Organizare ICDCU

Organigrama

Organigrama
Activitățile centrale

1.Activitățile centrale

1.1 Cercetare ştiinţifică teoretica
1.2 Dezvoltare cursuri de instruire
1.3 Contabilizarea acțiunilor
1.4 Dezvoltarea instrumentelor
1.5 Evaluarea trendurilor si surselor
1.6 Proiectarea eforturilor cu termene

Comitetul de conducere

2.Comitetul de conducere

2.1 Președinte
   2.1.1 Identificarea nevoii de programe
2.2 Secretar general
   2.2.1 Programe de cercetare aplicata

Event

3.Structura executiva

3.1 Vicepreședinte
   3.1.1 Organizarea si supravegherea
   3.1.2 Dezvoltator de softuri
   3.1.3 Determinarea nevoilor piețelor

Event

4.Structura de audit si prezentare

4.1 Parteneriate strategice
4.2 Gestionarea problemelor interne
4.3 Evaluarea necesităților mari
4.4 Expunerea pe site a rezultatelor

Event

5 Structura de interfațare

5.1 Scriere de programe
5.2 Rețea de profesioniști
5.3 Relații internaționale
5.4 Structurarea etapelor de lucru

Event

6.Structura de parteneriate pe programe

6.1 Atractor de fonduri
6.2 Parteneriate verificate
6.3 Dezvoltare de proiecte
6.4 Exprimarea optimizata pt rezultate

Event

7.Supravegherea acțiunilor si proiectelor, cheltuielilor

7.1 Director executiv
   7.1.1 Raportarea succeselor si etapelor
   7.1.2 Proiectarea cheltuielilor
7.2 Trezorier