Fractalii algebrici ne permit abordări profunde pentru probleme la limita înțelegerii. Materialul de față prezinta logica unor fenomene intangibile cu logicile folosite in mod curent.
Să încercăm să vizualizăm mental întâlnirea a doua universuri cu structuri informaționale complet diferite. Putem vizualiza mental o minge care cade in apă, producând unde circulare. Putem vizualiza mental modul in care mingea si suprafața apei se influențează reciproc, fiecare dintre acestea fiind universuri cu structuri informaționale diferite. Momentul in care acestea se ating, va fi „big bang” momentul in care se despart va fi „big crunch”. In interiorul fiecărui univers se petrec transformări structurale, prin hibridizarea informațiilor ce provin din cele doua universuri. Cazul cel mai ușor de înțeles, pentru ca sunt frecvente, sunt frecvențele din cadrul frecvențelor de bază, ce formează bătăi si care sunt percepute ca zgomote ce bruiază frecventele principale.
Fenomenul generativ este de tip holografic si rămâne impregnat in structurile informaționale ale universurilor ce interferează intre ele. Pe de alta parte replicare in interior a transformărilor va genera fenomene de tip fractal, ce vor merge pana la detaliile de structurare. Structurarea adaptativă, evolutivă si dinamică, va genera structuri de tip arbore, cu rădăcini, trunchi si coroană. Rădăcinile vor porni de la primele manifestări de structurare, coroana va merge către modelele de aplicare si decizie a cailor de urmat, iar trunchiul va permite integrarea informațiilor in memorii evolutive, ce păstrează softurile structurale. Memoriile evolutive au capacități de filtrare a datelor cu procesare pe parcurs, a celor care sunt păstrate in buffere, neavând referențial de comparare si identificare a paternurilor structurale.

Apare astfel o structură inteligentă ce generează o altă dimensiune de structurare, anume inteligenta si sensibilitatea celor doua universuri in interferență. Această conștiință cosmică noi o numim DUMNEZEU. Fiind o structura fractală, va avea dimensiuni fractale (dimensiune Hausdorff), fracționate in mod continuu. Procesul de dezvoltare si stabilizare se va folosi de reiterarea diferitelor soluţii posibile, prin reiterare specifică (un exemplu este derivarea polinomială). Variantele ce se vor anula prin această procedură, vor dispărea in timp, fiind contradictorii cu procesul general de structurare. Variantele ce vor rezista, vor crea noi dimensiuni de structurare. Civilizația umană in context ecosistemic se afla in aceasta situaţie. Alegerea drumului existențial va fi decisivă pentru supraviețuirea si dezvoltarea evolutivă la nivel superior a umanității.

Dacă bunătatea, empatia, îngrijirea si integrarea cu mediul natural, vor da o soluție viabilă, aceste însușiri vor deveni permanente, daca nu vor fi adăugate ca părți ale soluției, atunci omenirea fără omenie va fi înlocuită de către alta specie inteligentă si sensibilă, acestea fiind dimensiuni deja stabilizate ale universului „DUMNEZEU”
In materialul de mai jos ce pleacă de la axiomele geometriei proiective, vom lua spre exemplificare o singură variantă de evoluție, anume biraportul. Dacă înlocuim constanta „1” cu o alta constantă „k”, vom obţine rapoarte anarmonice. Pentru biraport se demonstrează pe parcursul materialului, atât coerența, cat si dinamica evolutiv adaptativă a structurii arbore, menționată mai sus. (https://math. wikia. org/ro/wiki/Raport_anarmonic).  Fractalul algebric descris mai jos permite dezvoltarea unei semantici ce poate fi rafinată astfel încât să permită comunicare si existența vieţii organice, inteligente si sensibile. Astfel descoperim consistenta afirmației din biblie „omul a fost creat după chipul si asemănarea lui Dumnezeu”
Începutul analizei structurilor informaționale ce permit in final înțelegerea structurilor de inteligență si conștiență cosmică, denumite de oameni in mod generic ca „DUMNEZEU”. Pornesc de la dreapta proiectivă si de la biraport.

