor fructelor nedigerate in același loc îngrășat, dezvoltarea de noi păduri sau ecosisteme vegetale iniţial afectate de migrațiune
 • transmiterea harților, cunoașterii, descifrării semnalelor de la vechea generație la noua generație
 • comunicarea complexă a speciilor din ecosistem necesara prevenirii si rezolvării rapide a problemelor apărute pe rutele de comunicare, cu staționarea in pasaje de vindecare
 • reglarea sistemelor ecologice pe fiecare etapa a rutelor de comunicare și colaborare, cu ajutorul etapizării proceselor de refacere a sustenabilității, formarea de ritualuri de comunicare și schimburi
 • reglarea sistemelor ecologice pe fiecare etapa a rutelor de comunicare și colaborare, cu ajutorul etapizării proceselor de refacere a sustenabilității, formarea de ritualuri de comunicare și schimburi
 • rapiditatea adaptării la noi condiții de existenta cu conservarea parțială a alianțelor anterioare dintre speciile colaborative
 • refacerea fertilității solului sau apelor, cu ajutorul ciclurilor de hrănire defecare, a hormonilor și substanțelor generate de animale ce permit revitalizarea plantelor
 • coordonarea ecosistemica a migrațiilor pe teritorii in funcție de variația condițiilor de existență


F5(X) = 1/(1-X)

cibernetizarea si dezvoltarea mijloacelor de autoreglaj

 • traducerea semnalelor prin filtrul logicilor de procesare in dialogul dintre sistemele sau subsistemele specializate
 • structurarea automată a sistemelor complexe in funcție de necesități, acolo unde exista portofoliu de soluții ce nu sunt contradictorii intre ele
 • dezvoltarea tacticilor flexibile ce permit atingerea unor ținte in strategia necesara ce devine flexibilă
 • descifrarea mecanismelor de reglaj ecosistemic si al informațiilor mici in sistemele mari, ce pot fi virusate de informațiile mici
 • dezvoltarea de alternative de procesare, adaptare, evoluție, vindecare pe diversele substructuri informaționale
 • dezvoltarea armonizării și sincronizării automate a proceselor și sistemelor ce conduce la flexibilizarea și mărirea numărului de libertăți în evaluarea și procesare a datelor
 • acordarea instrumentelor informaționale pana la nivelul armonizării tuturor componentelor
 • dezvoltarea de soluții alternative posibile prin preprocesare datelor si generarea de posibile soluții in situații previzibile
 • saltul evolutiv in valuri scurte pentru toate sistemele ce s-au corelat in obținerea amprentei informaționale nule, refacerea echilibrelor la nivel înalt și durabil
 • refacerea echilibrului substanțelor și informațiilor in ecosistem, producerea saltului general al integrării in sisteme mai largi
 • restructurarea bazelor de date și pornirea sistemului de la concluziile analizării istoriei evolutive
 • integrarea istoriilor informaționale memorate într-o viziune dinamica a cărei logica devine transparenta si evidentă
 • dezvoltarea comensualismului intre speciile ce nu sunt incluse in același lanț trofic sau de ajutor reciproc pentru înmulțire
 • aplanarea tensiunilor dintre specii prin rearanjarea și specializarea pe noile poziții adaptative și evolutive, pana la obținerea amprentei ecologice nule. Eliminarea speciilor ce primejduiască echilibrul sistemic
 • dezvoltarea comunicări complexe in interiorul speciilor, privind locurile, distantele, și traseele către zona de hrănire si unde pot ajuta la înmulțire
 • dezvoltarea structurilor de conducere pe timp limitat a exemplarelor puternice genetic, ce influențează mecanismul general
 • dezvoltarea de alianțe temporare intre specii și exemplare in perioadele de pericol iminent sau de migrație pe alte teritorii
 • modificarea și adaptarea speciilor prin mutații controlate care permite continuitatea funcționalităților sistemice chiar dacă dispar unele specii și apar altele cu aceleași roluri
 • coordonarea și acordarea frecventelor de acțiune și comunicare astfel încât să se realizeze cibernetizarea permanentă a ansamblurilor structurale
 • dezvoltarea relațiilor ritualizate intre speciile de prădători, prăzi, paraziți, necesare conservării echilibrelor intre regnuri și regenerării resurselor secundare
 • dinamica mișcărilor sincronizate de inteligenta colectiva a speciilor, capabile sa răspundă rapid și sincron la problemele sau oportunitățile apărute
 • dinamica mișcărilor sincronizate de inteligenta colectiva a speciilor, capabile sa răspundă rapid și sincron la problemele sau oportunitățile apărute
 • dezvoltarea comunicării complexe ce permite organizarea mișcărilor masive la diverse specii
 • aranjarea hărților ecosistemice in spațiu și timp de activitate și straturi de înălțime sau adâncime pe toate mediile de funcționare


F6(X) = X/(1-X)

optimizarea relațiilor, ritmurilor și sincroniilor sistemice

 • obținerea stării de armonie ce poate fi susținuta la modificarea caracteristicilor informaționale ale mediului
 • regenerarea resurselor materiale și informaționale, îmbogățirea acestora, conectarea componentelor într-o forma globală de structura informațională integrată
 • structurarea pe strategii mai evoluate cu informații mai complexe și organizare colaborativă mai eficientă și stabilă
 • dezvoltarea ecosistemica in valuri informaționale ce reglează și îmbogățește informațional sistemele, păstrând coerența și echilibrul
 • dezvoltarea capacităților de antrenare pentru îmbunătățirea posibilităților de procesare
 • dezvoltarea procesării paralele a informațiilor codate in informațiile de granulație mai mare, descifrarea mesajelor informațiilor codate in evoluția comportamentelor
 • repartizarea resurselor informaționale si materiale astfel încât sa satisfacă necesitățile tuturor componentelor din sistem
 • echilibrarea sistemelor și emanciparea logicilor și procedurilor in cursul emancipării sistemelor integrative
 • dezvoltarea pe etape cu minimizarea riscurilor informaționale la trecerea dintr-o etapă în următoarea etapă
 • dezvoltarea simțurilor senzoriale multiple și variate, corelate cu procesoarele specializate, transformarea informațiilor in proiecție de tip emoţional, condiționate de circuitele logice paralele cu integrarea informațiilor
 • ajustarea strategiilor si tacticilor la condițiile existente, cu respectarea scopurilor si adaptarea evolutivă finală
 • fluctuația parametrilor de stare în limite admisibile, pentru verificarea și validarea drumurilor optime pe întregul sistem
 • dinamica analizei comunicării prin triangularea informațiilor ce permite reglarea proceselor si echilibrarea consumurilor
 • cucerirea mediilor noi de către alianțele speciilor, cu reglarea sistemelor din interior prin interacția speciilor cu mediul nou
 • dezvoltarea relațiilor complexe și multiplicarea speciilor ce generează colaborativ amprenta ecologica zero si sustenabilitatea ecosistemică
 • dezvoltarea portofoliilor de strategii complexe la ființe sociale sau individuale, ce stimulează soluțiile eficiente sau/și dezvoltarea inteligenței
 • separarea modurilor si benzilor de comunicare pentru fiecare specii în parte, dezvoltarea comunicării generale de alertă pe benzi de comunicare comune
 • modificarea comportamentelor in caz de necesitate si adaptarea in puține generații la noi condiții existențiale cu selectarea celor adaptabili și evolutivi
 • apariția mimetismului in metodele de apărare și a limbajelor mimetice ce asigura semnalizarea pericolului potențial
 • dezvoltarea de specii concurențiale cu rol ecosistemic, ce se pot înlocui între ele pe diverse perioade de necesitate
 • stabilizarea pașilor pentru obținerea succesului în demersurile efectuate
 • dezvoltarea mecanismelor de dependență reciprocă necesare strategiilor evolutive generale
 • transmiterea mesajelor de evoluție adaptativa și corelare a datelor între generații diferite
 • competiția genetică și colaborarea socială în procesele de selecție și de promovare genetică a exemplarelor superioare


Inteligența integrată
- integrarea umanității in natură și a naturii in umanitate
- saltul evolutiv datorat înțelegerii complexe și dinamice
- autoselectarea caracteristicilor înalte inter-generaționale
- dezvoltarea mijloacelor de salt evolutiv prin selecție pozitivă
- rafinarea gândirii umane pe direcţii și nivele de granulație
- dezvoltarea integrativă, evolutivă, adaptativă, sustenabilă, echilibrată
F1(X) = X

integrarea umanității in natură si a naturii in umanitate

 • corelarea datelor diverse venite din mediu pe evaluarea indicatorilor proveniți din logici diferite, pentru aproximarea soluțiilor
 • studierea modelelor de evoluție influențate de schimbările recente datorate înțelegerii și concluzionării pașilor anteriori
 • proiectarea formulelor de viitor si dezvoltarea de strategii evolutive pe termen scurt, cu analizarea rezultatelor parțiale la fiecare pas
 • studierea istoriei evoluției naturii și a mecanismelor dezvoltate prin reglaje fine adaptative la presiunea informaționala generala
 • dezvoltarea tehnicilor de gândire complexă si dinamică, la oameni, cu ajutorul inteligenței artificiale dedicate educării
 • utilizarea capacităților mari de procesare, recondiționare, stabilizare, recuperare, dezvoltare sustenabilă și echilibrată, dezvoltarea acestora însăși la oameni
 • dezvoltarea capacităților și tehnologiilor de recunoaștere și traducere directă a analizei paternurilor comportamentale
 • selectarea persoanelor capabile de înțelegere înaltă și orientarea acestora pentru identificarea mesajelor, procesare informațiilor si optimizarea deciziilor
 • educarea structurării datelor si a cailor de descifrare a informațiilor ascunse in structuri, a logicilor de descifrare
 • studierea modelelor de evoluție influențate de schimbările recente datorate înțelegerii și concluzionării pașilor anteriori
 • dezvoltarea prin antrenament a simțurilor interne și externe și autocunoașterii intuitive și confirmată de experiențe directe
 • educarea oamenilor prin deschiderea si înțelegerea pentru semnalele mediului si modului acestuia de comunicare intre diversele specii
 • învățarea prin experimentare directă, analizarea observațiilor, validarea intuițiilor, înțelegerea mecanismelor
 • educarea oamenilor prin deschiderea si înțelegerea pentru semnalele mediului si modului acestuia de comunicare intre diversele specii
 • cercetarea cauzalitatilor directe sau colaterale și a efectelor apărute directe sau derivate
 • evitarea reducționismului prin conectarea informațiilor și proceselor cu cele învecinate și mărirea câmpului de complexitate a înțelegerii
 • crearea grafului de drumuri de cercetare pe diferite logici și tactici de cercetare, ce conduc la îngustarea câmpului de probabilitate in găsirea înțelegerii mecanismelor și contextelor de manifestare
 • rafinarea conceptelor și a procedurilor de procesare, ținând cont de materialul experimental și de condițiile de experimentare
 • educarea abilităţilor de reglare sustenabilă a sistemelor ținând seama de caracteristicile si dinamica proceselor
 • dezvoltarea tehnologiilor informaționale hibride specializate pe mai multe direcții de procesare simultană, destinate educării
 • adaptarea sistemelor la condiții noi atât de mediu cat si de colaborare, prin schimburi de informații și lărgirea de perspective
 • analizarea hibridizărilor si a efectelor acestora in funcționarea sustenabila a sistemelor
 • dezvoltarea abilităţilor de gândire complexă si dinamică capabila sa răspundă in timp real la procese evolutive sau haoticeF1(X) = 1-X

saltul evolutiv datorat înțelegerii complexe si dinamice

 • regularizarea pașilor evolutivi in cursul generațiilor, transmiterea foarte selectiva a experiențelor vechi către noile generații
 • îmbunătățirea ciclica a aptitudinilor și atitudinilor in urma experiențelor avute și adaptarea lentă la noi situații
 • folosirea experiențelor vechi in evaluarea experimentelor și evoluției viitoare, atât a deciziilor cat și a dezvoltări asimetrice
 • studierea modelelor de evoluție influențate de schimbările recente datorate înțelegerii și concluzionării pașilor anteriori
 • creșterea spiritului de observație a detaliilor și dimensiunilor semnificative ale proceselor cauzate de schimbare
 • reluarea cu periodicitate a ciclurilor istorice sau economice, cauzate de probleme nesoluționate anterioare și de menținerea aceluiași mod de gândire care le-a provocat
 • analize încrucișate simultane sau succesive asupra traseele istorice ce se împletesc și se influențează reciproc
 • feedforward cu trasee probabilistice dependente de variațiile de semnal, dar care se subsumează in final ciclurilor naturii
 • dezvoltarea tehnicilor de gândire complexa si dinamica, la oameni, cu ajutorul inteligenței artificiale dedicate educării
 • schimbarea perspectivelor de analiza pe direcția și granulația de structurare a informațiilor, pentru descifrarea mesajelor vagi sau nediferențiate sub logicile curente
 • dezvoltarea capacităților de integrare a informațiilor din natura și de înțelegere a structurilor de informații transmise de alte specii
 • dezvoltarea cailor de dialog cu speciile naturale cu ajutorul noilor instrumente de procesare si a inteligentei artificiale
 • antrenarea minților umane pentru intrarea in flow și urmărirea mentală a proceselor dinamice și complexe, urmată de descifrarea ulterioară a informațiilor revelate
 • dezvoltarea abilitaților de comunicare eficienta a trăirilor si informațiilor complexe si de descifrare a acestora pana la nivel de axiome
 • dezvoltarea viziunii si redimensionării personalității prin emanciparea spiritului si eliberarea gândirii de instrumente
 • dezvoltarea abilităţilor foarte înalte de înțelegere a fenomenelor și de transmitere a informațiilor prin inducție, intuiție, trăire, emoție, logici, experimente neobișnuite ilustrative
 • găsirea soluției sigure prin schimbarea paradigmei de gândire permite dezvoltarea alternativelor de soluționare a problemelor complexe
 • dacă elimini ipotezele încrucișate care te duc la soluții imposibile și ramai cu puține situații ce sunt improbabile, poți descoperi printre acestea pe cea care este sigur adevărată, dacă schimbi logica de gândire
 • crearea grafului de drumuri de cercetare pe diferite logici și tactici de cercetare, ce conduc la îngustarea câmpului de probabilitate in găsirea înțelegerii mecanismelor și contextelor de manifestare
 • rafinarea conceptelor și a procedurilor de procesare, ținând cont de materialul experimental și de condițiile de experimentare
 • dezvoltarea de standarde si proceduri de realizare a tehnicilor de procesare complexa si dinamica, care sa permită rezolvarea problemelor si antrenarea inteligentei umane
 • procesarea umana pe mai multe direcții: suflet, minte, conștiința, bunătate, deschidere, in paralel cu eficienta, abilitate, consecventa, răbdare, făcuta cu ajutorul oamenilor si a inteligentei artificiale si a mediului natural
 • dezvoltarea viziunii si redimensionării personalității si declanșării proceselor evolutive la un nivel mai înalt
 • dezvoltarea comunicării de tip intuitiv, prin ridicarea spiritualității si a capacităților de înțelegere și a viziunii sistemiceF3(X) = 1/X

autoselectarea caracteristicilor înalte inter-generaționale

 • dezvoltarea regulilor comportamentale necesare conservării sustenabilității si echilibrelor sistemice
 • creșterea controlului proceselor naturale, umane și sociale cu reglarea sistemelor și reciclarea resurselor secundare și regenerabile
 • managementul crizelor si acțiunile de rezolvare a problemelor si de limitare a impactelor negative, prin acțiuni tipizate
 • automatizarea societății, exploatarea și deteriorarea naturii, dezvoltarea corupției sistemice și micșorarea sensibilității față de probleme
 • identificarea instrumentelor de analiză rafinate ce pot ajuta la identificarea traseelor de criză și căile de rezolvare prin tehnici complexe și dinamice
 • dezvoltarea intuiției, abilităților cognitive înalte si empatiei directe cu subiecții și cu problemele existente
 • structurarea informațiilor și procesoarelor astfel încât să poată lucra specializat pentru găsirea soluțiilor și evitarea problemelor
 • profesionalizarea oamenilor pentru profesii complexe ce necesita interfațarea directă cu inteligenta artificială
 • studierea modelelor de evoluție influențate de schimbările recente datorate înțelegerii și concluzionării pașilor anteriori
 • negocierea schimbărilor cu factorii activi evolutivi, sau schimbarea bruscă prin revoluții in gândire si mod de acțiune
 • imitarea bunelor practici adecvate la situațiile locale particulare si acumularea punctelor de vedere critice ce preced schimbarea si inovarea
 • supunerea față de centrele de putere, fără reacții la ce se întâmpla, coruperea sistemului și acumularea tensiunilor
 • dezvoltarea structurilor decizionale inflexibile și nerealiste, care forțează dezvoltarea pentru obținerea de poziții și profit cantitativ
 • evaluarea la nivel macro a normalității si continuității existențiale, fără pătrunderea la nivelele mai rafinate ale evaluării
 • stabilizarea relațiilor, funcțiilor și procedurilor, ce vor funcționa in condiții haotice, cu ajutorul strategiilor bine gândite
 • imitarea procedurilor naturii si inovarea mecanismelor naturale, astfel încât sa fie folosite de oameni
 • antrenarea in învățare a ambelor emisfere cerebrale și urmărirea proceselor de integrare și dezvoltare a personalității
 • proiectarea de sisteme strategice individualizate care iau in considerație structura de personalitate
 • dezvoltarea simultană și comparativa a mai multor strategii de lucru ținând seama de datele structurate cu variabile ce lucrează pe mai multe nivele de granulație si pe diferite logici
 • educarea abilităţilor de reglare sustenabilă a sistemelor ținând seama de caracteristicile si dinamica proceselor
 • coruperea sistemelor de gândire prin logica cantitativă ce conduce la alternative efectuate rapid și nesustenabila, fără adâncirea cunoașterii pe logici alternative multiple
 • proiectarea de strategii de dezvoltare sustenabilă durabilă și echilibrată având factorii de control al evoluției proceselor
 • perfecționarea procedurilor algoritmizate in funcție de feedbackul la mediu obținut
 • proiectarea proceselor considerând resursele cantitative, calitative, sau resursele de procesare, și ținând seama de condițiile și presiunile externeF4(X) = 1- 1/X

