SCHEMA GENERALĂ PE QUADRANȚII MARI

  QUADRANTUL 1

  CREAȚIA VIEŢII

 • Organizarea ecosistemului pe toate dimensiunile necesare cu reglarea ponderilor pentru funcționare
 • Reglajul ritmurilor, cooperărilor, alianțelor necesare reciclării fără noxe, reflexelor comportamentale
 • Optimizarea permanentă a proceselor, dezvoltarea inteligenţei generale specializate funcţionalQUADRANTUL 2

MECANISMELE EVOLUTIVE SI ADAPTATIVE

 • Reglajul fin al mecanismelor sistemice ce permit dinamica și elasticitatea funcțională generală
 • Organicizarea interacțiunilor complexe pe toate direcțiile de funcționare specializată inteligentă
 • Reglajul complex, calitativ și dinamic a funcționalității sistemelor complexe sociale si ecosistemice


QUADRANTUL 3

INTEGRAREA SISTEMELOR, METAMORFOZAREA

 • Genomul social ecologic, evolutiv-adaptativ-integrativ și dinamic pe nivele de complexitate diferite
 • Dezvoltarea permanentă a aparatului logic de procesare a datelor complexe, dinamice pe granulații
 • Metamorfozarea sistemelor cu trecerea prin etapele de evoluție anterioare și salt calitativ finalQUADRANTUL 4

SALTUL CALITATIV

 • Spațiul informațional complex ecosistemic, social și biologic, tehnologic cu inteligență artificială
 • Rețele informaționale paralelizate, funcționalități, proprietăți
 • Mecanismele integrative necesare sistemelor informaționaleQUADRANTUL 5

AUTOREGLAREA PLANETARA

 • Asigurarea echilibrului și a sustenabilității la nivel global, ecosistemic, tehnologic si social
 • Relațiile ecosistemice ce generează sustenabilitate si anularea amprentei ecologice
 • Mijloacele de reglaj și autoreglaj ecosistemicQUADRANTUL 6

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA

 • Lideri si administrare de procese complexe
 • Dezvoltarea comportamentelor civilizate în comunicarea și interacțiunea sociala și ecologică
 • Rafinarea structurilor sociale de lidersip și administrare necesare rezolvării problemelor complexeQUADRANTUL 7

EMANCIPAREA INTELIGENȚEI

 • Dezvoltarea inteligenței umane integrate, analizarea istoriei trecute și proiectarea viitorului
 • Saltul cognitiv prin redimensionarea gândirii și utilizarea logicilor specifice granulației informaţiei
 • Cercetarea extinsă de soluţii și instrumente de analiză a situațiilor de criză, prevenirea dezastrelorQUADRANTUL 8

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

 • Dezvoltarea inteligenţei prin partajarea informațiilor selectate și antrenarea inteligenţei complexe
 • Dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială colaborativă cu mediul natural și cu umanitatea Inovarea sistemelor cu eliminarea redundantelor și defectelor structurale, echilibrarea proceselorQUADRANTUL 9

ÎNFRUNTAREA NECUNOSCUTULUI

 • Căutarea răspunsurilor la problemele necunoscute prin analizarea complexă a traseelor trecutului
 • Emanciparea caracteristicilor umane, dezvoltarea celor tehnologice, a sensibilității decizionale a naturii
 • Forțarea limitelor evolutive pentru găsirea de soluţii de echilibrare, copierea mecanismelor naturii

Quadranții mici