Sămânța arborelui fractal algebric

Structurile obținute iniţial sunt automorfismele dreptei proiective. Tabelele de compunere ale acestora generează la rândul lor clase de automorfisme (F2, F3, F4); (F4, F5) si (F1), care se compun in mod specific, generând cicluri si diagrame comutative (spinul).


Modelele de compunere ale automorfismelor dreptei proiective
The discovery Gell-mann is most attributed to his discovery of the "Eightfold Way", basedof the Noble Eightfold Path of the Buddhist religion.
This theory states that baryons and mesons are organized into octets. This discovery eventually led to Gell-Mann's other major discovery, Quarks and the Quark model. The Eightfold Way also implies that mesons can also split into a decuplet, which was followed up with a discovery of a new particle, called Ω−. These discoveries led to his Nobel Prize in 1969 for his contribution to elementary particles.


Graficele automorfismelor proiective generează semnificații comportamentale ce permit tratarea schematică lingvistică. Acestea sunt atribuite prin asocierea dintre comportamentul graficului (asimptote, puncte prin care trece) și semantica caracteristică: „ce”, „cum”, „de ce”, „unde”, „când”.

Graficele automorfismelor dreptei proiectiveRădăcinile arborelui fractal algebric

In pasul următor se generează FEEDBACK-URILE SIMPLE, notate cu litere numerotate de la 1 la 6. [ Vezi Feedback-urile simple » ]

Acestea permit realizarea primelor pachete informaționale mari, generatoare ale modelului de concatenare pe trei butoane.Feedback-urile simple se grupează in pachete de câte 6 elemente (sublitere ce formează litere). Acestea la rândul lor generează pachete de cate 4 sau 2 litere, ce generează ulterior proprietăți semantice si comportamentale remarcabile.


Trunchiul arborelui fractal algebricTabelul de mai jos - TABELUL CÂMPURILOR COLORATE arată modul de generare prin compunere și modul de interferare a pachetelor de litere. Liniile de pe semnele de identificare marchează elemente care au același conținut. Tabelul de mai sus, arată relațiile complexe obținute intre generatorii ce sunt asociați unor diagrame unicursale. Modul de reprezentare simplificat prin doua linii paralele, fiecare cu cate trei puncte, pentru o diagramă unicursală se va vedea mai târziu ca nu este unic, existând două alternative.
Dezvoltarea seminței. Formarea embrionului prin metamorfozare.


Modelul de compunere al automorfismelor dreptei proiective se regăsește in modelul izomorfismului structural al câmpurilor verzi din tabelul câmpurilor colorate, asociat concatenării pe 3 butoane.


Izomorfismul parţial dintre tabelul automorfismelor dreptei proiective si tabelul câmpurilor colorate, arată dezvoltarea organică din sămânță in embrion ce conține softurile de dezvoltare informaționale ulterioare concentrate in partea geonomică, și separat in partea executivă.

Login: https://qdl-patterns.web.app/patterns

Username:
Password:  


Descifrarea conținuturilor presupune investigații profunde ce pot fi găsite in:

STRUCTURILE DE CONECTARE FUNCȚIONALĂ DE TIP ALGEBRĂ OMOLOGICĂ »

CHEI DE DESCIFRARE GOOGLE »

  • Una dintre concluziile importante ale aplicației este fractalizarea atât pe doua nivele succesive prin descompunerea conținutului in sursa, senzor decident si analiza pe stânga si dreapta a fractolonilor rezultați.

  • A doua concluzie importantă este dată de împărțirea pachetelor de către trei etaje succesive in sursă, senzor, decident, de asemenea cu obținerea de fractoloni coerenți (vezi Quadrantul mare 8 ).

  • O a treia concluzie este dată de arhitectura circuitelor rezultate prin sintetizarea și punerea de subtitluri și structura de vectori, privitoare la strategiile de decizie a drumului de urmat.