dezvoltarea mijloacelor de salt evolutiv prin selecție pozitivă

 • segregarea grupurilor si polarizarea opiniilor, analizarea faptelor si consecințelor derivate, deschiderea către sustenabilizare si schimbare comportamentală
 • căutarea socială de alternative noi, dezvoltarea migrației in alte teritorii, deschiderea spre inovare și inventică
 • optimizarea proceselor sociale prin sprijinirea sustenabilități naturii, respectul tradițiilor culturale și analizarea nediferențiată a comportamentelor
 • disciplinarea forțată și controlul elaborat a exploatării naturii si a mediului social analizat comportamental si manipulat
 • regândirea resurselor necesare și a proceselor evolutive, necesare adaptării la situații noi și la noi instrumente de gândire
 • coruperea proceselor inflexibile și dezvoltarea soluțiilor alternative optimizate, cu un grad superior de analiză complexă și sistemică
 • reglementarea procedurală a operațiilor si proiectelor, pe limitele de respectare a sustenabilități și echilibrelor
 • transmiterea si îmbunatățirea bunelor practici, către rezolvarea problemelor curente
 • dezvoltarea șabloanelor comportamentale admise și închiderea libertăților evolutive, la direcțiile acceptate de adaptare
 • sistematizarea datelor cantitative in perioadele plate fără accidente evolutive, coruperea organizării si structurarea direcțiilor de acțiune minimală
 • descoperirea triggerelor ce determină schimbările și a limitelor de stabilitate cu evoluție predictibilă
 • analizarea paternurilor comportamentale ale evenimentelor istorice si corelarea analizelor cu efectele asupra naturii
 • coruperea sistemelor informaționale prin introducerea de reguli greșite si de algoritmi inadecvați proceselor
 • evaluarea deciziilor greșite și a impactului negativ obținut asupra echilibrelor și sustenabilității mediului natural
 • mecanismele de dezagregare a structurilor informaționale și de corupere a funcționalităților prin introducerea cu exclusivitate a reperelor cantitative
 • evaluarea structurilor decizionale și a eficienței funcționării acesteia vis-a-vis de rezolvarea problemelor gestionate și a deciziilor luate
 • cercetarea cauzalitatilor directe sau colaterale și a efectelor apărute directe sau derivate
 • dezvoltarea de rețete potrivite tipurilor de personalitate necesare emancipării personalității și dezvoltării spiritualității
 • evitarea reducționismului prin conectarea informațiilor și proceselor cu cele învecinate și mărirea câmpului de complexitate a înțelegerii
 • proiectarea drumurilor de educare ce țin cont atât de caracteristicile individuale cat si de nevoile mediului de acțiune
 • flexibilitatea procedurala cu evaluarea efectelor la fiecare variantă, permite structurarea logică a optimalității realizării
 • dezvoltarea inteligenței artificiale capabilă să determine soluții probabile din evenimente cu date incerte
 • însușirea unor portofolii de soluții de succes ce permit încadrarea in sistem, fără creativitate, dar cu respect față de regulile sistemului
 • analizarea paternurilor comportamentale fixe exprimată in șabloanele formelor obținute pe parcursul evoluțieiF5(X) = 1/(1 - X)

rafinarea gândirii umane pe direcţii si nivele de granulație

 • antrenarea inteligențelor umane selectate și structurate către gestionarea, dezvoltarea echilibrată și întreținerea aparatelor de procesare
 • îmbunătățirea genetică a oamenilor ca răspuns din partea mediului natural ce va mai fi atacat si distrus sau dezechilibrat
 • utilizarea descoperirilor făcute prin noile metode de analiză, pentru rezolvarea problemelor și eliminarea cauzelor dezechilibrelor
 • dezvoltarea gândirii si inteligentei fractale, capabile să vadă și să înțeleagă in orice direcție și pe orice nivel de granulație a informației
 • proiectarea viitorului pornita de la analizarea prezentului si proiectarea portofoliului de soluții evolutiv-adaptative la condiții noi sau la dezastre potențiale
 • convergenta proiectelor si programelor către aceeași țintă de configurarea unui viitor plecând de la probleme vechi rezolvate
 • evaluarea limitelor creșterii sau a controlului, descoperirea și utilizarea de noi logici de gândire care pot asigura sustenabilitatea și durabilitatea echilibrată
 • reglarea ciclurilor sociale și naturale astfel încât fiecare specie protejata sa ajute ecosistemul și fiecare om să-și găsească rolul și direcția de emancipare și utilitate
 • dezvoltarea rețelei profesioniștilor ce sunt conectați intre ei fi la toate problemele și instrumentele de lucru existente
 • urmărirea in timp real a evoluțiilor proceselor de rezolvare a problemelor, intervenția la nevoie pentru evitarea decăderii sistemelor
 • proiectarea viitoarelor acțiuni cu ajutorul instrumentelor inteligente si a simțirii prin empatie a problemelor oamenilor sau ale mediului natural
 • transferul experiențelor si a bunelor practici intre generații ce au depășit mai multe praguri evolutive si adaptative
 • educarea structurării datelor si a cailor de descifrare a informațiilor ascunse in structuri, a logicilor de descifrare
 • construirea drumului logic adaptat la schimbările de granulație si de direcție a datelor din problemă
 • dezvoltarea înțelegerii structurilor de date cu variabile principale sau secundare, terțiare, dinamice, sau cu variații lente și efecte slabe sau tari (un virus imperceptibil dpdv cantitativ, dar cu capacitate de dezvoltare rapida)
 • elaborarea de strategii complexe de învățare reciprocă pe domenii complementare și de analizare a datelor prin mai multe perspective, in rețea educațională
 • recuperarea informațiilor și experiențelor vechi in refacerea sustenabilității și echilibrelor sistemice
 • dezvoltarea bazelor de date inteligente in care sa se poată structura datele pe dimensiuni, ponderi, direcții de acțiune și ciclurile de utilizare
 • disciplinarea comportamentelor umane in privința respectării regulilor, protejarea mediului natural și social și educării modului de gândire către sustenabilitate și echilibru sistemic
 • reglajele fine ale modului de gândire și ale comportamentului, făcute prin sistemul de educație ce va furniza repere, va educa calitățile și va învăța să se protejeze valorile
 • reglarea deciziilor in orientarea resurselor in urma proceselor încrucișate pe criteriile de urgență, importanță, relevanță, inovare sustenabilă
 • rafinarea gândirii plecând de la observațiile relevante și mergând către deschiderea intuiției corecte, până la validarea prin logica a ipotezelor
 • descifrarea patentelor naturii prin descoperirea logicilor de structurare și determinare a funcționalităților
 • formarea de rețele de analiza situațională privite din mai multe perspective, cu expertize diverse și capacități de analizăF6(X) = X/1-X

rafinarea gândirii umane pe direcţii și nivele de granulație

 • descoperirea aplicațiilor noi la structuri logice deja existente, conectarea pe altă structură a componentelor logice pentru a genera soluții la probleme
 • readaptarea la poziții diferite prin înfruntarea dificultăților și analizarea soluțiilor clasice sau inovative
 • reciclarea resurselor umane sau informaționale și reorientarea acestora către rezolvarea problemelor
 • reașezarea funcționalităților sistemice și reconfigurarea echilibrului general prin descoperirea altor potențiale și activarea lor
 • utilizarea concomitentă a evaluatorilor calitativi, corelativi, cantitativi si a celor bazați pe relevanță pe toate domeniile interconectate: psihologic, socioeconomic. tehnologic si ecologic
 • schimbarea in timp real a factorilor de perturbare și înlocuirea cu factorii de sustenabilitate si progres echilibrat
 • refacerea totala a sustenabilități și echilibrului sistemic, durabil și evolutiv cu ajutorul colaborării, principiilor unanim acceptate si respectate
 • realizarea temporală a sustenabilități și echilibrului sistemic prin colaborarea dintre oameni și natura înconjurătoare
 • modificarea comportamentala adaptativă a noilor generații, care le da posibilitatea evoluției personalității in condiții noi și cu alt nivel de complexitate
 • emanciparea relațiilor dintre oameni si mediul natural, dezvoltarea alianțelor sistemice ce conduc la sustenabilitate și echilibru
 • reluarea ciclurilor de dezvoltare sustenabilă și echilibrată cu ajutorul noilor instrumente de analiză, a noilor tehnologii inteligente și colaborarea cu mediului natural
 • exersarea de strategii dezvoltate pentru rezolvarea problemelor locale, prin salturile de personalitate și selecția pe criterii de abilități și experiență a oamenilor implicați
 • educarea capacității de înțelegere a efectelor de tip haotic provenite din fluctuația parametrilor dați de mai multi atractori in dinamică
 • corelarea datelor diverse venite din mediu pe evaluarea indicatorilor proveniți din logici diferite, pentru aproximarea soluțiilor
 • educarea intuiției in timp real a pașilor următori și a evoluției probabile pe termen scurt sau mediu a proceselor mediului
 • dezvoltarea sensibilității pentru detaliile relevante cu intensități mici, dar care pot permite prefigurarea proceselor viitoare
 • recunoașterea structurilor informaționale din natura și modul de potențare și startare a unor submecanisme in mod automat la schimbarea condițiilor de existență
 • educarea abilităţilor de înțelegere a corelațiilor și interconectărilor ce respecta setul de reguli ce permit sustenabilitatea naturii
 • educația prin observarea și înțelegerea naturii și a logicilor naturale folosite in alegerea formelor și in specificul funcționalităților
 • pregătirea mentală cu orientarea către viitor prin gestionarea prezentului cu ajutorul experiențelor trecutului
 • deschiderea către necunoscut și dezvoltarea intuiției, sensibilității, creativității și inventivității in tentativele de rezolvarea a problemelor create anterior de structurile programate cu comportamente fixe
 • lărgirea perspectivelor, testarea soluțiilor alternative deschiderile evolutive cu schimbarea paradigmelor
 • reanalizarea cauzelor comportamentelor reflexe și îmbunătățirea alternativelor de echilibrare și sincronizare cu mediul natural
 • reeducarea sistemelor pentru adaptarea la noile direcții și la refacerea mecanismelor interne de gândire logică plecate de la intuițiePer total vom avea:
Emisfera dreaptă
- dezvoltarea relațiilor dintre oameni ce conduc la emancipare
- eficientizarea relațiilor umane necesare funcționalităților
- adaptarea evolutivă si evoluția adaptativă integrativă
- organicizarea relațiilor dintre umanitate si mediul natural
- sincronicizarea si armonizarea proceselor complexe
- amplificarea si lărgirea tehnică a inteligentei umane


Emisfera stângă
- reglarea continuă a sustenabilității sistemelor complexe
- reglarea sustenabilității si echilibrului cu ajutorul AI
- dezvoltarea gândirii complexe si a instrumentelor de procesare
- dezvoltarea echilibrului ecologic prin învăţarea de la natură
- cibernetizarea si dezvoltarea mijloacelor de autoreglaj
- optimizarea relațiilor, ritmurilor si sincroniilor sistemice


Inteligența integrată
- integrarea umanității in natură si a naturii in umanitate
- saltul evolutiv datorat înțelegerii complexe si dinamice
- autoselectarea caracteristicilor înalte inter-generaționale
- dezvoltarea mijloacelor de salt evolutiv prin selecție pozitivă
- rafinarea gândirii umane pe direcţii si nivele de granulație
- dezvoltarea integrativă, evolutivă, adaptativă, sustenabilă, echilibratăSe observă totala consistență a pașilor ce trebuie parcurși pe câmpurile verde și galben.


Pachetul bleu este structurat automat pentru dezvoltarea strategiilor, tacticilor și acțiunilor reglatoare și evolutive.
- dezvoltarea abilităţilor umane prin educare și antrenare etică observând natura
- saltul evolutiv individual, social corelat cu cel ecosistemic prin armonizare
- rafinarea, flexibilizarea, coerentizarea și organicizarea întregului sistem
- echilibrarea sustenabilă a relațiilor complexe cu mediul natural
- armonizarea relațiilor dintre oameni si natura prin comunicare eficientă
- minimizarea amprentei sociale și a amprentei ecologice negative


F1(X) = X

dezvoltarea abilităţilor umane prin educare și antrenare etică observând natura

 • supravegherea funcționalității proceselor optimizate prin evaluările comportamentale și proceduri experimentale
 • sistematizarea etapelor necesare in reglajul sistemelor, cu ajutorul corelațiilor logice și a strategiilor de echilibrare
 • etapizarea proceselor cu diferențierea etapelor privite din perspectivă sistemica de autoreglare selectivă
 • regândirea comportamentelor in cazuri de presiune si urgență ci redirecționarea eforturilor către rezolvare prin alte mijloace
 • evoluția rapida a sistemelor generata de colaborarea componentelor si dezvoltarea cu strategii evolutive in urma analizei complexe a datelor
 • structurarea flexibilă a datelor prin analiza comportamentelor și recuperarea echilibrelor, in urma supravegherii procedurilor de autoreglaj a proceselor automate
 • convergenta datelor venite pe căi diferite in realizarea recuperării echilibrului și eficienței adaptării la noile situații
 • economisirea și refacerea resurselor prin controlul datelor necesare procesării, dezvoltării de procesare strategice destinate dezvoltării ecosistemice
 • elaborarea de tactici rafinate ce vor permite autoreglajul proceselor automate cu evaluarea efectelor și dezvoltarea ecosistemelor
 • educarea comportamentelor sociale astfel încât să permită corelările acțiunilor si procedurilor necesare recuperării echilibrului si eficientei adaptări, prin sincronizarea proceselor si dezvoltare sustenabilă
 • multiplele cai de comunicare si corelare pe direcții diferite ce crează cadrul necesar autoreglării sistemelor ecologice si sociale
 • compararea răspunsurilor analizelor paralele, pe direcțiile de manifestare a problemelor estimate, alegerea drumului optim cu minimizarea riscurilor
 • organizarea echipelor pe direcții bine determinate cu distribuirea sarcinilor necesare funcționarii bune a proceselor
 • managementul situațiilor de risc fără afectarea oamenilor, cu rezultate evaluabile pozitive fără încărcarea mediului natural cu probleme
 • depistarea potențialelor, calităților, experienței si a rezultatelor anterioare înaintea desemnării noilor sarcini
 • compararea răspunsurilor analizelor paralele, pe direcțiile de manifestare a problemelor estimate, alegerea drumului optim cu minimizarea riscurilor
 • dezvoltarea grilelor de evaluare cu bife pentru îndeplinirea sarcinilor in standardele perfecționate si admise sau validate
 • compatibilizarea componentelor pentru mărirea eficientei si stabilității proceselor si a motivatei echipelor, antrenarea oamenilor pentru diferite procese
 • optimizarea proceselor cu colaborarea echipelor prin evaluări comune si decizii de grup cu asumarea sarcinilor
 • crearea alianțelor strategice pentru îndeplinirea sarcinilor complexe
 • dezvoltarea sistemului de promovare a liderilor in structurile decizionale mai largi, in urma îmbogățirii experiențelor si susținerii oamenilor ca dovada a rezultatelor realizate
 • dezvoltarea liderilor tehnici capabili sa pună in practica diversele strategii astfel încât sa obțină atât protecția mediului cat si bunăstarea oamenilor
 • dezvoltarea liderilor politici capabili să gândească global si să aplice local diversele strategii de susținere a echilibrului, păcii si sustenabilității mediului natural
 • dezvoltarea liderilor motivaționali capabili sa explice oamenilor problemele, procesele soluțiile, nevoile si cum pot ei colabora la rezolvarea problemelor, cu ce mijloace si in ce programe de acțiune


