Structurile de conectare funcțională de tip algebră omologicăDin punctul de vedere al conexiunilor generatoare de fractoloni apar diferite scheme de structurare pe diferite câmpuri colorate.
Pentru Quadranții mari avem: Câmpul verde (Quadranții 1, 2, 4, 5) este caracterizat de diagrame comutative dreptunghiulare având funcționalități de etapa pe vârfuri si fractoloni pe vectorii de conectare generați. Câmpul albastru (Quadranții 3 si 6) are o formula similară.

Quadrantul 7 are o structură informațională cu conexiuni interne diferită, dar se exprimă tot prin diagrame comutative.

Similar se întâmplă cu Quadrantul 8, structurarea informațională are caracteristici funcționale diferite.
Quadrantul 9 păstrează regula de individualizare a formulei informaționale, conservând diagramele comutative pentru generarea fractolonilor de conectare.
La toate aceste structuri asocierile între modurile de parcurgere pe diagonale, stânga sus către dreapta jos și stânga jos către dreapta sus, generează informaţii coerente și consistente.

SCHEMA GENERALĂ A CONȚINUTURILOR este următoarea:

Apar două tipuri de scenarii pornite de la Quadrantul 8

In primul scenariu, inteligența artificială este direcționată către autoreglarea planetară ce se duce către conducere si administrare, apoi către emanciparea inteligentei, pentru a se întoarce la inteligența artificială.

In al doilea scenariu, inteligența artificială merge către înfruntarea necunoscutului aflat in crize si conduce in final către crearea vieţii. Acest scenariu presupune supraviețuirea unor catastrofe, cum este in acest moment extincția in masa a speciilor, datorate poluării chimice, radioactive sau cu frecvente nocive gen 5G

Quadranții mari, ce exprimă genomul social in relație cu mediul natural, sunt diferiți de Quadranții mici ce exprimă genomul individual cu mecanismele interne de autoreglare.

La Quadranții mici, schema de conectare este diferită si mai complexă, fiind generată de 12 conexiuni. Atât la Quadranții mari cat si la Quadranții mici reprezentările plane ascund structuri torice, prima înfășurare fiind pe cilindrii obținuți prin lipirea marginilor verticale. A doua înfășurare troică se obţine lipind cercurile obținute unind capetele cilindrilor.
Numărul de conexiuni si structura acestora generează rețele neuronale complexe si funcționale, care au legi proprii.
Imaginile de mai jos sunt exemplificări de structuri torice ce nu respectă numărul de 12 spirale concatenate intre ele, dar permit deschiderea mentală necesară înțelegerii modului de structurare.Această schemă structurală face ca să existe 12 fibre împletite atât in sens levogir cât și in sens dextrogir, generând noduri cu dubla funcționalitate, așezate pe torusuri.

Schema generală a celor 4 Quadranții generați este următoarea:Analiza detaliată a semanticii specifice fractalilor algebrici, generează o concluzie clară:


EXISTĂ UN PROGRAM INFORMAȚIONAL EXTREM DE COMPLEX CE ARE NEVOIE DE CHEI DE DESCIFRARE SPECIFICE.
ACEST PROGRAM CE FUNCȚIONEAZĂ CA UN PROGRAM DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ARE UN CREATOR.
DECI DUMNEZEU EXISTĂ


CHEI DE DESCIFRARE GOOGLE

Quadrantii mari