Modele de compunere ale Automorfismelor Dreptei Proiective

Graficele automorfismelor dreptei proiective au comportamente diferite ce încep să genereze abordari comportamentale de tip semantic ce se regăsesc in dinamica universului:
- F1 reperul temporal al momentului predictibil cu comportament liniar
- F2 trecerea de la un trecut bogat în informaţii către un viitor pe termen scurt relativ predictibil
- F3 nedeterminarea prezentului ce este asimptotic atât pe axa spațială cât și pe cea temporală
- F4 există o linie de continuitate predictibilă doar pentru momentul prezent și una generală pentru comportamentul global
- F5 axa verticală temporală este asimptotică față de un prezent nedeterminabil punctual
- F6 simetric in oglindă față de F3 ne duce in lumile paralele și opuse cele două tipuri de asimptote sunt la axa orizontală spațială (F3, F4, F6), la axa verticală (F5) care este in plus asimptotică la prima diagonală. Aceasta înseamnă comportamentul schimbării bruște a comportamentelor universului, dar și conservarea unui plan evolutiv permanent; F6 este simetric cu F3 și acționează complementar.
Primul set de concluzii este legat de asimptota verticală și comportamentul de tip catastrofic spontan.

Un al doilea pas important in abordarea semantică este asocierea de tip lingvistic a comportamentelor cu cuvintele ce caracterizează cel mai bine în limbaj uman comportamentele funcţiilor.
Astfel, asocierea dintre F1(x) cu cuvântul „cine”;
a lui F2(x) cu cuvântul „ce”;
a lui F3(x) cu cuvântul „cum”;
a lui F4(x) cu cuvântul „unde”,
a lui F5(x) cu cuvântul „când”
și a lui F6(x) cu „de ce”,
ne conduce la primele reguli semantice.

Aceste reguli semantice se pot grupa în patru câmpuri cu comportamente diferite ce caracterizează reguli de la baza semanticii comportamentale universale, de la niveluri ale materiei anterioare stringurilor.
Aceste reguli se regăsesc la toate nivelele de structurare ulterioare conform teoremei izomorfismului structural al fractalilor algebrici.
Sunt cel ce sunt - Dumnezeu
Ce - scop
Cum - mijloc
De ce - logică
Unde - loc
Când - timp


[ Vezi Sensurile și conținutul sensurilor - aplicație » ]Tabelul de mai jos este structurat in mod identic cu modelul de compunere al automorfismelor dreptei proiective :

Trecerea pe alt nivel de complexitate conduce la mai multe direcţii de evoluție, prima este rafinarea informaţiei pe pași evolutivi, a doua este interpretarea din mai multe perspective și etape evolutive.

Mai jos avem trei exemple de perspective diferite:


Exemplu 1

Tabelul general de compunere cu funcționalități[ Vezi Principiile Educației, Minții și Sufletului ]

Exemplu 2

Mecanismele evolutive generale derivate

 • trăirea si înțelegerea complexității si dinamicii, pe diverse nivele de granulație (sunt cel ce sunt DUMNEZEU)
 • selecția genelor performante și eliminarea celor redundante sau defecte (ce-scop)
 • evoluția abilităţilor mentale și spirituale (cum-mijloc)
 • integrarea și sincronizarea acțiunilor necesare (unde-loc)
 • saltul către spiritualitate și auto-control in relațiile cu mediul natural (când-timp)
 • adaptarea evolutivă și evoluția adaptativă (de ce-logică)Exemplu 3

Legile formării personalităţii

 • F1 totul este spirit - trăirea și înțelegerea complexității și dinamicii, pe diverse nivele de granulație (sunt cel ce sunt DUMNEZEU)
 • F2 dăruirea și primirea - evoluția abilităţilor mentale și spirituale (cum-mijloc)
 • F3 legea cauzei si a efectului - selecția genelor performante și eliminarea celor redundante sau defecte (ce-scop)
 • F4 legea minimei rezistente - adaptarea evolutivă și evoluția adaptativă (de ce-logică)
 • F5 legea intenției detașate - integrarea și sincronizarea acțiunilor necesare (unde-loc)
 • F6 legea scopului in viaţă - saltul către spiritualitate și auto-control in relațiile cu mediul natural (când-timp)


O altă direcție de evoluție a fenomenului fractalizării algebrice și semantice se va putea accesa cu ajutorul tabelelor de compunere. Se compune elementul de pe coloana din stânga cu elementul de pe linia de sus și se identifică rezultatul:

Formarea organismelor


  Exoderm Mezoderm Endoderm
Corp Organe de simt Sistem osteo muscular Organe interne metabolice
Minte Sistem nervos central Ganglionii viscerali Sistemul imunitar si memoriile oaselor
Suflet Sincronizările si undele scalare Sistemul circulator
si pulmonar
Sistemul endocrin si neurohormonal


Organizarea sistemelor


La un nivel de fractalizare mai rafinat se pot identifica tot prin tabele de compunere structurile mari prezente in obiectul de studiu, in cazul luat in analiză, organismul viu. Aici structurile de analiza sunt mai complexe luând in considerație: dimensionarea, orientarea, structura, conexiunile, proprietățile interne
Detalierea mecanismelor se face cu ajutorul modului de conectare (vezi Sistemul elementelor primordiale si legătura cu pământul @)

Principiile Educației, Minții și Sufletului