F2(X) = 1-X

saltul evolutiv individual, social corelat cu cel ecosistemic prin armonizare

 • dezvoltarea aparatului de procesare mentală socială, cu interpretare pe alte logic a datelor neluate in seama prin indicatorii existenți anterior
 • regândirea sistemelor si a strategiilor evolutive ce pot conduce la adaptarea eficienta la noile condiții, dezvoltarea sustenabila prin colaborarea componentelor necesare pentru întreținerea evoluției
 • regândirea mecanismelor, luarea in considerație a reglării deciziilor către patentele naturii si producerea dezintegrării mecanismelor vechi pentru reglarea mecanismelor interne și metamorfozarea sistemelor
 • exploatarea logicilor cantitative pana la producerea metamorfofozei gândirii și complexificări înțelegerii umane
 • forțarea și integrarea drumurilor conform unui patern suficient de larg, dar fără libertăți, ci standardizat
 • strategiile experimentale destinate recuperării echilibrelor prin analizare încrucișata a datelor relevante și descoperirea paternurilor de acțiune
 • dezvoltarea proceselor evolutive ce vor permite procesarea optimizată a datelor și dezvoltarea de mutații decizionale ce conduc la corelarea datelor
 • depistarea drumurilor strategice dependente sau autonome in evaluarea situațiilor si dezvoltarea soluțiilor optimizate
 • eliminarea traseelor de gândire contradictorie prin evaluarea răspunsurilor posibile cu mai multi pași înainte
 • distribuirea resurselor acolo unde sunt necesare si urgente, selectarea abilităţilor necesare si a oamenilor capabili pentru fiecare funcție
 • îndeplinirea exacta a sarcinilor asumate, cu rezultate pozitive in gestionarea sistemului
 • controlul fenomenelor cu păstrarea sustenabilității si echilibrului sistemic, prin mărirea rețelei de expertiză cu gândire logica strategică
 • dezvoltarea ritualurilor comportamentale aplicate de toți oamenii sub conducerea liderilor spirituali dotați cu înțelepciune si experienţă
 • identificarea alianțelor speciilor din natura care conduce la hrănire, vindecare, înmulțire, deplasare, organizare, aplicarea procedurilor naturale in lumea oamenilor
 • înțelegerea simbiozelor naturale si transpunerea in parteneriatele sociale, transferabile in comportamentele umane
 • dezvoltarea structurilor funcționale ce permit atât alianța cu natura cat si dezvoltarea sustenabila si civilizarea relațiilor umane
 • dezvoltarea strategiilor, tacticilor și procedurilor necesare eficientizarea echilibrării și analizei de comportament
 • proiectarea și relocarea automatismelor ce permit continuitatea sistemelor, cu prelungirea limitelor de funcționalitate ce permite evoluția emancipatorie și prelungirea spațiului de adaptabilitate
 • dezvoltarea programelor strategice evolutive, ce au un scop predeterminat si mijloacele de atingere a scopului
 • evaluarea efectelor soluțiilor propuse in urma procesării datelor, luarea deciziilor optimizate pe moment, cu grija la protejarea mediului natural
 • dezvoltarea sistemului de leadership multiplu cu corelarea sarcinilor si coordonarea acțiunilor pe mai multe direcții simultane
 • dezvoltarea alternativelor si a rețelei de acțiune eficienta in orice situație, incluzând crize sau catastrofe
 • promovarea pe eficiența si experiența confirmata, eliminarea si redirecționarea către domeniile de competență a celor care nu funcționează in parametri funcționali necesari
 • adaptarea pe moment a strategiilor prin redefinirea acțiunilor in funcție de situațiile concrete si de presiunile existente, cu îndeplinirea scopurilor inițiale prin flexibilizarea cailor de acțiune


F3(X) = 1/X

rafinarea, flexibilizarea, coerentizarea si organicizarea întregului sistem

 • rafinarea granulației analizelor și a logicilor fenomenologice, permite standardizarea tipurilor de logici si dezvoltarea strategiilor evolutive către dezvoltarea ecosistemică
 • metrizarea evenimentelor in algoritmii logici folosiți conduce la producerea dezintegrării datorită contradicțiilor apărute si modificarea traseelor către patentele naturii
 • limitele gândirii prin logica reciclării, eliminarea redundantelor, selectarea și eliminarea informațiilor nocive, evaluarea și învățarea prin experiment, ce conduc la dezvoltare sustenabila, sincronizarea proceselor, analiza de comportament, recuperarea echilibrului și comportamentele reflexe in eficiența adaptării
 • evaluări, procesări, proceduri, procese, logici, externalizări, aplicate peste colaborări, adaptări, decizii, evoluții, alegeri si strategii evolutive, in interacțiuni complexe
 • descoperirea punctelor prea tari sau prea slabe din sistem si repartizarea oamenilor pe zone de lucru compatibile cu experiența si capacităților lor
 • îmbunatățirea instrumentelor de analiza prin prelucrarea datelor calitative, necesare dezvoltării alternativelor de lucru in gestionarea problemelor
 • corelarea datelor prin folosirea logicilor multiple, pentru aflarea contradicțiilor si eliminarea factorilor de blocaj in rezolvarea sustenabilă a crizelor
 • studierea modelelor de exprimare a dezechilibrelor si corelarea datelor cu mecanismele de stabilizare folosite de natură
 • articularea și flexibilizarea organismului la orice nivel de complexitate, astfel încât să se creeze, gradele necesare de libertate ale deciziilor
 • dezvoltarea logicilor specifice pentru procesele evolutive ce trebuiesc studiate sau corectate și adaptate situațiilor
 • descoperirea traseului logicilor ce permite realizarea funcționalităților, in procesul de evoluție adaptativă
 • experimentarea de soluții posibile pentru fenomenele cu potențial distructiv ce produc dezintegrarea societății și a ecosistemului
 • căutarea soluții cu maxima eficienta si generalizarea aplicării, sau experimentarea altor soluții deja cercetate și trecerea lor in capitolul se soluții secundare posibile
 • rigorile impuse de procese in direcția adaptării la situațiile, eficienței adaptării si întreținerii evoluției
 • dezvoltarea de strategii pe evaluări diferențiate a tipurilor de date, pe termen lung ce au in vedere dezvoltarea ecosistemica, prin colaborarea componentelor, cu evaluarea efectelor, directorate către strategie evolutive
 • evaluarea relațiilor logice din dezvoltarea sustenabilă conduce la sistematizarea procedurilor utilizate in analiza de comportament
 • dezvoltarea liderilor organizatorici locali, capabili sa regleze procesele si sa conducă echipele către rezolvarea problemelor
 • dezvoltarea liderilor inovatori capabili sa dezvolte soluții neașteptate la probleme noi încă nerezolvate, utilizând patentele naturii si logicile fenomenelor studiate
 • dezvoltarea liderilor operaționali capabili sa dezvolte proiecte si programe bine structurate si strategii bine gândite pe logici încrucișate si experimentare locală
 • dezvoltarea echipelor de lidersip multiplu in echipa ce se va dezvolta la orice fel de echipa, prin judecata din mai multe perspective si căutarea in comun a soluțiilor sustenabile si durabile
 • construirea portofoliilor de decizii posibile in situații complet sau incomplet caracterizate
 • dezvoltarea tipurilor de senzori sistemici si de raportări automate a situațiilor din punctul de vedere complex si direcționat pe probleme
 • automatizarea proceselor mecanice si evaluarea umana a interferențelor produse cu mediul exterior, uman sau natural
 • procesarea automata a datelor de inteligența artificială in colaborare cu inteligența umana care poate solicita date suplimentare, pentru rafinarea înțelegerii proceselor si găsirii soluțiilor


F4(X) = 1/X

echilibrarea sustenabilă a relațiilor complexe cu mediul natural

 • antrenarea abilităţilor cognitive necesare dezvoltării strategiilor sustenabile si durabile
 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare a lucrurilor complexe in cuvinte simple si directe
 • creșterea eficienței si eficacității soluțiilor, prin antrenarea abilităţilor si a conștienței asupra fenomenelor apărute
 • stimularea perfecționării procedurilor strategice pentru optimizarea proceselor de sustenabilizare in paralel cu dezvoltarea beneficiilor
 • impunerea regulilor de funcționare sustenabilă si organizarea proceselor de dezvoltare de resurse, împărțirea rezultatelor astfel încât sa ajungă la toți, fără a periclita stabilitatea si sustenabilitatea mediului natural
 • condiționarea reciclării deșeurilor si produselor secundare pentru menținerea sustenabilității si echilibrului sistemic, cu minim de mijloace si maxim de stabilitate
 • dezvoltarea sustenabila locala fără afectarea echilibrelor globale, prin strategii inteligente de utilizare durabila si de reciclare sustenabilă
 • articularea și flexibilizarea organismului la orice nivel de complexitate, astfel încât sa se creeze, gradele necesare de libertate ale deciziilor
 • evoluția mutagena a direcțiilor de evaluare și de răspunsuri necesare realizării pozițiilor in optimizarea interfeței cu mediul natural
 • dezvoltarea strategiilor de reechilibrare prin măsuri evolutive sistemice si optimizate, cu aplicarea lor sincronizată
 • încercarea vag diferențiata de strategii noi de abordare prin analizarea încrucișată a patentelor naturii și copierea acestora cu riscul producerii dezintegrării și anulării vechilor proceduri
 • dezvoltarea sistemelor de comunicare paralele pe direcții diferite cu proceduri diferențiate și logici specifice
 • impunerea controlului strategic pentru evoluția selectivă, cu deschidere spre emancipare și găsirea de alternative secundare, sau producerea dezintegrării ( nu poți de ajutam, nu știi te învățam, nu vrei te obligăm)
 • realizarea echilibrului organic prin ingineria logică la fiecare etapa si nivel de evoluție organică sau informațională
 • organizarea componentelor fizice după logica funcționalităților pe toate nivelele, până la realizării ergonomiei întregului
 • căutarea soluții cu maxima eficienta si generalizarea aplicării, sau experimentarea altor soluții deja cercetate și trecerea lor in capitolul se soluții secundare posibile
 • dezvoltarea liderilor organizatorici locali, capabili sa regleze procesele si sa conducă echipele către rezolvarea problemelor
 • dezvoltarea liderilor inovatori capabili sa dezvolte soluții neașteptate la probleme noi încă nerezolvate, utilizând patentele naturii si logicile fenomenelor studiate
 • dezvoltarea liderilor operaționali capabili sa dezvolte proiecte si programe bine structurate si strategii bine gândite pe logici încrucișate și experimentare locala
 • dezvoltarea echipelor de lidersip multiplu in echipa ce se va dezvolta la orice fel de echipa, prin judecata din mai multe perspective și căutarea in comun a soluțiilor sustenabile și durabile
 • răspunsurile date in urma evaluării și procesării in timp a experimentelor, conduc la metamorfoza funcționarii, reglajul sistemelor pe diferite alternative și echilibrarea consumurilor prin sincronizarea proceselor
 • nediferențierea și încrucișarea datelor provenite din surse diferite conduc la reglarea pozițiilor, adaptarea logicilor și evoluția adaptativa cu optimizarea interfețelor
 • proiectarea, evaluarea corelațiilor, corectitudinea procedurilor, sistematizarea, coerenta logicilor, conduc către alternative, evaluarea efectelor, optimizarea pe patentele naturii, dezvoltarea ecosistemica si producerea dezintegrării factorilor negativi
 • rafinarea capacităților umane si tehnologice de a putea înțelege și face schimb de informații cu mediul natural, pentru conviețuire sustenabilă și evoluție sistemică împreună


F5(X) = 1/(1-X)

armonizarea relațiilor dintre oameni si natura prin comunicare eficientă

 • adaptarea rapida la situații complexe de gestionare cu formarea de echipe eficiente si de politici sustenabile
 • evaluarea situațiilor și persoanelor sau mediului ținând seama de logicile complexe și diferențiate, conduce la dezvoltarea alternativelor și echilibrarea consumurilor
 • eliminarea redundantelor din patentele naturii și a informațiilor nocive din alegerea formelor conduc la învățarea prin experiment logic și evoluție adaptativă, prin optimizarea interfețelor de comunicare
 • aplicarea locală pe contextul patentelor naturii și optimizarea interfeței om-natura, a dezvoltării ecosistemice și producerea dezintegrării comportamentelor vicioase față de mediul natural și de cel uman
 • organicizarea etapelor de evaluare, articulare prin logică strategică evaluabilă, pentru reglarea sistemelor, mecanismele interne, reglarea deciziilor si strategia evolutiva in dezvoltarea alternativelor
 • întărirea relațiilor strategice cu natura sustenabilă prin servicii reciproce cu ajutorul intervenției pozitive a oamenilor conduși de lideri înțelepți
 • cunoașterea ciclurilor si semnelor naturii, identificarea fluctuațiilor si variațiilor de la normalitate, a cauzalităților si a procedurilor de apărare a naturii. transferul experienței naturii in lumea oamenilor
 • dezvoltarea abilităţilor de gândire a oamenilor sub conducerea liderului si de apreciere corecta a situațiilor si soluțiilor de rezolvare a problemelor
 • dezvoltarea reflexelor comportamentale funcționale si civilizate, dezvoltarea înțelepciunii si a viziunii echilibrate, împărtășite oamenilor
 • promovarea in ierarhie pe baza de rezultate, cunoştinţe și sarcini îndeplinite fără tulburarea echilibrelor existente
 • evaluarea pe un număr variabil de pași, prin diverse logici a evoluției sistemelor in condiții predictibile
 • antrenarea disciplinei gândirii complexe cu ajutorul jocurilor de strategii cu un număr variabil de necunoscute si cu comportamente complexe
 • antrenarea răbdării de a lua de la capăt procesul de antrenare, antrenarea modestiei in fata situațiilor complexe si a tenacității in rezolvarea pînă la capăt a problemelor
 • promovarea in ierarhie pe baza de rezultate, cunoştinţe și sarcini îndeplinite fără tulburarea echilibrelor existente
 • evaluarea pe un număr variabil de pași, prin diverse logici a evoluției sistemelor in condiții predictibile
 • antrenarea disciplinei gândirii complexe cu ajutorul jocurilor de strategii cu un număr variabil de necunoscute si cu comportamente complexe
 • dezvoltarea strategiilor, tacticilor și procedurilor necesare eficientizarea echilibrării și analizei de comportament
 • proiectarea și relocarea automatismelor ce permit continuitatea sistemelor, cu prelungirea limitelor de funcționalitate ce permite evoluția emancipatorie și prelungirea spațiului de adaptabilitate
 • dezvoltarea programelor strategice evolutive, ce au un scop predeterminat si mijloacele de atingere a scopului
 • evaluarea efectelor soluțiilor propuse in urma procesării datelor, luarea deciziilor optimizate pe moment, cu grija la protejarea mediului natural
 • dezvoltarea de programe și proiecte concrete de interfațare dintre realitățile evolutive curente și nevoi și strategii decizionale de rezolvare condiționată
 • diminuarea numărului de oameni prin filtrarea genetică, eliminarea informațiilor nocive prin strategii locale, ce conduc la evaluarea efectelor si strategiei evolutive
 • dezvoltarea si generalizarea logicilor necesare analizei de comportament necesara refacerii echilibrelor si eficientei adaptării (ex. scrierea unică pe limbi diferite, astfel încât toți vor citi la fel același text)
 • refacerea echilibrelor sistemice prin pornirea procesului de refacere ecosistemică si de dezvoltare sustenabilă prin logici strategice evaluabile (ex. plantarea cu păduri de duzi, ce vor permite refacerea drumului mătăsii)


F6(X) = x/(1-X)

minimizarea amprentei sociale si a amprentei ecologice negative

 • corelarea logicilor, datelor și strategiilor permite reglarea sistemelor, echilibrarea consumurilor și sincronizarea proceselor
 • logicile acțiunilor pe strategii de răspuns, proceduri și motivații ale acțiunilor, generează reglarea pozițiilor, alegerea formelor și evoluția adaptativă prin optimizarea interfeței
 • antrenarea gândirii umane pentru gândirea complexă si dinamica pe mai multe direcții si folosind mai multe etape, logici și granulații ale informațiilor corelate
 • schimbarea setului comportamentelor prin producerea dezintegrării și reorientarea personalității spre emancipare in urma evoluției selective a strategiilor de urmat
 • articularea gândiri logice cu acțiuni justificate prin exprimarea formala si standardizare comportamentală motivată
 • determinarea tacticilor și procedurilor necesare evoluției sistemice optimizate in urma mutațiilor decizionale luate in urma răspunsurilor evaluate
 • optimizarea strategiilor in urma analizei datelor corelate, crearea de mutații decizionale optimizate in competiția soluțiilor
 • dezvoltarea algoritmilor bazați pe logicile experimentate, ce permit aplicarea patentelor naturii in reglarea pozițiilor și evoluția adaptativă
 • evaluarea comportamentelor reflexe sau condiționate social, pentru evaluarea eficientei adaptării la programele de dezvoltare sustenabilă și recuperarea echilibrului
 • curățarea informațiile de știri false si minciuni elaborate, cu eliminarea autorilor din circuitul informațional, prin banarea lor pentru cititori și urmăritori
 • restartarea comerțului bazat pe calitatea produselor și estetica formelor, conform patentelor naturii și externalizarea adaptativă a logicilor procedurale (ex fete cu rochii flori cu corola; gineceu, organe genitale de replicare a vieții)
 • formarea de echipe pregătite pentru analiza multidirecțională corelativă pe mai multe fenomene derivate din aceeași cauza inițială, care vor colabora la dezvoltarea analizelor rafinate si la elaborarea de soluții adecvate
 • corelarea logicilor, datelor și strategiilor permite reglarea sistemelor, echilibrarea consumurilor și sincronizarea proceselor
 • logicile acțiunilor pe strategii de răspuns, proceduri și motivații ale acțiunilor, generează reglarea pozițiilor, alegerea formelor și evoluția adaptativă prin optimizarea interfeței
 • antrenarea gândirii umane pentru gândirea complexă si dinamică pe mai multe direcții si folosind mai multe etape, logici și granulații ale informațiilor corelate
 • formarea de echipe pregătite pentru analiza multidirecțională corelativă pe mai multe fenomene derivate din aceeași cauza inițiala, care vor colabora la dezvoltarea analizelor rafinate si la elaborarea de soluții adecvate
 • dezvoltarea algoritmilor bazați pe logicile experimentate, ce permit aplicarea patentelor naturii in reglarea pozițiilor și evoluția adaptativă
 • evaluarea comportamentelor reflexe sau condiționate social, pentru evaluarea eficientei adaptării la programele de dezvoltare sustenabilă și recuperarea echilibrului
 • curățarea informațiile de știri false si minciuni elaborate, cu eliminarea autorilor din circuitul informațional, prin banarea lor pentru cititori și urmăritori
 • schimbarea setului comportamentelor prin producerea dezintegrării și reorientarea personalității spre emancipare in urma evoluției selective a strategiilor de urmat
 • articularea gândiri logice cu acțiuni justificate prin exprimarea formală si standardizare comportamentală motivată
 • determinarea tacticilor și procedurilor necesare evoluției sistemice optimizate in urma mutațiilor decizionale luate in urma răspunsurilor evaluate
 • optimizarea strategiilor in urma analizei datelor corelate, crearea de mutații decizionale optimizate in competiția soluțiilor


Colțul din dreapta jos are o caracteristică particulară; paternurile de pe inelele din rânduri au aceeași structură. Aceasta permite să se compare diferitele situații, pentru găsirea unei soluţii optimizate in condiții necunoscute.


