Tabele parțiale. Dezvoltarea conceptului. Embrionul către maturizare


Dumnezeu nu a apărut integral din neant. Au existat mai multe etape de creştere: litere și sublitere; concatenarea pe 3 butoane, pe doua butoane, pe un buton, care au generat genomul vieţii; conectomul organizării; torusul cosmic; genomul universului.

La fiecare etapă au apărut transformări specifice. La câmpurile colorate din genomul uman și social, au apărut gradele de libertate date de transpoziții, ce au permit evoluția adaptativă la context. La genomul universului au apărut selectarea pe câte doua culori a două tipuri de structuri regulate, in care tot transpozițiile au permis crearea ordinii interne și generarea situațiilor dinamice și complexe. La momentul actual avem un univers capabil de înțelegere și găsire de soluţii pe cele două tipuri de genom.

Mai jos vedem izomorfismul structurat ce generează dezvoltarea ăi rafinarea creșterii ăi formarea hărților mentale și a bazelor de date inteligente și flexibile. Alte etape de creştere se pot înțelege din dezvoltarea arborelui fractal. Izomorfismul structural este una dintre cheile de descifrare ale arborelui cosmic. El este esențial in înțelegerea creșterii și dezvoltării de la sămânță la redimensionare a lui Dumnezeu. Aceasta înțelegere se poate face cu ajutorul teoriei fractalilor algebrici, ce funcționează pe logică hexavalentă. Mărul lui Mandelbrot arată că în anumite condiții ale contextului universal apare un Dumnezeu local.

In figura de mai jos, putem vedea etapele de configurare a genomului universului, până la atingerea prin transpoziții succesive a nivelului de stabilitate, obținute prin transpoziții, pe genomul universului sau pe genomul uman și social.Dezvoltarea Conceptului

Motorul de inferențe necesar bazelor de date evolutive se bazează pe conceptele derivate. Acestea urmează o schemă evolutivă ce permite dezvoltarea pe mai multe generații, până la acoperirea necesarului de procesare. Schema de mai jos este simplificată neavând posibilitatea de a o desena mai complexă. Urmărit tabelele de mai sus, vedem că există câte șase variante pentru fiecare concept iniţial. Aceasta desigur complexifică și numărul de conexiuni, într-o arhitectură funcțională şi complexă. Aceasta arhitectura de concepte generatoare de conexiuni se reflectă în structura bazelor de date evolutive (FAZA PRIMARA).


Fazele secundare diferențiateA se vedea „human brain builds”.
    O supra-estimare a relațiilor ne poate conduce la teoria chakrelor ce relaționează informația subtilă și inefabilă ce permite realizarea echilibrelor umane, sociale sau ecosistemice.
    Genul de analiză anterior se regăsește raportat la diferite frecvențe, ce devin triggere de acțiune biologică, psihologică, socială sau ecosistemică.


Harta scalei conștiinței umane (PhD. DAVID R. HAWKINS)
Vezi Torusul și structura creierului


Sistemul elementelor primordiale si legătura cu pământul