Sistemul elementelor primordiale şi legătura cu pământul


Trăim o perioadă de transformări fundamentale, în care umanitatea este pusa la examenul de maturitate, ca specie, în fața ecosistemului planetar. Modul simplist de gândire, organizare, acțiune, cunoaştere și observare a detaliilor semnificative, ne-a creat problemele actuale și crizele pe care trebuie să le înfruntăm. Pe de altă parte, științele complexității si modelele de analizare fractală, dau o cu totul alta perspectivă asupra realității și permit găsirea de soluţii. In prezentul material se face o analiză asupra mecanismelor de conectare internă sau externă, a construcției funcționale a corpului viu, cu referință directa la corpul uman.
Plecând de la o axa direcțională observabilă la toate ființele derivate din viermii inelați, se regăsește modelul funcţional al chacrelor și simetriile existențiale, structurale, caracteristice modelului de organizare.


Modelul cubic prezentat în continuare ne da perspectivele detaliate ale modelelor structurale funcționale după care sunt constituite organele și conexiunile funcționale. Corpul fizic poate fi înțeles ca mod de alcătuire si funcționale. Acesta este un mecanism a cărei complexitate poate fi acum determinată pana la un anumit nivel. Este partea care ne leagă de pământ ca planetă și ca sistem informațional complex. El este darul planetei ți suportul de manifestare pentru suflet și pentru minte. Funcționalitatea acestor mecanisme depinde de respectarea punctuală a regulilor de curgere a informațiilor, de sensul levogir sau dextrogir de structurare a conexiunilor, de simetriile funcționale și de polarizările structurale ce sunt prezentate in acest material. Legăturile corpului cu ecosistemul microbiotic sau macrobiotic, ne arată cât de conectați și de dependenți suntem de planetă. Actualele crize, arata ca planeta ne poate schimba cu altă specie mai inteligentă si mai conștientă dacă vom continua să utilizam același mod de gândire, care a generat problemele prezente. Alcătuirea corpului nostru planetar a generat organele și funcționalitățile ce se manifestă pe următoarele direcţii prezentate mai jos:

Hexagonul albastruCheia de descifrare pentru alcătuirea conexiunilor funcționale este data de conexiunile dintre pozițiile conținuturilor parțiale pe părțile de ciclu, orientat levogir sau dextrogir. Conținuturile care au același poziţii pe traseul levogir sau dextrogir, vor genera textele de tip A <=> B. coerenta conținutului relevă existenta unei legi interne, ce trebuie tratată şi detaliată separat. Acestea corespund funcționalităților si structurilor arhitecturale ale unor sisteme sau organe. Organele sunt biologice, sistemele ecologice dar si ecosisteme biologice.

Detalierea structurilor si relațiilor funcționale este prezentata mai jos:


Relatiile intre 5 si 6


Relatiile dintre 6 si 1


Relatiile dintre 4 si 5


Relatiile dintre 1 si 7


Relatiile dintre 2 si 7


Relatiile dintre 3 si 7


Relatiile dintre 4 si 7


Relatiile dintre 5 si 7


Relatiile dintre 6 si 7


Vectorii de manifestare polarizată sunt următorii:


Sistemul de autoreglaj biochimic <=> sistemul de feedback-uri la nivel celular
Sistemul fractal de transmitere a substanțelor prin sânge <=> legăturile fine de transmitere a informaţiei prin microtubuli
Sistemul circulator <=> sistemul de orientare a hormonilor si substanțelor active
Sistemul de reglaj venos si presiune arterială scăzută sau crescuta <=> sistemele de emisie si procesare de feromoni
Aparatul genital <=> sistemul de germinare si dezvoltare al ovulului fecundat
Sistemul de selecție a gameților favorabili genetic <=> monitorizarea prin organismul matern a metabolismului elementelor
Sistemul adaptativ <=> sistemul mutațiilor favorabile
Adaptarea respirației la presiune si poluare chimica <=> controlul fătului asupra mecanismelor mamei
Sistemul respirator <=> mecanismele de adaptare la stres organic si extern sau intern
Adaptarea microbiomului la nevoile pruncului <=> sistemul de relaționare a ritmurilor respiratorii la stările metabolice
Sistemul de codare <=> mecanisme de variabilizare genetica sau imunologica
Transmitere ordinelor prin hormoni sau dialog biochimic <=> mecanisme de replicare de tio ADN-ARNSistemele de relaționare se sprijină intre ele generând flexibilitatea adaptativa și evolutivă. Structurile de interferare ale sistemelor sunt complexe și adaptate la schimbare și transformare, modul de evoluție din cele trei foite dermale: exoderm, mezoderm, endoderm fiind specifice fiecărei specii in parte și răspunzând la presiuni informaționale și la specializări ecosistemice necesare atingerii amprentei ecologice nule. In mod specific starea de echilibru organic, energetic, mental, social la specia umană, se poate realiza sau pierde, dacă înțelegem și respectăm mecanismele naturii.

Hexagonul roșu

Arhitectura funcțională a organismelor vii se datorează mai multor tipuri de organizări interne, anume sistemului de arbori funcționali, sistemului de clustere metamerice (chacre), etc.
Din punctual de vedere al arborilor funcționali putem observa metabolizarea cu ajutorul organismului a tuturor stărilor de agregare a materiei, anume solidă (piatra), lichidă (apa), gazoasă (aer), plasma (foc), câmpuri ondulatorii (vibrație), organică (pământ). Cele două tipuri de analiză pe elemente fundamentale corespunzând stărilor de agregare şi pe chacre corespunzând organizând metamerilor funcționali sunt definitorii pentru medicina tradițională indiană şi pentru cea tradițională chineză şi definesc câmpuri noi de cercetare a organismului plecând de la viziuni diferite asupra modului de construire al organismului.