Rândul 1 - căutarea unor cauzalități și soluţii la diverse crize
 • armonizarea funcționalităților necesara adaptării evolutive la nivel sistemic
 • sincronizarea mecanismelor interne cu adaptarea evolutivă la noi condiții de existență
 • mergerea la rădăcinile problemelor si rezolvarea cauzelor inițiale, apoi corectarea efectelor si reorientarea spre protejarea echilibrelor (nedefinit)
 • adaptarea analizelor si soluțiilor la fluctuațiile comportamentale ale mediului natural si a celui social (nedefinit)
 • strategia evolutiva prin asigurarea sincronizărilor sau desincronizărilor complementare cantitative si sistemice
 • adaptarea programelor interne la condițiile externe de existență
 • evitarea altor probleme prin desincronizarea sau resincronizarea unor evenimente ce pot produce efecte extreme
 • selectarea atenta si pregătirea înaltă a celor care sunt prinși in procesele de analiză si luare de decizii adaptative sau evolutive
 • modificarea aspectului si funcționalităților in procesul adaptativ-evolutiv, prin factorii mutageni
 • dezvoltarea reflexelor comportamentale alternative la diferite situații sincronizate prin mutații
 • dezvoltarea cercetării posibilităților si soluțiilor fără a avea repere sau informații in diverse domenii, sau aparate de procesare, prin rafinarea logicilor utilizate
 • căutarea si descoperirea de noi instrumente de gândire si de intuire a ceea ce se întâmpla, modelarea pornita de la modele noi si compararea cu realitățile. Schimbarea si completarea paradigmelor de gândire


Rândul 2 - tatonarea prin încercare și eroare
 • dezvoltarea de mutații favorabile adaptative și evolutive ce vor fi selectate și partajate
 • apariția schimburilor intre membrii grupurilor izolate de mediul natural și a competiției pentru putere și dominare a mediului natural
 • apariția schimburilor intre membrii grupurilor izolate de mediul natural și a competiției pentru putere si dominare a mediului natural (nedefinit)
 • dezvoltarea tuturor alternativelor posibile de dezvoltare sustenabilă și echilibrată, promovarea alternativelor viabile și echilibrate (nedefinit)
 • dezvoltarea transmisiei bunelor practici intre membrii grupurilor izolate de factorii globali generali (nedefinit)
 • izolarea grupurilor de factorii globali în nișe izolate, dezvoltarea internă concurențială si colaborativă in interiorul grupurilor izolate(nedefinit)
 • dezvoltarea speciilor alternative pornite din același trunchi iniţial, crearea abilităţilor concurențiale pe aceeași nișa primară, nerafinată
 • dezvoltarea nișelor funcționale și a speciilor concurente pe aceleași nișe
 • rafinarea analizei necesare integrării si adaptării cu micșorarea efectelor secundare nefavorabile si nesustenabile
 • dezvoltarea legăturilor informaționale la noile specii mutante, astfel încât să se producă autoreglarea sistemică
 • saltul evolutiv adaptativ sincronizat pe perioade relativ scurte, ce provoacă mutații evolutive in masa la speciile existente
 • scoaterea la suprafață a soluțiilor vechi neutilizate anterior și transformarea lor in mutații decizionale


Rândul 3 - bătălia pentru putere și poziție dominantă
 • adaptarea completă la pozițiile ocupate ce devine o a doua natură pentru ocupant, înțepenirea sistemului si crearea tensiunilor si crizelor periodice
 • cucerirea de noi teritorii din ecosistem si transformarea acestora in teritorii comunitare izolate de factorii globali (nedefinit)
 • ierarhizarea si stratificarea funcționalităților si piramidelor sociale cu rol conducător, ce controlează totul (nedefinit)
 • diversificarea cunoștințelor, direcțiilor, pozițiilor si competenţelor necesare ocupării concurențiale a unor poziții
 • dezvoltarea sistemului de promovare ierarhica pe anumite poziții in anumite direcții, prin supunerea oarbă si control discreționar (nedefinit)
 • separarea grupurilor sociale ce se orientează către natura, gestionarea acesteia prin instrumentele create de grupurile sociale izolate
 • procedurile aplicative capabile sa asigure fluxurile menținerii echilibrelor
 • intrarea in necunoscut doar pe baza experiențelor anterioare avute, aventura descoperirii si riscurile dispariției (nedefinit)
 • procesele de reintegrare a oamenilor in mediul natural
 • evoluția calitativă, integrativă, corelativă, dinamică a sistemelor integrate
 • eficientizarea mecanismelor sociale de procesare a informațiilor si de decizie a măsurilor ce trebuiesc luate pentru mărirea echilibrului sistemic
 • integrarea logicilor si mecanismelor naturii in sistemul uman de procesare a informațiilor si de decizie a măsurilor


Rândul 4 - învăţarea de la natură
 • verificarea si asigurare echilibrului social in cursul evoluției societății in relație cu mediul natural
 • dezvoltarea expertizei specializate pe identificarea paternurilor comportamentale ale naturii sau ale societății, cu scopul găsirii interfeței de dialog om-natură
 • optimizarea regulilor si comportamentelor sociale luând ca exemplu regulile comportamentului naturii
 • dezvoltarea procesării de tip holografic prin perspectiva încrucișată a doua viziuni sincronizate diagonal
 • tehnologizarea gândirii prin repere formale, algoritmi de procesare și analizarea efectelor diferitelor încercări
 • copierea mecanismelor înțelese ale naturii si aplicarea acestora in structurarea regulilor sociale
 • educarea pe modele de învățare sau procesare a indivizilor, astfel încât să poată comunica in aceiași termeni, într-un spațiu nedefinit din perspectiva umana (nedefinit)
 • plierea completă pe problemele apărute, pentru înțelegerea necunoscutului nedefinit in experiențele sociale (nedefinit)
 • sistematizarea comportamentelor pe resurse limitate și situații necunoscute, pentru supraviețuire fără suport asigurat (nedefinit)
 • încercările de aplicare a experiențelor vechi in cazul unor situații absolut noi fără informații cunoscute (nedefinit)
 • gestionarea proceselor conform algoritmilor de funcționare integrați in sistemele de procesare
 • utilizarea resurselor umane specializate pentru controlul situațiilor incerte, prin folosirea și gestionarea experiențelor vechi sau descoperirilor noi


Rândul 5 - încercări de sistematizare și intuire a situației
 • corectarea permanentă a funcționarii sistemului, pentru optimizarea proceselor și anularea amprentei ecologice
 • asigurarea sistemelor de pompe informaționale bazate pe presiune, ce permite difuzarea informațiilor specializate către utilizatorii calificați
 • dezvoltarea sistemelor de tip cibernetic capabile să supravegheze funcționarea sistemelor complexe și să alerteze in caz de dezechilibru
 • formalizarea grafului și etapelor de comunicare/procesare a informațiilor neselectate, astfel încât să se poată structura in matrici cu caracteristici pe dimensiuni și ponderi
 • dezvoltarea sistemelor de orientare si educare alternative pentru ajungerea la o poziție sociala unde poate da maxim de eficienta si echilibru
 • dezvoltarea tenacității in procesele de tip încercare/eroare/ imitare/procesare, validare, descoperire in condiții necunoscute (nedefinit)
 • dezvoltarea abilităţilor individuale și de grup prin interacțiunea dintre membri in privința înțelegerii mediului extern necunoscut, plecând de la experiența individuală sau colectivă (nedefinit)
 • testarea diferitelor strategii provenite din observațiile anterioare asupra răspunsurilor la impulsuri mici ale mediului necunoscut in manifestări
 • dezvoltarea inspirației și intrării in flow in urma analizării adânci a problemelor apărute (nedefinit)
 • utilizarea experiențelor istorice asemănătoare cu analizare detaliilor semnificative pentru înțelegerea comportamentelor actuale
 • înțelegerea evoluției problemelor și a rezolvări acestora in diverse perioade, recuperarea mecanismelor de rezolvare
 • modificarea și actualizarea comportamentelor evolutiv adaptative in situația condițiilor necunoscute (nedefinit)


Rândul 6 - învăţarea din reanalizarea istoriei
 • ridicarea nivelului de cunoaștere și profesionalism prin managementul problemelor și transmiterea de bune practici
 • generalizarea si aplicarea soluțiilor pe plan local, regional sau global in funcție de necesitați
 • reiterarea formulelor optimizate de găsirea unei strategii capabile să ajute la descifrarea necunoscutului (nedefinit)
 • accelerarea evoluțiilor aparatelor de procesare și diversificarea căilor de acțiune in explorarea necunoscutului (nedefinit)
 • dezvoltarea grupurilor de profesioniști și a rețelei profesioniștilor capabila să analizeze din multe perspective diferitele fenomene și să găsească soluțiile utile rezolvări
 • reactualizarea strategiilor dovedite a fi funcționale in situații relativ similare și studierea mecanismelor acestora pentru reiterare
 • lucrul in grupuri mici de evaluarea a situațiilor și de propuneri de soluționare, cu concluzii transmise mai departe
 • înțelegerea memelor culturale și ale tradițiilor in modalitatea de evaluare a proceselor
 • orientarea indivizilor către zonele de posibila utilitate, formarea de echipe complementare, efectuarea experimentelor necesare
 • analizarea diverselor variante de lucru in luarea de decizii posibile prin proiectarea funcționarii in viitor
 • selectarea grupului de indivizi cu abilități specializate pentru crearea unei inteligente de grup mai eficienta in analizarea necunoscutului (nedefinit)
 • rafinarea granulație înțelegerii și multiplicarea logicilor de analiză a realității necunoscute, cu instrumente noi de gândire (nedefinit)

P.S. toate zonele nedefinite au un grad înalt de variabilitate și permite alegerea ponderilor, păstrând însă direcțiile de funcționalitate date de constrângerile sistemului
Schema de funcționare este dată de paternuri și paternuri asociate. In cazul actual, paternurile sunt prezente ca linii drepte oblice, paternurile asociate având forme diferite. Schema descrie strategii.

 • construirea portofoliilor de decizii posibile in situații complet sau incomplet caracterizate (patern răspunde la întrebarea „ce”
 • dezvoltarea creaturilor evoluate pe alt nivel de existenta si de acțiune, capabile să gestioneze problemele planetare (patern asociat), răspunde la întrebarea „cum”
 • plierea deciziilor pe condițiile fluctuante cu păstrarea integrității răspunsurilor și eficientei rezolvării „ce”
 • controlul fenomenelor cu păstrarea sustenabilității ăi echilibrului sistemic, prin mărirea rețelei de expertiza cu gândire logica strategica „cum”
 • antrenarea răbdării de a lua de la capăt procesul de antrenare, antrenarea modestiei in fața situațiilor complexe și a tenacității in rezolvarea pana la capăt a problemelor „ce”
 • organizarea echipelor pe direcții bine determinate cu distribuirea sarcinilor necesare funcționarii bune a proceselor „cum”
  Pe de altă parte, există tactică in 6 păși pentru atingerea unui obiectiv: • dezvoltarea creaturilor evoluate pe alt nivel de existentă și de acțiune, capabile să gestioneze problemele planetare
 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare a lucrurilor complexe in cuvinte simple și directe
 • reglarea sistemului sau înlocuirea componentelor uzate, orientarea acestora către reorientare in sarcini mai simple
 • supravegherea comportamentelor personalului activ și delegarea lor către sarcinile unde pot avea maxim de eficiență in gestionarea problemelor
 • alegerea alternativelor in care se obțin maxim de efecte benefice cu minim de mijloace și de materiale strategice, prin tactici bine gândite și strategii bine structurate cu variante de alegere a soluției optime de moment
 • analizarea complexa a priorităților imediate și a priorităților strategice de dezvoltare in viitor apropiat a pașilor și tehnologiilor de refacere a sustenabilității și echilibrului sistemic


O alta componentă strategică și tactică este vizibilă in ultimul pătrat din dreapta jos:
Caracteristica de bază a acestor structuri este dată de înfruntarea necunoscutului prin tatonarea paternurilor deja cunoscute:

 • sincronizarea mecanismelor interne cu adaptarea evolutiva la noi condiții de existență (nedefinit)
 • armonizarea funcționalităților necesara adaptării evolutive la nivel sistemic (nedefinit)
 • adaptarea programelor interne la condițiile externe de existență (Z1)
 • strategia evolutivă prin asigurarea sincronizărilor sau desincronizărilor complementare cantitative si sistemice (z1)
 • dezvoltarea reflexelor comportamentale alternative la diferite situații sincronizate prin mutații (Y1)
 • modificarea aspectului și funcționalităților in procesul adaptativ-evolutiv, prin factorii mutageni (y1)

Problemele necunoscute sunt următoarele, fiind marcate cu albastru și corelate in clustere:

Căutarea oamenilor cu har si talent
 • selectarea grupului de indivizi cu abilități specializate pentru crearea unei inteligențe de grup mai eficientă in analizarea necunoscutului
 • dezvoltarea inspirației și intrării in flow in urma analizării adânci a problemelor apărute
 • modificarea și actualizarea comportamentelor evolutiv-adaptative in situația condițiilor necunoscute
 • reiterarea formulelor optimizate de găsire a unei strategii capabile să ajute la descifrarea necunoscutului


Schimbarea paradigmei de gândire
 • accelerarea evoluțiilor aparatelor de procesare si diversificarea cailor de acțiune in explorarea necunoscutului
 • căutarea și descoperirea de noi instrumente de gândire și de intuire a ceea ce se întâmpla, modelarea pornita de la modele noi si compararea cu realitățile. Schimbarea si completarea paradigmelor de gândire
 • dezvoltarea cercetării posibilităților și soluțiilor fără a avea repere sau informații in diverse domenii, sau aparate de procesare, prin rafinarea logicilor utilizate
 • dezvoltarea cercetării posibilităților și soluțiilor fără a avea repere sau informații in diverse domenii, sau aparate de procesare, prin rafinarea logicilor utilizate


Forțarea limitelor și încercări de gestionare a sistemului
 • plierea completă pe problemele apărute, pentru înțelegerea necunoscutului nedefinit in experiențele sociale
 • educarea pe modele de învățare sau procesare a indivizilor, astfel încât să poată comunica in aceiași termeni, într-un spațiu nedefinit din perspectiva umană
 • dezvoltarea sistemului de promovare ierarhică pe anumite poziții in anumite direcții, prin supunerea oarbă și control discreționar
 • intrarea in necunoscut doar pe baza experiențelor anterioare avute, aventura descoperirii și riscurile dispariției


Încercări de coordonare a haosului
 • încercările de aplicare a experiențelor vechi in cazul unor situații absolut noi fără informații cunoscute
 • sistematizarea comportamentelor pe resurse limitate și situații necunoscute, pentru supraviețuire fără suport asigurat
 • dezvoltarea abilităţilor individuale și de grup prin interacțiunea dintre membri in privința înțelegerii mediului extern necunoscut, plecând de la experiența individuală sau colectivă
 • dezvoltarea tenacității in procesele de tip încercare/eroare/ imitare/procesare, validare, descoperire in condiții necunoscute


Saltul evolutiv la indivizii cu abilităţi înalte
 • rafinarea granulație înțelegerii și multiplicarea logicilor de analiza a realității necunoscute, cu instrumente noi de gândire
 • selectarea grupului de indivizi cu abilități specializate pentru crearea unei inteligențe de grup mai eficientă in analizarea necunoscutului
 • dezvoltarea inspirației și intrării in flow in urma analizării adânci a problemelor apărute
 • modificarea și actualizarea comportamentelor evolutiv adaptative in situația condițiilor necunoscute

Dezvoltarea tehnologiilor și tehnicilor de gândire și găsire de soluţii
 • reiterarea formulelor optimizate de găsire a unei strategii capabile sa ajute la descifrarea necunoscutului
 • accelerarea evoluțiilor aparatelor de procesare si diversificarea cailor de acțiune in explorarea necunoscutului
 • căutarea si descoperirea de noi instrumente de gândire si de intuire a ceea ce se întâmpla, modelarea pornita de la modele noi si compararea cu realitățile. Schimbarea si completarea paradigmelor de gândire
 • dezvoltarea cercetării posibilităților si soluțiilor fără a avea repere sau informații in diverse domenii, sau aparate de procesare, prin rafinarea logicilor utilizate


Zona mov este un sistem complex destinat optimizărilor strategice și tactice.
Zona vernil este un sistem specializat pentru luarea deciziilor potrivite in funcţie de nevoi.