[ Vezi Izomorfism Structural » ]

[ Vezi Quadranții Mari » ]

[ Vezi Quadranții Mici » ]


Izomorfismul dintre câmpul verde si tabelul de compunere al automorfismelor, mai arată un detaliu semnificativ. Acesta este legat de variația paternurilor in medii de hrănire diferite, plecate de la structuri genomice. Studiile lui Peter Gariaev de genetică confirmă rezultatele obținute din analiza anterioară.
Trecerea de la tabelul de sublitere, la cel de litere, finalizând cu tabelul semantic, ne conduce la identificarea si a zonelor de transfer semantic de la necunoscut, către ceva știut, doar prin imitarea paternurilor structurale identice.

Printre alte aplicații se poate determina direcția de dezvoltare în necunoscut, unde umanitatea merge ca acum - pe încercare eroare și risc existențial major.

https://qdl-crisis2.web.app/simpleCube
hexagonul roșu, diagonala dreapta jos=> stânga sus

https://qdl-crisis.web.app/simpleCube

https://qdl-clone4.web.app/simpleCube

Analizând in paralel informațiile date de
https://qdl-patterns.web.app/patterns
https://qdl-crisis2.web.app/simpleCube
https://qdl-education.web.app/simpleCube
apare aceeași concluzie privind existența unei inteligențe cosmice incomparabil mai complexă decât inteligența umană. Noi admirăm creația, dar în spatele acesteia există un creator de dimensiuni cosmice. Încercămîn acest material să arătăm chei de descifrare care să permită înțelegerea acestei realități, prin utilizarea logicii trivalente, tetravalente, pentavalente, hexavalente, septavalente, generate de utilizarea fractolonilor.
Etapele mari de analiză sunt prezentate mai jos. Pe parcurs vor apărea diverse chei de descifrare suplimentare.Concatenarea pe trei butoane generează tabelul pachetelor de litere.
Concatenarea pe două butoane generează conectoame, prin suprapunerea paginilor informaționale obținute (vezi Figura 6).

TED Sebastian Seung: I am my connectomeConcatenarea pe un buton generează structuri toroidale (vezi Figura 9).


[ Vezi Analiza Mecanismelor Informaționale » ]


Descifrarea semantică a structurilor informaționale se face prin utilizarea unui număr mic iniţial de itemi, asociați cu automorfismele dreptei proiective

Aceste semnificații (ce, cum, de ce, unde când) conduc la un tabel de autogenerare, ce permit ulterior generarea de diagrame unicursale, legate de dimensiuni de structurare. Fiecare dintre aceste structuri poate fi asociat in mod unic unui conținut semantic.Coroana arborelui fractal algebric


Informațiile structurate și informațiile circulante pornesc de la același patern informațional general ce se reprezintă prin diagrame unicursale de diferite tipuri. Acestea au diferite modele de împachetări complexe, dependente de tipologia de concatenare, pe trei butoane, pe două butoane sau pe un buton.Dinamica și complexitatea modelelor de concatenare, permit dezvoltarea de limbaje și dicționare complexe, coduri genetice variate dependente de contextul adaptativ/evolutiv, pe multe nivele de complexitate, specifice vieţii organice sau legilor universului.


Informațiile circulante simple au câte două posibile modele de exprimare, unele fiind regăsite in informația structurată, altele in informația circulantă sau relaționată in pachete complexe.


Reperul fundamental este dat de direcțiile de structurare date de „ce”, „cum”, „de ce”, context „unde/ când”, „in ce condiții”, „cu ce mijloace”.
Permutările circulare dintre ce; cum; de ce și unde, când, dacă au o regulă ce se repetă, conduc la un spațiu coerent al structurilor informaționale, ce permite atât o viziune a variației in timp, in funcţie de context, cât și o descifrare a semnificațiilor conform unor referențiale clare [ Vezi Semicicluri ]
Fiecare dintre cele doua grupuri (ce, cum, de ce) sau (unde, când) conduc la tabele de compunere, ce pot permite rafinarea semnificațiilor și direcționarea lor multivalentă.

