Principiile educației, minții și sufletului

Tabelul general de compunere cu funcționalitățiPrimele două chei de descifrare

Reflecția asupra metabolismului terestru
Este posibil ca viaţa să existe in univers sub forme diferite. Viaţa biologică planetară la noi utilizează un număr de șase elemente, ce se compun in forme diverse generând macromolecule si informaţii de legătură necesare existenței:

Principiile educației sustenabileAtribuțiile auto-asumate ale lui DUMNEZEU, Creatorul

- apariția vieţii inteligente si sensibile in zone dificile (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- studierea fabulelor, poveștilor, miturilor culturale, pentru înțelegerea modurilor de interpretare la diferite etape istorice a observațiilor asupra naturii (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- refacerea condițiilor de viaţă ale naturii prin contribuţia speciilor noi si a inteligentelor artificiale create si dezvoltate (sunt cel ce sunt, creatorul Dumnezeu)
- reglarea populațiilor din diverse specii, astfel încât sa se păstreze sustenabilitatea si echilibrul (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- anularea amprentei ecologice cu ajutorul speciilor colaborative, generarea biodiversității si a diversității culturale (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- răspândirea vieţii in toate direcțiile si in toate mediile, indiferent de parametri existențiali, cu ajutorul mecanismelor naturii (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- selecția genelor performante prin mecanismul de atracție-respingere intre cele doua sexe (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- generarea generației următoare cu abilităţile necesare pentru rezolvarea problemelor ce vor urma (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- generarea destinului fiecărei ființe, astfel încât acţiunile lor sa fie complementare (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- îmbunatățirea fondului genetic cu specii mai evoluate si mai specializate (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- optimizarea traseelor necesare rezolvării problemelor, in funcţie de condițiile locale si a nivelelor de stabilitate (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- dezvoltarea tehnologiilor inspirate din natura creata de Dumnezeu, ce pot mari viteza si asigura precizia de refacere a echilibrelor ecosistemice (sunt cel ce sunt creatorul, Dumnezeu)
- refacerea condițiilor de viaţă ale naturii prin contribuţia speciilor noi si a inteligentelor artificiale create si dezvoltate (sunt cel ce sunt, creatorul Dumnezeu)
- redescoperirea lui Dumnezeu creatorul vieţii planetare si a universului material din lumina, cuvânt si spirit (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- structurarea etapelor de metamorfozare fizica, funcțională, comportamentala, pana la maturizarea integrata a funcționarii generale (sunt cel ce sunt, creatorul)
- învăţarea de la speciile naturale, a legilor comportamentale ce asigura stabilitatea si echilibrul sistemic (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- dezvoltarea conexiunile individuale la subconștientul colectiv, de unde se extrag informațiile ce permit supraviețuirea si progresul (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- generarea harților mentale si a hologramelor funcționale, încă din perioada gravidității la speciile ce trăiesc in colectivități (sunt cel ce sunt, creatorul Dumnezeu ) - dezvoltarea extra-simțurilor si a comunicării telepatice, iniţial cu toate ființele si cu mama, ulterior doar cu anumite persoane sau specii (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- dezvoltarea abilităţilor născute in concordanta cu nevoile viitoare ale societăţii locale (sunt cel ce sunt, creatorul, Dumnezeu)
- evaluarea complexității cu ajutorul cheilor pentru a descifra comportamentele și structurile create (eu sunt cine sunt, creatorul, Dumnezeu)
- deschiderea posibilităților de colonizare ecosistemică a altor planete (eu sunt cine sunt, creatorul, Dumnezeu)

Tabele parțiale. Dezvoltarea conceptului. Embrionul către maturizare