>Dacă zona descrisă arată mecanismele creierului și genomului social, partea a doua a reprezentărilor descrie genomul cu mecanismele genomice individuale.

Clusterul 1

F1(X) = X

saltul evolutiv uman, exploatarea naturii

 • corp, minte, suflet, natură, societate, univers, multivers, conexiuni si interrelații reciproce
 • saltul calitativ pe rafinarea înțelegeri la diverse nivele de granulație a observației si interpretării pe logicile fenomenului
 • integrarea evoluției in natura, dezvoltarea depozitelor de substanțe si depuneri, reglarea atmosferei si a sărurilor din ape
 • dezvoltarea nișelor ecosistemice, a lanțurilor trofice, ce permit selecția genelor îmbunătățite si reciclarea substanțelor active necesare vieții
 • dezvoltarea factorilor reflecși de autocontrol al dezvoltării astfel încât sa se păstreze ciclurile de hrănire in limitele rezonabile de indivizi din fiecare specie, fără dezechilibrarea sistemului
 • apariția întrecerilor rituale intre masculii dotați cu moduri de prezentare atractive, selecția de către femele a masculilor compatibili si performanți
 • alegerea speciilor cu dotări suplimentare ce pot evolua rapid si profund pe direcțiile noi de evoluție adaptativa, limitarea teritoriilor de răspândire a speciilor concurente
 • încurajarea dezvoltării abilităţilor la speciile ramase, dezvoltarea cooperării dintre unele specii, crearea de ecosisteme artificiale parţial izolate, in care sa se adapteze si sa evolueze speciile colaborative
 • cultivarea hranei pe teritorii îngrășate natural, selecția semințelor si animalelor capabile sa dea recolte bogate, apariția structurilor de stat pe ariile culturale cu limbi asemănătoare
 • selectarea celor mai capabili lideri in perioade de pericol, regularizarea activităților si impunerea taxelor de întreținere a administrației proceselor
 • apariția ingineriei de sistem capabila sa genereze proiecte, programe, tehnologii, sau infrastructura, prin folosirea formulelor si a șabloanelor
 • dezvoltarea înțelepciuni sociale obținute prin studiul naturii, a înțelegerii momentelor propice si a comportamentelor sustenabile fata de mediu

F2(X) = 1-X

gestionarea crizelor prevenirea catastrofelor prin organizare

 • organicizarea specializată a proceselor pe toate nivelele de complexitate, apariția vieții complexe pe suport material si informațional
 • dezvoltarea competitivității in îmbunătățirea materialului genetic care permite dezvoltarea integrativă si adaptarea evolutivă
 • armonizarea acțiunilor si liniilor de cooperare sustenabilă, echilibrată si durabilă
 • înțelegerea si descifrarea informațiilor compactate in structuri informaționale cu chei de intrare dificil de găsit
 • introducerea criteriilor de compatibilitate si de concurența genetică ce vor permite selectarea automată a indivizilor purtători de gene performante
 • dezvoltarea structurilor analitice capabile sa optimizeze deciziile de alegere a partenerilor genetici performanți
 • dezvoltarea tehnicilor medicale si a celor integrative prin cunoașterea efectelor consumurilor diferitelor remedii sau substanțe halucinogene
 • dezvoltarea tehnicilor formale ce dezvoltau răspunsuri oficiale la fiecare problemă, dezvoltarea prevenirii efectelor unor presiuni prin sincronizarea proceselor si depășirea momentelor periculoase
 • trecerea la hrana diferențiată si la adaptarea la alte condiții de hrană, prin modificarea mediului de hrănire si de integrare in sistemul ecologic
 • verificarea si selectarea genelor celor mai performante in perioadele de crize globale de tip ecosistemic si a catastrofelor naturale sau produse
 • dezvoltarea comunicării pe planuri si direcții multiple cu corelarea cauzelor acțiunilor si a consecințelor luate, in momente strategice
 • dezvoltarea tradițiilor utile si a memelor culturale confirmate si sustenabile in timp, ce conservă cunoștințele si pozițiile vechi in sistemele nou apărute

F3(X) = 1-X

dezvoltarea structurilor administrative specializate

 • pătrunderea si descifrarea informațiilor complexe, prin dezvoltarea spiritualității și a abilităţilor înalte
 • armonizarea relațiilor, comunicarea mentală neîngrădită cu toate speciile, sincronizarea automată a acțiunilor colective, echilibrarea permanentă a acțiunilor individuale
 • dezvoltarea ritualelor de comunicare și întrecere a genelor evolutive sau adaptative, in cadrul competițiilor interioare speciei sau intre specii
 • dezvoltarea rezistentei reflexe la pericole, dezvoltarea capacității de optimizare a deciziilor comportamentale și a adaptabilității la stres
 • transmiterea la noile generații a cunoștințelor semnificative, a strategiilor înțelepte și a bunelor practici
 • apariția ingineriei de sistem capabila să genereze proiecte, programe, tehnologii, sau infrastructura, prin folosirea formulelor și a șabloanelor
 • dezvoltarea înțelepciuni sociale obținute prin studiul naturii, a înțelegerii momentelor propice și a comportamentelor sustenabile fata de mediu
 • dezvoltarea ciclurilor mari, medii, sau mici de reciclare a rezervelor strategice cu transferarea luminii de la soare om energie informaționala pe suport fizic
 • dezvoltarea codurilor legislative și a celor comportamentale, apariția sistemelor de penalități fizice sau administrative
 • dezvoltarea sistemelor de buffer pentru conservarea alimentelor pe termen lung ce permit creșterea rezistentei in fata agresiunilor umane sau a evenimentelor de mediu
 • dezvoltarea tradițiilor utile și a memelor culturale confirmate și sustenabile in timp, ce conservă cunoștințele si pozițiile vechi in sistemele nou apărute
 • dezvoltarea comunicării pe planuri și direcții multiple cu corelarea cauzelor acțiunilor și a consecințelor luate, in momente strategice

F4(X) = 1-1/X

ordonarea spațiului social prin comportamente si norme

 • dezvoltarea comportamentelor de cooperare si competiție din interiorul speciilor, destinate selecției genelor evoluate si transferarea acestora la cat mai multi urmași
 • specializarea indivizilor dintr-o comunitate in desfășurare unor activități specifice necesare traiului in comunitate cu structuri ierarhice moștenite
 • dezvoltarea antrenamentelor de răspuns reflex la diferite solicitări de apărare sau de atac sincronizat, dezvoltarea promovării pe funcții înalte in urma examinării reflexelor comportamentale
 • măsurarea si cântărirea ca procedeu de confirmare și analizare, descoperirea operațiilor matematice primare, căutarea logicii acțiunilor si fenomenelor
 • evoluția rapida in puține generații a speciilor apărute, pe nevoile integrării in sistemul speciilor ce contribuie la anularea amprentei ecologice
 • mărirea accelerata a numărului de nișe si de specii asociate funcționalităților necesare integrării nișelor într-un sistem funcţional
 • controlul mecanismelor fine ce conduc la armonie, sustenabilitate si echilibru ecosistemic
 • protejarea si reciclarea resurselor prin mecanisme conștiente si specii colaborative, deschiderea spre spiritualitate
 • apariția monedelor de schimb intre mărfuri și servicii, consemnarea datoriilor cu termen pe viitor prin scriere si certificare
 • dezvoltarea comunicării prin controlul normelor și politeții in relații, apariția scrierilor complexe cu aspecte multidimensionale si cu analiza întâmplărilor si istoriilor
 • educarea tinerelor generații asupra procedurilor și cunoștințelor semnificative sau obligatorii pentru traiul in comun
 • dezvoltarea variabilității genetice înalte la speciile evolutive rapid, eliminarea exemplarelor slabe genetic prin epidemii, apariția de mutații genetice ce ridica pragul de imunitate și ajută la selectarea exemplarelor performante genetic și comportamental

F5(X) = 1/(1-X)

dezvoltarea liniilor de colaborare și interschimburi

 • acumularea resurselor de hrană si gestionarea proceselor de obținere a hranei, partajata in comun după nevoi si cantitatea de efort depusa
 • dezvoltarea formelor de lidersip de grup prin prezentarea performantelor, recunoașterea calităților si evaluarea experiențelor
 • proiectarea conform liniilor de dezvoltare a condițiilor mutagene ce vor corecta comportamentele nesustenabile si vor îmbunătăți calitatea proceselor
 • dezvoltarea apărării si întreținere a teritoriilor de hrănire si de asociere la apărarea de pericole comune
 • dezvoltarea unor armate mari de muncitori sau soldați, dezvoltarea marilor monumente și a arhitecturii geometrice
 • desfacerea culturilor in subculturi concurente, extinderea ariilor de acoperire culturala prin adaptare la credințele locale
 • dezvoltarea setului de abilitați colaborative cu alte specii, ce permit integrarea speciilor noi in procesele locale de sustenabilizare si echilibrare
 • dezvoltarea adaptabilității evolutive la speciile nou apărute, cu ocuparea si profesionalizare colaborativă pentru mărirea sustenabilității spațiului nou ocupat
 • crearea păcii, armoniei si colaborării intre toate speciile din mediu, evitarea sau eliminarea conflictelor interne, hrănirea directa cu energie
 • autocontrolul sistemic al comportamentelor și reacțiilor ce conserva stabilitatea si echilibrul sistemic si sustenabil
 • dezvoltarea relațiilor pe verticală intre regnuri diferite, prin care acestea se condiționează reciproc comportamental si ca supraviețuire
 • dezvoltarea serviciilor reciproce dintre speciile vegetale sau animale, pentru înmulțire și transportarea semințelor in locuri noi

F6(X) = X/(1-X)

colaborarea cu natura pentru echilibrare sustenabilă

 • diferențierea concluziilor pe o scala larga de tip liniar, bine-rău; util-inutil, frumos-urat, adevărat -neadevărat
 • educarea comportamentelor prin memorarea regulilor impuse si verificare aplicării rețetelor comportamentale de către comunitate
 • sincronizarea componentelor pentru producerea auto reglajului sistemic
 • contribuția fiecărei specii la menținerea echilibrelor integrative, cu specializarea tipurilor de consumuri ce conduc la anularea amprentei ecologice si la stabilitatea condițiilor de mediu
 • dezvoltarea maximelor înțelepte ce caracterizează situațiile comune, care explica rațiunile si efectele respectivelor situații
 • apariția schimburilor culturale si comerciale intre populații de aceeași cultura sau de culturi diferite, uniformizarea parțiala a obiceiurilor si formulelor de colaborare
 • dezvoltarea abilităților de colaborare cu alte specii, in cazul in care vechii colaboratori îşi schimba comportamentele si devin paraziți
 • selecția subspeciilor adaptabile la întreținerea nișelor evolutive noi, care au dezvoltat prin mutații selective si alegeri, noi abilități integrative
 • supravegherea evoluției si controlul ei prin mutații genetice mci si continui, proiectarea de variante noi de evoluție
 • reglarea sistemului de informații fizice sau evolutive, concentrate in structurile minerale si in structurile colaborative de mediu, ce conserva relațiile de cooperare si dependenta reciproca
 • dezvoltarea ciclurilor mari, medii, sau mici de reciclare a rezervelor strategice cu transferarea luminii de la soare om energie informaționala pe suport fizic
 • conservarea si îmbunătățirea relațiilor care duc la conservarea sau reciclarea resurselor materiale informaționale, sau energetice prin colaborarea ecosistemică


saltul evolutiv uman, exploatarea naturii
gestionarea crizelor prevenirea catastrofelor prin organizare
dezvoltarea structurilor administrative specializate
ordonarea spațiului social prin comportamente si norme
dezvoltarea liniilor de colaborare si interschimburi
colaborarea cu natura pentru echilibrare sustenabilă

Clusterul 2

F1(X) = X

saltul calitativ datorat inventicii si inovării in relaţii si tehnologii

 • dezvoltarea inovării si a gândirii prospective, utilizarea momentelor si situațiile semnificative pentru răsturnarea situațiilor periculoase
 • refacerea sistemelor de analiză si decizie ținând seama de factorii calitativi si corelativi, ținând seama si de epuizarea resurselor cantitative si necesitatea recuperării sustenabilității
 • dezvoltarea inteligențelor artificiale capabile sa monitorizeze procesele complexe si sa găsească căile de rezolvare posibile in condiții determinate
 • promovarea preferențiala a ideilor, tehnologiilor si persoanelor care au capacitatea de adaptare la formele curente si de transmitere si comunicare formală acceptată
 • analizarea soluțiilor inovative neobișnuite cu evaluarea consecințelor directe si derivate ale aplicării lor in situații concrete ce trebuie precizate
 • dezvoltarea sistemelor de transfer ale datelor strategice si sistemice, a bunelor practici conservate in bibliotecile de date, a specialiștilor care au rezolvat problema, pentru eficientizarea acțiunilor de protejare a mediului
 • adaptarea inteligenței si comportamentului uman către schimbarea profundă a atitudinii si concepțiilor către sustenabilitate si echilibru sistemic
 • dezvoltarea capacităților senzoriale si spirituale necesare integrării naturii in mediul uman si integrării oamenilor in mediul natural
 • reluarea si analizarea problemelor, soluțiilor, acțiunilor si tehnicilor, in vederea valorificării experiențelor de succes si in alte situații similare, caracterizarea cu bife a dimensiunilor si ponderilor problemelor
 • dezvoltarea sistemelor de buffere pentru problemele nerezolvate si activarea, reactualizarea acestora la finalizarea urgentelor, cu caracterizarea complet făcuta a problemelor
 • coordonarea prin inteligenta artificială in paralel cu inteligenţa umană a proceselor de reglaj fin ce permit vindecarea traumelor trecute si restartarea echilibrelor sistemice si sustenabilității generale
 • intervenția prin manipulare genetica in procesul digestiei informaționale cu câștigarea energie direct din mediu, evitând ciclul trofic si întreruperea vieții ființelor existente înainte de termenul dat de organism

F2(X) = 1-X

introducerea inteligentelor artificiale cu capacități mari de lucru

 • antrenarea noilor generații pe direcția înțelegerii mediului natural si pe direcția utilizării inteligențelor artificiale
 • studierea cu ajutorul senzorilor si a inteligentelor artificiale, a informațiilor din mediu, pe direcții si granulații de manifestare
 • dezvoltarea structurilor ierarhice de comanda-control, cucerirea si ocuparea de noi teritorii de hrănire
 • dezvoltarea mecanismelor de cooperare strânsa, gen simbioza, micoriza, comensualism
 • dezvoltarea noilor profesii de medicina de mediu, si a cercetărilor științifice privind mecanismele de reintegrare a speciilor recuperate in dezvoltarea funcționalităților de nișa necesare sustenabilității
 • experimentarea tehnologiilor noi de refacere a frecventelor ce susțin viaţa si refac ecosistemul solului, al apei si al aerului
 • dezvoltarea subconștientului planetar al tuturor speciilor ce va forma inteligența si spiritualitatea globala a ecosistemului integrat cu umanitatea
 • dezvoltarea accelerata a inteligentei si la alte specii, armonizarea relațiilor de cooperare dintre diferitele specii
 • structurarea datelor necesare luării de decizii in timp real cu alternative formalizate, cu informații validate si cu scalarea rezultatelor dorite
 • dezvoltarea rețelelor tehnice, umane si informaționale, ce pot supraveghea sustenabilitatea si echilibrul mediului
 • reluarea istorica a evoluției, analiza erorilor vechi ce au produs consecințe si care au provocat dezechilibre ce s-au rezolvat încă, privirea spre viitor in estimarea posibilelor consecințe favorabile a recuperării echilibrelor compromise in trecut
 • dezvoltarea in paralel a formelor de procesare complexă si pe nivele de complexitate a datelor privitoare la evoluția adaptativa a ecosistemului si la refacerea echilibrului sistemic necesar sustenabilității generale