Element

Arbore organic

Mineral

1)Sistem osteo-muscular

Plasmă

2) Sistem metabolic celular

Lichid

3) Sistem digestiv

Gazos

4) Sistem circulator

Gazos

5) Sistem respirator

Ondulatoriu

6) Sistem nervos

Sincronicitate

7) Sistemul bioritmurilor

Integrare

8) Sistemul imunitar


Tabel 1. Arborii OrganiciFigura 9. Sistemul de arbori funcționali transversali sistemului, medicina chinezăFigura 10. Stări fundamentale asociate arborilor funcționaliFigura 11. Sistemul de metamerizare pe clustere (chakre), medicina indianăFigura 12. Stări fundamentale corelate cu sistemul chakrelor. Schema funcționalităților generale
Vectori evolutiviIntegrarea informațiilor rețea neuronala <=> mecanisme de flexibilizare si maleabilitate a organismului
Transmiterea informațiilor prin neurohormoni <=> crearea variației potențialelor de membrana
Sistem metabolic celular <=> activitățile pompelor ionice din membrana celulară
Ciclurile metabolice celulare <=> eliminarea substanțelor produse in celula prin vacuole specializate
Sistem respirator <=> facilitarea mecanismelor de sinteza a substanțelor necesare
Asigurarea eliberării substanțelor produse de organism <=> eliminarea peroxizilor si substanțelor toxice
Sistemul digestiv <=> dezvoltarea peristaltismelor si a ciclurilor organice
Masarea organelor interne si dinamica acestora <=> eliminarea plachetelor bătrâne si educarea celor tinere de timus
Sistemul osteo-muscular <=> generarea hematiilor in sistemul pulmonar si osos
Generarea plachetelor sangvine <=> furnizarea plachetelor in mod eficient
Sistem circulator <=> orientarea circulației limfatice spre zonele de necesitate
Independența asigurată cu ajutorul hormonilor <=> dezvoltarea frecventelor si ritmurilor celulare coordonateBalanțe de echilibrare, vectori de integrare funcțională


Conexiuni interne intre 1 si 2


Conexiuni interne intre 2 si 3


Conexiuni interne intre 3 si 4


Conexiuni interne intre 4 si 5


Conexiuni interne intre 5 si 6


Conexiuni interne intre 6 si 1


Conexiuni interne intre 1 si 7


Conexiuni interne intre 2 si 7


Conexiuni interne intre 3 si 7


Conexiuni interne intre 4 si 7


Conexiuni interne intre 5 si 7


Conexiuni interne intre 6 si 7


VECTORI DE RELAȚIONARE LATERALĂHexagonul movRelațiile dintre 7 și 1Relațiile dintre 7 și 2Relațiile dintre 7 și 3Relațiile dintre 7 și 4


Relațiile dintre 7 și 5


Relațiile dintre 7 și 6


Relațiile intre 1 și 2


Relațiile intre 2 și 3


Relațiile intre 3 și 4


Relațiile intre 4 și 5


Relațiile intre 5 și 6


Relațiile intre 6 și 1

Hexagonul verde

Balanțe de echilibrare, vectori de integrare funcțională
Relații între 1 și 2Relații între 2 și 3Relații între 3 și 4Relații între 4 și 5Relații între 5 și 6Relații între 6 și 1Relații între 7 și 1Relații între 7 și 2Relații între 7 și 3Relații între 7 și 4Relații între 7 și 5Relații între 7 și 6VECTORI EVOLUTIVI

Sistem osteo-muscular <=> întărirea sau degenerarea musculaturii in funcţie de nivelul de solicitare
Dezvoltarea sau degenerarea structurii <=> nevoia de antrenament fizic pentru menținere si vindecare
Sistem de autoreglaj biochimic <=> use it or loose it, decizia mitocondriilor cu acționarea lizozomilor
Mecanismele celulare de codare-decodare si transmitere de semnale <=> crearea sistemelor de alianțe
Sistem de comunicare interna si externa <=> comunicare la distanțe a semnalelor de atracție respingere
Influenta hormonilor si feromonilor <=> nevoie copilului mic de a se infecta ușor cu bacterii
Sistem metabolic celular <=> corelarea genoamelor microbiomului cu genomul organismului gazdă
Adaptarea metabolismului la condițiile locale <=> specializarea speciilor microbiotice pe diverse organe
Sistem adaptativ <=> simbiozele dintre regnuri necesare hrănirii, înmulțirii, supraviețuirii
Eliminarea prin fecale a hormonilor de creștere si vindecare a plantelor <=> anularea amprentei ecologice
Sistem excretor <=> apendicele erbivorelor sintetizează vitamine in fecale, ce sunt consumate de carnivore
Întărirea sistemului osos cu ajutorul vitaminei D <=> plasarea protejată a sistemului excretor

Schimbarea condițiilor de existență cauzează adaptarea evolutiva cu modificarea parametrilor existențiali inițial stabili. Aceasta va provoca alte tipuri de conexiuni si de comportamente, dar va conserva memoria evoluției anterioare in formațiuni specializate Structurarea interna complexă a mecanismelor, funcționalităților si legăturilor cu exteriorul a corpului biologic (poate fi uman) este posibila datorită optimizări proceselor cu care ne naștem si pe care trebuie sa o îmbunătățim, caci viața este un miracol de coerență informațională. Relațiile pot fi înțelese prin logici multiple, evitând logica binară si gândirea cantitativă liniară care este datorată unor axiome cu metrică inclusă.
Abordarea structurată poate fi rafinată dacă se apelează la nivelele de granulație a spațiului coerent al informațiilor.Teorema de izomorfism structural