F3(X) = 1/X

integrarea umanității, tehnologie și a mediului natural

 • îmbunatățirea logicilor și focusarea pe informațiile relevante pe diverse direcții și la diverse granulații ale informațiilor, cu ajutorul Inteligentelor artificiale
 • dezvoltarea rețelelor de profesioniști in toate direcțiile, corelate prin comunicare și structurarea bazelor de date partajate
 • complexificarea microecosistemelor sustenabile, prin introducerea progresivă de specii noi, educarea acestor specii pentru îndeplinirea unor sarcini cu ajutorul tehnologilor informaționale si a programării neuronale
 • cercetarea programării genetice in cursul metamorfozelor naturale, experimentare schimbării comportamentului la speciile existente prin modificări genetice, calculate cu ajutorul inteligentei artificiale
 • dezvoltarea algoritmilor financiari ce crează o roata a datoriilor fără sfârșit, ce stimulează concurența si tehnologizarea
 • trecerea prin noi etape de metamorfoză, cu dezvoltarea de noi abilitați si cu schimbarea rolului existențial la nivel ecosistemic
 • izbucnirea epidemiilor ca factori de control, adecvate prin mutații nevoii de apărare a mediului natural
 • programele de redresare a sustenabilității mediului și a echilibrării relațiilor, prin depoluare și protejare a resurselor rămase
 • metamorfozarea spre adaptabilitate reciprocă a ecosistemului natural refăcut si funcţional
 • metamorfozarea către evoluție emancipatorie a umanității, in depășirea limitelor și in eliberarea spiritului de material și de instinctual
 • triangularea informațiilor provenite de la tehnologii și de la oameni pentru verificarea situațiilor concrete in timp real înaintea alertării sistemului pentru situații de urgență
 • antrenarea oamenilor pentru participarea rapida și rezolvarea situațiilor de urgenta cu posibilitățile locale si cu sprijinul rețelei de intervenție specializate

F4(X) = 1-1/X

integrarea umanității, tehnologie și a mediului natural

 • crearea condițiilor de evoluție sustenabilă a micro ecosistemelor transferate in condiții improprii, studierea evoluției și a rezultatelor obținute, regalarea soluțiilor către echilibru sistemic transferabil si generalizabil
 • dezvoltarea sistemelor de analizare comparata pe mai multe nivele de structurare a informațiilor, pentru găsirea soluțiilor optime de recuperare a funcționalităților
 • dezvoltare autocontrolului prin mecanisme de transfer direct de informatic, a stabilități și echilibrului prin comunicare directă cu mediul
 • gestionarea problemelor legate de dezvoltarea integrativă si de evoluția adaptativă a altor specii prin intervenția neinvazivă umana cu tehnologiile IT
 • regândirea si reorientare bugetelor și eforturilor financiare către recuperarea echilibrelor, cu riscul slăbirii potențialelor monetare, dar cu creșterea încrederii oamenilor in sistemul financiar
 • epuizarea resurselor minerale naturale si trecerea la resurse secundare sau regenerabile, cu protejarea resurselor ramase si modernizarea tehnologiilor ce devin sustenabile
 • apariția rezistentei sociale fata de exploatarea abuzivă a mediului, adaptarea organismelor la poluare, planuri de viitor, cu orașe sustenabile
 • preluarea modelelor naturii de evoluție si integrare, învățarea din experiențe și dezvoltarea inteligenței
 • dezvoltarea de drumuri inițiatice umane la diferite etape de vârsta prin care să se producă saltul de personalitate si emanciparea evolutivă
 • dezvoltarea referențialelor umane pe calități, valori, repere fundamentale, ce reglează comportamentul prin educație sociala si de mediu
 • dezvoltarea de portofolii multiple de soluții pe fiecare situație posibilă într-o bază de date partajate, ce se încarcă automat, cu bunele practici și caracterizările situației de risc, provenită din senzori și din bifele decizionale ale factorilor umani
 • dezvoltarea cailor alternative de dezvoltare sustenabila și de rezolvare a situațiilor neprevăzute, care să se declanșeze sub control uman la sugestia inteligenței artificiale ce procesează informațiile trimise de senzori

F5(X) = 1/(1-X)

lupta pentru conservarea și recuperare echilibrului naturii

 • multiplicarea experimentelor in mai multe locuri, cu modificarea parametrilor funcționali, astfel încât sa se determine condițiile necesare optimale pentru recuperarea sustenabilității și fertilității noului mediu format
 • studierea aprofundata a mecanismelor fine cu tehnici de cercetare bazate pe logicile fenomenului, pentru determinarea factorilor cauzali care influențează adaptarea evolutiva la condiții noi
 • testarea prealabilă a tuturor strategiilor și tehnologiilor înaintea punerii in dezbatere a deciziilor de utilizare sau de conservare in buffere pentru situații speciale
 • avansarea pe nivele de decizie a celor care sunt sprijiniți de rețelele profesioniștilor care recunosc valoare activităților și comportamentului oamenilor ce vor trece pe nivele superioare
 • teraformarea pe alte planete din sistemul solar, folosind tehnologiile si tehnicile practicate pe pământ pentru refacerea sustenabilității și echilibrului sistemic
 • reluarea drumului adaptativ evolutiv pentru alte specii, cu evitarea obstacolelor și crearea problemelor cunoscute de specia umană
 • caracterizarea in timp real a performanțelor oamenilor din sistem in executarea acțiunilor, monitorizarea nivelului de abilitate, modificarea priorităților in cazul necesitații unui specialist pentru rezolvarea problemelor concrete
 • dezvoltarea sistemelor de transfer ale datelor strategice și sistemice, a bunelor practici conservate in bibliotecile de date, a specialiștilor care au rezolvat problema, pentru eficientizarea acțiunilor de protejare a mediului
 • dezvoltarea de programe destinate recuperării echilibrelor sistemice, susținerea acestora prin invenții noi și produse inovative
 • începerea imitării proceselor si tehnologiilor naturale prin științe si tehnologii noi, fără control ecosistemic sau social
 • întoarcerea la natură, lupta cu cei ce exploatează și distrug echilibrul natural, eliminarea factorilor sociali de stres distructiv pentru natură
 • dezvoltarea liniilor de apărare conceptuala împotriva abuzurilor de mediu și de legiferare a protejării obligatorii a mediului natural sustenabil si echilibrat

F6(X) = X/(1-X)

colaborarea pentru anularea amprentei ecologice

 • dezvoltarea de programe destinate recuperării echilibrelor sistemice, susținerea acestora prin invenții noi si produse inovative
 • începerea imitării proceselor si tehnologiilor naturale prin științe si tehnologii noi, fără control ecosistemic sau social
 • supravegherea permanenta pana la stabilizare a evoluției sustenabile si durabile a ecosistemului refăcut si funcţional
 • minimizarea si anularea acțiunilor invazive asupra mediului ce poate fi produsă de interacțiunile inteligenței artificiale cu speciile ecosistemice
 • focusarea eforturilor către pace, stabilitate, vindecare, curățare de toxine, recuperare a ciclurilor funcționale cu ajutorul mediului sau a tehnologiilor specializate cu feedback la mediu
 • selectarea variantelor optime in urma experimentelor si crearea de microsisteme stabile ecologic, ce pot fi replicate si transferate pe terenurile deșertificate
 • refacerea mecanismelor de comunicare dintre specii cu ajutorul frecvențelor naturii, regenerarea pe rând a microbiomului ce permite fertilizarea si adaptarea altor specii colaborative, până la integrarea speciilor evoluate ce au alte destinații ecosistemice
 • studierea rolurilor fiecărei specii din ecosistem, pentru realizarea sustenabilității. Studierea si asumarea rolurilor complexe ale oamenilor in gestionarea si refacerea prin mijloace tehnologice a sustenabilități, evoluției si adaptabilității la schimbarea de condiții de viaţă
 • dezvoltarea criteriilor de selectare a soluțiilor inovative necesare echilibrări sistemice a sustenabilității si metabolismului mediului natural
 • verificarea procedurala a logicilor si etapelor proiectelor inovative, pentru determinarea exactă a câmpurilor de aplicabilitate directă
 • apariția ingineriei de sistem capabilă să genereze proiecte, programe, tehnologii, sau infrastructura, prin folosirea formulelor si a șabloanelor
 • dezvoltarea înțelepciuni sociale obținute prin studiul naturii, a înțelegerii momentelor propice si a comportamentelor sustenabile fata de mediusaltul calitativ datorat inventicii si inovării in relaţii si tehnologii
introducerea inteligentelor artificiale cu capacități mari de lucru
integrarea umanității, tehnologie si a mediului natural
lupta pentru conservarea si recuperare echilibrului naturii
revoluționarea relațiilor om mediu natural, tehnologii AI
colaborarea pentru anularea amprentei ecologice


Clusterul 3F1(X)=X

dezvoltarea inteligentei complexe, profunde și dinamice

 • coordonarea prin inteligență artificială în paralel cu inteligența umană a proceselor de reglare fină care permit vindecarea traumelor din trecut și repornirea echilibrelor sistemice și durabilitatea generală
 • lărgirea si adâncirea orizontului de analize, descoperirea corelațiilor pentru înțelegerea evoluției si dinamicii globale a fenomenelor
 • organicizarea etapelor de evolutive anterioara si cristalizarea drumurilor proprii in structura nevoilor sociale și de mediu
 • dezvoltarea studiilor de maximizare a funcționalităților prin rezolvarea problemelor vechi și creșterea sustenabilității si echilibrului local sau sistemic
 • studierea limitelor de menținere și îmbunătățire a echilibrelor, dezvoltarea procedurilor de echilibrare și de evitare a depășirii limitelor de sustenabilitate
 • înțelegerea organică si multi dimensională a mecanismelor evolutive, cu viziune generală si cu detaliere logica pe diversele paliere de evoluție sistemică
 • evaluarea funcționarii sistemelor prin efectele observate, analiza justificărilor si a modului de lucru pe criteriul eficienței in timp a procedurilor utilizate
 • evaluarea dinamică și complexă a dinamicii si a procedurilor utilizate, pentru optimizarea acțiunilor
 • evaluarea funcționării sistemelor prin efectele observate, analiza justificărilor si a modului de lucru pe criteriul eficientei in timp a procedurilor utilizate
 • dezvoltarea abilităţilor umane antrenate in mod special in a face față cu succes la noi provocări unde vor trebui să dezvolte noi abilitați evolutive pentru rezolvarea problemelor apărute

F2(X)=1-X

specializarea deosebita a oamenilor cu responsabilități

 • învățarea de la natură prin traducerea semnalelor exprimate și prin înțelegerea mecanismelor de acțiune
 • dezvoltarea sensibilității observațiilor multisenzoriale, intuirea direcției acestora și descoperirea semnificațiilor
 • temporizarea sau accelerare acțiunilor, prin scurtarea sau lungirea drumurilor de parcurs, pentru sincronizarea momentelor necesare unei schimbări profunde și rapide in caz de urgențe
 • crearea reflexelor comportamentale, cu autocontrolare, prin aplicarea procedurilor necesare recuperării echilibrelor si optimizării deciziilor
 • dezvoltarea programelor e termen mediu si lung pornind de la stabilizarea condițiilor și recuperarea resurselor de cunoaștere necesare reștanțării dezvoltării sustenabile și echilibrate
 • recuperarea procedurilor vechi care și-au dovedit eficiența, dezvoltarea de alternative noi îmbunătățite, optimizarea deciziilor pe noile logici adaptate fenomenelor și prin evaluarea procedurala strategica direcționată
 • corelarea datelor cantitative cu procesele informaționale ce au nevoie de anumite substanțe sau paternuri informaționale, pe care le iau din rezerve, creând dezechilibre cantitative
 • dezvoltarea hărților mentale echilibrare, cu deschideri către anumite direcții de specializare, precum si a rețelelor de profesioniști ce vor colabora in descifrarea informațiilor si in găsirea soluțiilor
 • structurarea si clasterizarea datelor ce sunt legate logic intre ele, dimensionarea acestora pe direcții, ponderi, logici, granulații, utilizarea pe domenii unde au fost testate si aplicate cu succes
 • dezvoltarea unor subpopulații cu abilitați foarte înalte ce va fi implicata in saltul evolutiv al umanității si al mediului natural sustenabil si echilibrat
 • dezvoltarea planurilor de cercetare bine organizate cu oameni bine antrenați și cu abilitățile deschise către evoluție echilibrată
 • potențarea abilităţilor înnăscute si dezvoltarea acestora astfel încă să permită identificarea și atingerea obiectivelor si direcției de dezvoltare personală

F3(X)=1/X

integrarea tehnicilor de feedback, feedforward și feedbefore

 • depistarea ritmurilor si frecvenței acțiunilor ce se sincronizează pe diferitele dimensiuni, direcții si granulații de observație a fenomenelor analizate
 • experimentarea variației semnalelor la o singura variabila cu studiul efectelor, sau la mai multe variabile simultan cu predicția efectelor
 • evaluarea funcționalității generale pe toate direcțiile importante, destinata optimizării proceselor si refaceri echilibrelor
 • eliminarea din sistem a celor care profită de situațiile dificile pentru acumularea de averi si poziții sociale si coruperea sistemului echilibrat ce permite crearea sustenabilități. trecerea prin celei de-a doua șanse de îndreptare prin măsuri de dezintegrare pozitiva a personalității
 • studierea posibilităților de alegere adaptativa prin corelarea butoanelor de concatenare dintre posibilitățile organismului si presiunea informațională a mediului
 • studierea efectelor macro pe anumite direcții de acțiune, corelarea acestora cu micro schimbările de structura informațională, pentru stabilirea lanțurilor cauzale si a mecanismelor de acțiune
 • dezvoltarea capacităților logice de caracterizare a inefabilului de ceea ce poate fi certificat prin repetabilitatea experiențelor, cu consecințe asupra înțelegerii limitelor de aplicare a unor instrumente de analizare
 • dezvoltarea experimentelor multiple si inovative, evaluarea efectelor principale derivate sau colaterale asupra evoluției sistemelor, găsirea unui mod de transfer de cunoaștere si a limbajului potrivit pentru a fi înțeleși si de alții
 • dezvoltarea etapizării si ramificării planurilor de dezvoltare integrativa care sa conducă atât la recuperarea echilibrului de mediu cat si la evoluția pozitiva a umanității si potențialelor umane de evoluție adaptativă
 • regularizarea procedurala ce crează stabilitate de sistem, atât pentru societate cat si pentru mediul natural
 • coordonarea mai buna a activităților echipelor, cu scopul îndeplinirii obiectivelor de sincroniza sau desincronizare a acțiunilor destinate dezvoltării ecosistemelor
 • regândirea proceselor si a funcționalităților, a experiențelor puse in valoare si a reflexelor comportamentale ce conduc la sincronizarea sau desincronizarea acțiunilor

F4(X)=1-1/X

eficientizarea sistemelor prin identificarea oamenilor cu calități

 • structurarea datelor in concepte si filozofii de acțiuni coerente, cu scopul dezvoltării sustenabilități si echilibrării sistemelor crearea de rezerve alternative de persoane pregătite pentru diversele situații posibile, care vor fi folosite pentru modificarea situațiilor apărute
 • formarea de echipe multifuncționale cu capacitați convergente prin proceduri diferite, care acționează corelat pentru rezolvarea problemelor si refacerea echilibrelor sistemice, prin cooperare si colaborare
 • restructurarea profundă a relațiilor sociale si cu mediul natural ce vor permite întreținerea evoluției si mutația spre emancipare sistemică si evoluția adaptativă
 • luarea de hotărâri puternice in reglementarea corecta a funcționalității sistemelor, prin utilizarea experiențelor si proceduri elaborate pe gândire critică si analitică
 • urmărirea proceselor complexe pe mai multe nivele de granulație, urmărirea consecințelor derivate obstinate la variația parametrilor sau a nivelelor de evoluției
 • dezvoltarea logicilor ce caracterizează fenomenele fine, ce permit depistarea caracteristicilor de diferențiere si structurare a informațiilor pe mai multe nivele de complexitate si de granulație
 • trecerea automată la alt nivel de analiza a informațiilor, folosind logicile dezvoltate din analiza fenomenelor
 • redimensionarea analitic intuitiva a informațiilor, prin rafinarea nivelelor de granulație si înțelegerea deciziilor adaptativ-evolutive
 • dezvoltarea experimentelor multiple si inovative, evaluarea efectelor principale derivate sau colaterale asupra evoluției sistemelor, găsirea unui mod de transfer de cunoaștere si a limbajului potrivit pentru a fi înțeleși si de alții
 • găsirea destinului propriu si a calităților înalte, îngropate in experiențe traumatice, emanciparea personalității si găsirea scopului in viaţă asumat inițial
 • structurarea datelor in concepte si filozofii de acțiuni coerente, cu scopul dezvoltării sustenabilității si echilibrării sistemelor
 • crearea de rezerve alternative de persoane pregătite pentru diversele situații posibile, care vor fi folosite pentru modificarea situațiilor apărute

F5(X)=1/(1-X)

dezvoltarea genialității in înțelegere și acțiune echilibrantă

 • dezvoltarea abilitaților înalte specializate pe găsirea rolului, rostului, drumului si principiilor ce generează echilibrul si sustenabilitatea, pentru cei cu caracteristicile înnăscute sau dobândite pe parcurs
 • dezvoltarea inovării si inventicii, pe proceduri noi inedite, cu evaluarea si testarea efectelor si refacerea cadrului teoretic al cunoașterii, si modelarii fenomenelor
 • dezvoltarea si descoperirea noilor roluri si noilor direcții de dezvoltare a umanității prin noi profesii destinate recuperării vitalității si sustenabilității mediilor naturale si sociale
 • dezvoltarea sistemelor de senzori si procesoare ale răspunsurilor speciilor din mediul natural, dezvoltarea de politici de mediu pe dezvoltare ecosistemica cu mai multe alternative posibile
 • intrarea in flow, pe gândire vizionara rapida, cu vizualizarea si previzionarea alternative de situații si găsirea instantanee a optimului strategic comportamental
 • corectarea din mers a acțiunilor si evenimentelor prin deschiderea viziunii si alegerea strategiei optime in timp real, dintr-un număr de alternative posibile
 • înțelegerea organica si multi dimensionala a mecanismelor evolutive, cu viziune generala si cu detaliere logica pe diversele paliere de evoluție sistemică
 • depistarea cailor si pașilor ce conduc in mod diferit la efecte similare, înțelegerea mecanismelor de reglaj si auto reglaj ce condiționează evoluția cu țintă precisă
 • corelarea datelor cantitative cu procesele informaționale ce au nevoie de anumite substanțe sau paternuri informaționale, pe care le iau din rezerve, creând dezechilibre cantitative
 • structurarea multidimensionala pe nivele de granulație a logicilor adaptate anumitor concepte si operații, asociate cu anumite paternuri informaționale si cu comportamentele derivate
 • evaluarea generala a câmpurilor de alegere a drumurilor de acțiune, limitarea acestora la variațiile de răspuns din partea mediului, selectarea finala a drumului unic ce conduce la atingerea țintei propuse, după eliminarea tuturor celorlalte drumuri posibile (șahul unirii gameților pentru fertilizarea celulei ou)
 • restartarea proceselor prin trecerea la limitele existentei si eliminării redundantelor si buclelor informaționale de risc

F6(X)=X/(1-X)

antrenarea specializata a gândirii oamenilor

 • evaluarea vechilor reglementari pe toate direcțiile si evoluția adaptativă si selectivă pe direcțiile întreținerii evoluției cu reglarea pozițiilor necesare in schimbarea către emancipare a societății
 • evoluția selectivă a celor implicați in evaluarea efectelor, producerea dezintegrării pozitive pentru dezvoltarea ecosistemica. Eliminarea celor ce dezvolta relații pe orizontala si raportare falsa la vârf in interes propriu sau de grup
 • dezvoltarea cailor paralele si nesincronizate de rezolvare a unor probleme prin mai multe căi, ce conduc la șocuri mici si schimbări de direcție continuă, până la rezolvarea problemei cu adaptarea gândirii oamenilor la problemele noi apărute
 • diminuarea tensiunilor existențiale prin descoperirea drumului propriu, ale etapelor ce trebuie parcurse pentru ajungerea pe zona de maxima utilitate pentru sistem
 • reluarea analizelor de sistem cu depistarea cauzalităților, necesare recuperării echilibrelor, optimizarea deciziilor pe viziunea viitorului
 • experimentarea noilor viziuni plecând de la experimentele vechi, selectarea specialiștilor ce vor fi implicați in evoluție si metamorfozarea funcționarii astfel încât sa conducă la integrarea voilor viziuni
 • dezvoltarea aparatului de gândire pe ambele emisfere cerebrale si conduce atât la gândirea rapida intuitivă si precisă, cat si la gândirea procedurala ce verifica si caracterizează
 • dezvoltarea procedurilor si regulilor generale pentru echilibrarea sustenabila, cu însoțirea acestora de subproceduri pentru diversele cazuri de aplicare in diferite situații
 • depistarea cailor si pașilor ce conduc in mod diferit la efecte similare, înțelegerea mecanismelor de reglaj si auto reglaj ce condiționează evoluția cu țintă precisă
 • înțelegerea organica si multi dimensionala a mecanismelor evolutive, cu viziune generala si cu detaliere logica pe diversele paliere de evoluție sistemică
 • tentative de redresare a echilibrelor prin cunoaștere analitica si știința evaluabila cu date verificabile sau inefabile
 • dezintegrarea personalității cu alegerea sensului, către emancipare pozitiva către spiritualitate, sau către emancipare pe putere si averedezvoltarea inteligentei complexe, profunde si dinamice
specializarea deosebita a oamenilor cu responsabilități
integrarea tehnicilor de feedback, feedforward si feedbefore
eficientizarea sistemelor prin identificarea oamenilor cu calități
dezvoltarea genialității in înțelegere si acțiune echilibrantă
antrenarea specializata a gândirii oamenilor


Clusterul 4F1(X)=X

consumul de hrana fizică, energetică si informațională

 • selectarea hranei informaționale in funcție de nevoile evaluate încrucișat ale sistemului, in funcție de cantitatea si calitatea hranei informaționale
 • metabolizarea informațiilor in sistemele complexe pe baza unei grile finite de posibilități si a unui dicționar de termeni
 • coerentizarea acțiunilor complexe care vor răspunde optim la presiunile informaționale a sistemului
 • deciziile sistemului asupra posibilităților de hrană informațională cu conținut energetic optimizat nevoilor curente
 • învățarea de noi metode de percepție, structură informațională, digestie pe direcții și cu greutăți clare, pentru a obține optimizarea necesară echilibrului general
 • reglarea necesarului de energie cu ajutorul structurării informaționale eficiente si stabile
 • dezvoltarea de soluții alternative de procesare a hranei informaționale, prin prelucrarea acesteia astfel încât sa devina mai digerabila


F2(X)=1-X

absorbția si digerarea hranei informaționale

 • selectarea hranei informaționale in funcție de nevoile evaluate încrucișat ale sistemului, in funcție de cantitatea si calitatea hranei informaționale
 • dezvoltarea sistemelor de procesare prin analizarea nevoilor, rolului, rostului, direcției si identității subsistemelor de evaluare
 • selectarea foarte atenta a hranei informaționale necesare pentru evitarea acumulărilor nocive sau redundate ce îngreunează sistemul
 • dezvoltarea sistemelor de procesare prin analizarea nevoilor, rolului, rostului, direcției si identității subsistemelor de evaluare
 • concentrarea soluțiilor de digerare a informațiilor către rezolvarea problemelor mari, importante si urgente, cu prioritizarea eforturilor in aceasta direcție
 • deșeul unuia este resursa altuia, orientarea informative excedentare către zonele in lipsa de informații
 • descifrarea răspunsurilor si comportamentelor la absorbția de hrana informaționala procesata de sistem si direcționată in afara acestuia


F3(X)=1/X

sustenabilizarea și echilibrarea hranei informaționale

 • dezvoltarea sistemelor de procesare prin analizarea nevoilor, rolului, rostului, direcției și identității subsistemelor de evaluare
 • proiectarea grafului arbore de strategii de plasare in sistem in funcție de capacitățile de acțiune si de structura problemelor digerate si rezolvate
 • partiționarea informațiilor in părți digerabile, partajarea componentelor in sistem, refacerea informațiilor din componente pentru digestia hranei informaționale, acolo unde este nevoie
 • diversificarea hranei informaționale astfel încât sa aducă componentele necesare funcționarii corecte a metabolismului general si specific
 • dezvoltarea portofoliilor de strategii ce permit supraviețuirea in condiții de aport variabil de energie si informații stabilizatoare sau toxice
 • evaluarea efectelor consumurilor de hrană informațională pre-procesată și direcționată in sistem sau in afara sistemului
 • așezarea informațiilor esențiale in zonele unde pot avea efecte proporționale cu mărimea problemelor ce trebuie rezolvate


F4(X)=1-1/X

optimizarea consumului si producerii de hrană informațională

 • dezvoltarea sistemelor de procesare prin analizarea nevoilor, rolului, rostului, direcției și identității subsistemelor de evaluare
 • dezvoltarea portofoliului de soluții automate declanșate in digestia informației, prin generarea de "enzime informaționale" capabile să descompună informația in parți digerabile de sistem
 • evaluarea nevoilor de energie și informație pentru supraviețuirea și prosperarea sistemului, dezvoltarea procedurilor de minimizare a consumurilor energetice si maximizare a procesării informațiilor relevante
 • dezvoltarea sistemelor de decizii privitoare la condițiile externe, problemele interne, cantitatea si calitatea informațiilor primite și oferite in sistem
 • dezvoltarea bibliotecilor de date corelative ce asociază parametri hranei informaționale la nevoile sistemului general
 • dezvoltarea bunelor practici de evaluare prin răspunsuri cheie, a bunei funcționari a digestiei informaționale și a utilizării răspunsurilor in exterior
 • diferența dintre hrana informaționala și medicamentul informațional ce corectează și completează informative necesare in digerarea hranei informaționale


F5(X)=1/(1-X)

repartizarea și utilizarea hranei informaționale

 • dezvoltarea sistemelor de procesare prin analizarea nevoilor, rolului, rostului, direcției și identității subsistemelor de evaluare
 • dezvoltarea liniilor de eliminare a informațiilor redundante, toxice, sau nefolosibile pe termen scurt si care nu merita acumulate, ci pot refăcute la nevoie
 • distribuirea in sistem a informațiilor si energiei necesare funcționarii tuturor componentelor cu maximizarea preferențiala a componentelor maximal solicitate
 • învățarea noilor metode de percepție, a structurii informațiilor, de digerare pe direcții si cu ponderi clare, pentru obținerea optimizării necesare echilibrării generale
 • procesul de hrănire energetica si informaționala prin direcționarea nutrientilor către zonele sistemului, proporțional cu nevoile si posibilitățile de procesare
 • descoperirea rețetelor optimizate de hrănire informaționala in funcție de nevoile sistemului general
 • arderea informațiilor redundante sau toxice, acumulate in depozite, prin dinamizarea proceselor si energizarea sistemului


F6(X)=X/(1-X)

curățirea umanității de informațiile toxice sau false

 • dezvoltarea liniilor de eliminare a informațiilor redundante, toxice, sau nefolosibile pe termen scurt si care nu merita acumulate, ci pot refăcute la nevoie
 • limitele dezvoltării pe evaluarea resurselor existente, a procedurilor de procesare curente, a reciclării informațiilor reziduale in sistemul general si a recuperării echilibrelor prin eliminarea informațiilor toxice
 • diversificarea căilor de acțiune declanșate de informațiile trigger, ce permit armonizarea sistemului si sincronizarea proceselor
 • selectarea foarte atenta a hranei informaționale necesare pentru evitarea acumulărilor nocive sau redundate ce îngreunează sistemul
 • dezvoltarea de subprograme ce declanșează diferitele acțiuni in care se consuma informații cu aport de energie
 • procesarea hranei informaționale si acumularea produselor in buffere ce vor fi utilizate in caz de necesitateconsumul de hrana fizică, energetică și informațională
absorbția și digerarea hranei informaționale
sustenabilizarea și echilibrarea hranei informaționale
optimizarea consumului și producerii de hrană informațională
repartizarea și utilizarea hranei informaționale
curățirea umanității de informațiile toxice sau false


Clusterul 5

F1(X)=X

corelarea rolurilor speciilor și oamenilor prin hrană informațională

 • dezvoltarea liniilor de eliminare a informațiilor redundante, toxice, sau nefolosibile pe termen scurt și care nu merita acumulate, ci pot refăcute la nevoie
 • învățarea de la natura despre cum trebuie primite, simțite, procesate și folosite informațiile complexe, astfel încât sa redea echilibrul si sustenabilitatea
 • refacerea rolurilor si a nișelor necesare regăsirii echilibrului și sustenabilității, ocuparea nișelor cu structuri specializate pentru fiecare rol
 • dezvoltarea portofoliilor de strategii adaptate diferitelor condiții, ce conduc la stabilitatea sistemelor și la sustenabilitate
 • verificarea corectitudinii soluțiilor in elaborarea de strategii de consum a informațiilor complexe la toate nivelele de funcționalitate
 • structurarea circuitelor logice performante și păstrarea lor în procesele de dezvoltare ulterioare


F2(X)=1-X

dezvoltarea alianțelor dintre ecosistem, umanitate si tehnologie prin hrana informațională transferabilă

 • structurarea circuitelor logice performante și păstrarea lor în procesele de dezvoltare ulterioare
 • reconsiderarea punctelor de vedere si a mecanismelor de procesare rafinată a logicilor si programelor din natura ce ne conserva propria noastră stabilitate si echilibru
 • dezvoltarea portofoliilor de strategii adaptate diferitelor condiții, ce conduc la stabilitatea sistemelor si la sustenabilitate
 • dezvoltarea specializărilor multiple in procesarea informațiilor, ce permite flexibilizarea sistemului si adaptarea la noi situații
 • reorientarea priorităților de acționare, in funcție de structura situației, de importanta si de urgenta acțiunilor necesare
 • organicizarea proceselor legate de digerarea datelor si reglarea metabolismelor la toate nivele de necesitate
 • structurarea circuitelor logice performante si conservarea lor in procesele de dezvoltare ulterioare
F3(X)=1/X

dezvoltarea portofoliilor de logici specializate necesare AI

 • organicizarea proceselor legate de digerarea datelor și reglarea metabolismelor la toate nivele de necesitate
 • rafinarea strategiilor la diverse nivele de granulație si pe logica specifică fenomenelor, pentru luarea de decizii durabile și sustenabile
 • procesarea complexa, multidimensională de tip holografic ce pune in evidență drumurile optime de rezolvare a problemelor
 • realizarea de procese automate cu feedback la mediul natural, in hrănirea cu informații structurate a sistemului
 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi și a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate și granulație
 • trecerea la strategii alternative in cazul eșecului sau comportamentului slab a strategiilor experimentate anterior
 • procesarea prin logici paralele și la diferite nivele de granulație a informației, pentru sistematizarea tipurilor de informații și luarea amprentei informaționale a momentului


F4(X)=1-1/X

dezvoltarea mijloacelor tehnice necesare sustenabilizarii echilibrate

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • cercetarea detaliată cu mijloace științifice înalte a proceselor naturale pentru refacerea lor rapida in caz de deteriorare
 • feedforward de analizare a posibilelor comportamente apărute in urma aplicării unor strategii
 • rafinarea percepțiilor si dezvoltarea de mijloace de procesare rafinata pentru informații structurate pe diferite tipuri de granulații si pe logici diferite
 • dezvoltarea aplicațiilor practice directe necesare feedback-ului pozitiv la mediu si recuperării sustenabilității
 • evaluarea superficială rapida a efectelor, înaintea digerării informațiilor complexe, dacă va fi necesara aprofundarea înțelegerii
 • dezvoltarea procesului de promovare si extindere a soluțiilor valoroase de mărire a sustenabilității si echilibrului sistemic


F5(X)=1/(1-X)

dezvoltarea portofoliilor de acțiune necesare prevenirii problemelor

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • standardizarea datelor procesate pe dimensiuni, direcții, ponderi si procese, utilizarea acestora in luarea de decizii
 • ocuparea nișelor cu sistemele performante pe direcția realizării necesitaților si a pragurilor de utilitate sustenabile
 • controlul permanent a proceselor dinamice cu ajutorul grilei de examinare si a indicatorilor scalabili
 • verificarea corectitudinii soluțiilor in elaborarea de strategii de consum a informațiilor complexe la toate nivelele de funcționalitate
 • refacerea comunicațiilor si asumarea rolurilor intre sistemele de informații implicate in digestia si reorientarea acestora in ecosistem
 • refacerea sau definirea rolurilor specializate in mecanismele generale de procesare si digerare a informațiilor globale


F6(X)=X/(1-X)

refacerea circuitelor funcționale, atât fizic cat si ecosistemic sau tehnologic

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • feedbefore necesar pentru compararea paralela a datelor trecute cu cele actuale in estimarea proceselor viitoare si a costurilor energetice sau informaționale
 • sistematizarea datelor digerate si procesate astfel încât sa poată fi utilizate ca instrumente rapide de evaluare si găsire de soluții
 • dezvoltarea de soluții de procesare si digerare a datelor in structuri complexe, aplicate si proiectate pentru reglarea sistemelor
 • corelarea gustului si mirosului cu eficiența energetica si informaționala a hranei
 • eliminarea factorilor toxici din mediu, sau a agresiunilor la echilibrul mediului si dezvoltarea sustenabilității
 • corelațiilor dintre procese cu limbaje specifice operațiilor ce conduc la dezvoltarea dezintegrării noxelor si refolosirii substanțelor in metabolismul generalClusterul 6F1(X)=X

dezvoltarea tehnicilor de evoluție adaptativa integrativă

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • dezvoltarea aparatului de procesare specifica fenomenelor apărute prin descoperirea structurii logicilor fenomenelor studiate
 • competiția intre diversele alternative de evoluție, pe medii diferite adaptative si evolutive, reglarea si confirmarea tipurilor de sisteme adaptabile evolutiv la condiții
 • exersarea procedurilor de refacere a echilibrelor, prin exersare periodica a tehnicilor de echilibrare
 • apariția de comportamente noi si variate la noua generație, care vor forța schimbarea perspectivelor si formarea abilităţilor necesare adaptări evolutive
 • dezvoltarea sistemelor paralele de reglaj al funcționalităților, astfel încât sa se acopere necesitățile de stabilizare si echilibru in situații variate
 • apariții de mutații adaptativ evolutive complementare la speciile deja existente, din care se vor forma si se vor selecta următorul sistem de specii ce vor asigura amprenta ecologica nula a planetei


F2(X)=1-X

experimentarea adaptării evolutive la noi condiții existențiale

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • restartarea proceselor prin trecerea la limitele existenței si eliminării redundanțelor si buclelor informaționale de risc
 • simularea fenomenelor si cooperarea rezultatelor cu ale altor simulări făcute pe altă logică, pentru descoperirea structurii fenomenului fără date percepute iniţial
 • utilizarea repetata a strategiilor de succes evolutiv, obținerea automatizării proceselor si a rapidității reflexelor adaptative si evolutive
 • reluarea proceselor de compatibilizare si de specializare necesare creării soluțiilor de funcționare, eliminarea prin lanț trofic a redundantelor funcționale
 • dezvoltarea de soluții pornite din analizarea detaliilor particulare si a evoluției evenimentelor in condiții de decizie a alternativelor
 • declanșarea programelor de adaptare evolutive, in mod independent de transformările externe ale mediului exterior, vaporizând adaptarea evolutiva următoare


F3(X)=1/X

reglarea mecanismelor colaborative la diverse granulații

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • saltul cognitiv adaptativ evolutiv si restructurarea sistemelor existente, pe alte direcții existențiale
 • imitarea prin observarea detaliată a mecanismelor naturii, cu descoperirea legilor ascunse si a cheilor de descifrare
 • construirea sistemelor logice cu variante posibile, pentru cercetare-validare-simulare-confirmare
 • structurarea mecanismelor de procesare prin adăugarea unor etaje noi la structurile informaționale vechi si integrarea informațiilor prin conexiuni multiple intre etaje
 • dezvoltarea sistemelor paralele de reglaj al funcționalităților, astfel încât sa se acopere necesitățile de stabilizare si echilibru in situații variate
 • rearanjarea liniilor de colaborare sau competiție in sistemele puse sa reacționeze pe medii modificate nesustenabil


F4(X) = 1-1/X

coerentizarea proceselor, sincronizarea acțiunilor necesare

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • îmbătrânirea sistemelor cu simplificarea circuitelor adaptative si redimensionarea circuitelor evolutive
 • producerea saltului evolutiv adaptativ pe mai multe direcții, in urma extincției in masa a speciilor anterioare, prin schimbarea condițiilor de viaţă si epidemii specifice
 • imitarea prin observarea detaliata a mecanismelor naturii, cu descoperirea legilor ascunse si a cheilor de descifrare
 • rearanjarea datelor obținute in alte tipuri structurale pana la obținerea direcțiilor de coerență si mecanismele funcționarii
 • startarea programelor de selectare pe toate nivelurile, in mod automat, fără sa interfereze in mod direct cu transformările externe
 • rearanjarea liniilor de colaborare sau competiție in sistemele puse sa reacționeze pe medii modificate nesustenabil


F5(X) = 1/(1-X)

supravegherea si coordonarea proceselor de echilibrare

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • transformarea profundă a sistemelor, cu adaptarea evolutivă către o altă stare si formulă de existență
 • dezvoltarea sistemelor de reglaj sau autoreglaj la toate nivelele de structurare informaționala, cu variante de acțiune in caz de necesitate a sincronizării mecanismelor
 • dezvoltarea strategiilor de sustenabilizare si de echilibrare a speciilor si relațiilor pe o formula ce poate asigura sustenabilitatea existentei vieții echilibrate
 • generarea etapelor si hărții mentale de tip procedural (credințe), ce permite folosirea strategiilor de recuperare specifice necesitaților, fără aportul unor informații externe noi, ci in condiții nedefinite
 • schimbările unghiulare pe traseele evolutive, in urma mutațiilor in sistemul informațional produsă prin deschiderea orizontului de percepție si procesare complexă
 • baleierea periodică a informațiilor structurate pentru depistarea si remedierea erorilor apărute si pentru reglarea sincronizărilor


6(X) = X/(1-X)

organicizarea proceselor de refacere a echilibrului naturii

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • trecerea in puține generații la formule existențiale noi, cu noi abilitați evolutiv adaptative ce va permite o evitare a catastrofei ecologice finale, dar va permite evoluția adaptativa cu micșorarea si diversificarea speciilor existente anterior
 • dezvoltarea reflexelor comportamentale stabile si automate, ce funcționează mecanic, menținând capacitățile energetice sau funcționale
 • colaborarea flexibila a componentelor, dependenta de situații, pentru obținerea echilibrări sistemice cu eforturi minimale generale
 • structurarea mecanismelor de procesare prin adăugarea unor etaje noi la structurile informaționale vechi si integrarea informațiilor prin conexiuni multiple intre etaje
 • dezvoltarea procesării de tip holografic pe structurile informaționale, ce pot permite depistarea modificărilor in echilibrul funcționalităților
 • structurarea informațiilor vechi in memorii evolutive organice, ce permit accesarea acestora atunci când este necesardezvoltarea tehnicilor de evoluție adaptativa integrativă
experimentarea adaptării evolutive la noi condiții existențiale
reglarea mecanismelor colaborative la diverse granulații
coerentizarea proceselor, sincronizarea acțiunilor necesare
supravegherea si coordonarea proceselor de echilibrare
organicizarea proceselor de refacere a echilibrului naturii


Clusterul 7Zona de necunoscut

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • imitarea prin observarea detaliata a mecanismelor naturii, cu descoperirea legilor ascunse si a cheilor de descifrare
 • restartarea proceselor prin trecerea la limitele existenței si eliminării redundanțelor si buclelor informaționale de risc
 • imitarea prin observarea detaliată a mecanismelor naturii, cu descoperirea legilor ascunse si a cheilor de descifrare
 • exersarea procedurilor de refacere a echilibrelor, prin exersare periodica a tehnicilor de echilibrare
 • dezvoltarea reflexelor comportamentale stabile si automate, ce funcționează mecanic, menținând capacitățile energetice sau funcționale
 • generarea etapelor si hărții mentale de tip procedural (credințe), ce permite folosirea strategiilor de recuperare specifice necesitaților, fără aportul unor informații externe noi, ci in condiții nedefinite
 • startarea programelor de selectare pe toate nivelurile, in mod automat, fără sa interfereze in mod direct cu transformările externe
 • declanșarea programelor de adaptare evolutive, in mod independent de transformările externe ale mediului exterior, vaporizând adaptarea evolutiva următoare
 • apariția mai multor linii de evoluție adaptativa in condițiile noi de mediu, ce ulterior vor intra in procesul competitiv-colaborativ pentru ocuparea nișelor structurate ce permit realizarea si stabilizarea ecosistemului
 • apariții de mutații adaptativ evolutive complementare la speciile deja existente, din care se vor forma si se vor selecta următorul sistem de specii ce vor asigura amprenta ecologica nulă a planetei
 • rearanjarea datelor obținute in alte tipuri structurale pana la obținerea direcțiile de coerență si mecanismele funcționarii
 • simularea fenomenelor si cooperarea rezultatelor cu ale altor simulări făcute pe alta logică, pentru descoperirea structurii fenomenului fără date percepute iniţialSegmentarea informațiilor pe clustere

Cluster A

Încercări de management către soluționarea crizelor

Micșorarea consumurilor toxice, refacerea echilibrelor

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • rearanjarea datelor obținute in alte tipuri structurale pana la obținerea direcțiile de coerenta si mecanismele funcționarii (nedefinit)
 • imitarea prin observarea detaliata a mecanismelor naturii, cu descoperirea legilor ascunse si a cheilor de descifrare (nedefinit)
 • dezvoltarea sistemelor de reglaj sau autoreglaj la toate nivelele de structurare informaționala, cu variante de acțiune in caz de necesitate a sincronizării mecanismelor

Lupta cu dezechilibrele si lipsa de resurse

 • exersarea procedurilor de refacere a echilibrelor, prin exersare periodică a tehnicilor de echilibrare (nedefinit)
 • colaborarea flexibila a componentelor, dependenta de situații, pentru obținerea echilibrări sistemice cu eforturi minimale generale
 • îmbătrânirea sistemelor cu simplificarea circuitelor adaptative si redimensionarea circuitelor evolutive
 • dezvoltarea reflexelor comportamentale stabile si automate, ce funcționează mecanic, menținând capacitățile energetice sau funcționale (nedefinit)

Refacerea prin exersare a abilităţilor si echilibrelor compromise

 • utilizarea repetată a strategiilor de succes evolutiv, obținerea automatizării proceselor si a rapidității reflexelor adaptative si evolutive
 • generarea etapelor si hărții mentale de tip procedural (credințe), ce permite folosirea strategiilor de recuperare specifice necesitaților, fără aportul unor informații externe noi, ci in condiții nedefinite (nedefinit)
 • dezvoltarea sistemelor de reglaj sau autoreglaj la toate nivelele de structurare informaționala, cu variante de acțiune in caz de necesitate a sincronizării mecanismelor
 • exersarea procedurilor de refacere a echilibrelor, prin exersare periodica a tehnicilor de echilibrare (nedefinit)

Necesitatea elasticizării comportamentale si funcționale

 • îmbătrânirea sistemelor cu simplificarea circuitelor adaptative si redimensionarea circuitelor evolutive
 • dezvoltarea reflexelor comportamentale stabile si automate, ce funcționează mecanic, menținând capacitățile energetice sau funcționale (nedefinit)
 • utilizarea repetata a strategiilor de succes evolutiv, obținerea automatizării proceselor si a rapidității reflexelor adaptative si evolutive
 • generarea etapelor si hărții mentale de tip procedural (credințe), ce permite folosirea strategiilor de recuperare specifice necesitaților, fără aportul unor informații externe noi, ci in condiții nedefinite (nedefinit)Micșorarea consumurilor toxice, refacerea echilibrelor
Lupta cu dezechilibrele si lipsa de resurse
Refacerea prin exersare a abilităţilor si echilibrelor compromise
Necesitatea elasticizării comportamentale si funcționaleCluster B

Apariția mutațiilor comportamentale pozitive sau eliminatorii

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • startarea programelor de selectare pe toate nivelurile, in mod automat, fără sa interfereze in mod direct cu transformările externe (nedefinit)
 • declanșarea programelor de adaptare evolutivă, in mod independent de transformările externe ale mediului exterior, vaporizând adaptarea evolutiva următoare (nedefinit)
 • apariții de mutații adaptativ evolutive complementare la speciile deja existente, din care se vor forma si se vor selecta următorul sistem de specii ce vor asigura amprenta ecologica nula a planetei (nedefinit)


Cluster C

Refacerea potențialelor, restartarea sistemelor blocate

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • transformarea profundă a sistemelor, cu adaptarea evolutivă către o alta stare si formula de existență
 • saltul cognitiv adaptativ evolutiv si restructurarea sistemelor existente, pe alte direcții existențiale
 • restructurarea relațiilor prin întoarcerea perspectivei de analiza într-o direcție complementară cu cea anterioară
 • apariția de comportamente noi si variate la noua generație, care vor forța schimbarea perspectivelor si formarea abilităţilor necesare adaptări evolutive
 • trecerea in puține generații la formule existențiale noi, cu noi abilitați evolutiv adaptative ce va permite o evitare a catastrofei ecologice finale, dar va permite evoluția adaptativa cu micșorarea si diversificarea speciilor existente anterior
 • producerea saltului evolutiv adaptativ pe mai multe direcții, in urma extincției in masa a speciilor anterioare, prin schimbarea condițiilor de viaţă si epidemii specifice
 • dezvoltarea strategiilor de sustenabilizare si de echilibrare a speciilor si relațiilor pe o formula ce poate asigura sustenabilitatea existentei vieții echilibrate
 • reluarea proceselor de compatibilizare si de specializare necesare creării soluțiilor de funcționare, eliminarea prin lanț trofic a redundantelor funcționale


Cluster D

Realizarea normalizării potențialelor iniţial deteriorate

 • dezvoltarea indicatorilor cantitativi, calitativi, corelativi si a limitelor de aplicație in procesarea si digerarea informațiilor la fiecare nivel de complexitate si granulație
 • schimbările unghiulare pe traseele evolutive, in urma mutațiilor in sistemul informațional produsa prin deschiderea orizontului de percepție si procesare complexă
 • structurarea informațiilor vechi in memorii evolutive organice, ce permit accesarea acestora atunci când este necesar
 • dezvoltarea procesării de tip holografic pe structurile informaționale, ce pot permite depistarea modificărilor in echilibrul funcționalităților
 • baleierea periodica a informațiilor structurate pentru depistarea si remedierea erorilor apărute si pentru reglarea sincronizărilor
 • dezvoltarea de soluții pornite din analizarea detaliilor particulare si a evoluției evenimentelor in condiții de decizie a alternativelor
 • rearanjarea liniilor de colaborare sau competiție in sistemele puse sa reacționeze pe medii modificate nesustenabil
 • dezvoltarea sistemelor paralele de reglaj al funcționalităților, astfel încât sa se acopere necesitățile de stabilizare si echilibru in situații variate
 • acțiunile in timp real pentru refacerea echilibrelor periclitate, prin integrarea de reflexe comportamentale rapide si inteligente


Sinteza clusterelor

Cluster 1

saltul evolutiv uman, exploatarea naturii
gestionarea crizelor prevenirea catastrofelor prin organizare
dezvoltarea structurilor administrative specializate
ordonarea spațiului social prin comportamente si norme
dezvoltarea liniilor de colaborare si interschimburi
colaborarea cu natura pentru echilibrare sustenabilăCluster 2

saltul calitativ datorat inventicii si inovării in relaţii si tehnologii
introducerea inteligentelor artificiale cu capacități mari de lucru
integrarea umanității, tehnologie si a mediului natural
lupta pentru conservarea si recuperare echilibrului naturii
revoluționarea relațiilor om mediu natural, tehnologii AI
colaborarea pentru anularea amprentei ecologiceCluster 3

dezvoltarea inteligentei complexe, profunde si dinamice
specializarea deosebita a oamenilor cu responsabilități
integrarea tehnicilor de feedback, feedforward si feedbefore
eficientizarea sistemelor prin identificarea oamenilor cu calități
dezvoltarea genialității in înțelegere si acțiune echilibrantă
antrenarea specializata a gândirii oamenilorCluster 4

consumul de hrana fizică, energetică si informațională
absorbția si digerarea hranei informaționale
sustenabilizarea si echilibrarea hranei informaționale
optimizarea consumului si producerii de hrană informațională
repartizarea si utilizarea hranei informaționale
curățirea umanității de informațiile toxice sau falseCluster 5

dezvoltarea tehnicilor de evoluție adaptativa integrativă
dezvoltarea alianțelor dintre ecosistem, umanitate si tehnologie prin hrana informațională transferabilă
dezvoltarea portofoliilor de logici specializate necesare AI
dezvoltarea mijloacelor tehnice necesare sustenabilizarii echilibrate
dezvoltarea portofoliilor de acțiune necesare prevenirii problemelor
refacerea circuitelor funcționale, atât fizic cat si ecosistemic sau tehnologicCluster 6

dezvoltarea tehnicilor de evoluție adaptativa integrativă
experimentarea adaptării evolutive la noi condiții existențiale
reglarea mecanismelor colaborative la diverse granulații
coerentizarea proceselor, sincronizarea acțiunilor necesare
supravegherea si coordonarea proceselor de echilibrare
organicizarea proceselor de refacere a echilibrului naturii
Zona de necunoscut


Cluster A

micșorarea consumurilor toxice, refacerea echilibrelor
Lupta cu dezechilibrele si lipsa de resurse
Refacerea prin exersare a abilităţilor si echilibrelor compromise
Necesitatea elasticizării comportamentale si funcționaleCluster B

Apariția mutațiilor comportamentale pozitive sau eliminatoriiCluster C

Refacerea potențialelor, restartarea sistemelor blocateCluster D

Realizarea normalizării potențialelor iniţial deteriorate

Clusterele ce au totul definit generează o graniță pentru cele unde exista nedefinit, ceea ce limitează libertățile de evoluție haotică a evenimentelor ulterioare.
PRIVIT DIN PERSPECTIVA SE POATE OBSERVA PE TOT PARCURSUL DOCUMENTULUI ATÂT LOGICA PAȘILOR PENTRU FIECARE COMPONENTĂ SISTEMICĂ, CAT SI GRAFUL ARBORE CE CONDUCE CĂTRE IDENTIFICAREA SUPRASTRUCTURILOR CE FORMEAZĂ SI DEFINESC DRUMURILE POSIBILE DE URMATDetalierea mecanismelor se face cu ajutorul modului de conectare (vezi Sistemul elementelor primordiale și legătura cu pământul @)

Sistemul elementelor primordiale si legătura cu pământul