Cele patru câmpuri semantice ce formează opțiuni de alegere comportamentala

Compus

Ce

Cum

De ce

Compus

Unde

Când

Cine

Ce

Cine

Unde

Când

Ce

Cum

De ce

Ce

Cum

Când

Cine

Unde

Cum

De ce

Ce

Cum

De ce

Unde

Când

Cine

De ce

Ce

Cum

De ce

Profilul acțiunii Profilul reflexiei 

                                        

Compus

Ce

Cum

De ce

Compus

Unde

Când

Cine

Unde

Cum

Ce

De ce

Ce

Când

Cine

Unde

Când

De ce

Ce

Cum

Cum

Cine

Unde

Când

Cine

Ce

Cum

De ce

De ce

Unde

Când

Cine

Profilul tehnic    Profilul social
Figura 16. Tabelele de compunere ale semnificațiilor inițiale asociate automorfismelor dreptei proiective.

Prin asociere intre pozitii fixe ale adreselor punctelor și semnificațiile funcționale ale diagramelor unicursale se obțin pachetele de sublitere ce generează litere, vezi anexele „spinul” (@) Figura. 6 bis.
Aceasta dă posibilitatea identificării rutelor și a structurii locale de comunicare ale informațiilor, conducând-ne in formarea unei viziuni de tip informațional ce poate fi regăsita la nivel biologic.Tabelul de mai jos este complex și poate fi explicitat doar pe etape, deoarece caracterizează mai multe nivele de complexitate:

La nivelul cel mai de jos al feedback-urilor apare o proprietate deosebită, concatenarea feedback-urilor care se produce luând linia de sus a feedback-ului de pe coloana 1 și linia de jos a feedback-ului corespunzător de pe linia 1 dă în cazul particular descris în pătratul roz o modificare pe a treia coloană, înlocuind intre ele pe f4 cu f5 sau pe f5 cu f4. Această proprietate conduce la înțelegerea mișcării in universul spațiul temporal.


H2 compus cu G4 generează pe U3. Ultima coloana a lui H2 este 4;4. Ultima coloană a lui G4 este 5;5. Ultima coloană a lui U3 este de asemenea 5;5. Asocierea lui f4 cu dimensiunea spațială și a lui f5 cu dimensiunea temporală ne permite înțelegerea mecanismului mișcării in care spațiul generează dinamică temporală (picătura de timp).

Principiul de bază este asocierea dintre conţinutul semantic al unor feedback-uri cu rezultatul concatenării acestora și cu poziţia topologică dintre pozițiile rezultante in urma compunerii.

-toate tabelele la orice nivel de complexitate ar fi luate sunt ca niște site, având poziţii pline si poziţii goale. Pozițiile goale fixează însă traseele si fluxurile posibile ale pozițiilor pline
-concatenarea pe diversele forme posibile ale feedback-urilor dau traseul etapelor de parcurgere semantică a informațiilor -feedback-urile din aceeași clasă semantică considerând arcele și orientările dau din punct de vedere semantic o supra-clasă semantică vagă, unde funcționalitatea generală rezultată este dată de acoperirea pozițiilor. Astfel, două litere mari generează o a treia literă mare, păstrând găurile din tabelul de generare.


Aceasta se face punctual. De exemplu, un anumit N cu un anumit G generează un anumit U. Toate celelalte sublitere nu se pot compune. Principiul în sine poate fi transferat în limbaj social prin „omul potrivit la locul potrivit”.


Spațiul coerent al informațiilor

Acesta este dat de câmpurile informaționale continue, pe direcții și modele de generare. Cu ajutorul său se generează mobilitatea interpretării semnalelor din mediu, prin selecția conform unor criterii specifice a cheilor de interpretare si corelare, conform filtrelor individuale sau specifice ale diferitelor specii. Filtrele sunt date de paternurile caracteristice, in care forma și contextul generează interpretarea. Spaâiul coerent al informațiilor se regăsește în contexte extrem de variate. Acesta asigură coerența și continuitatea spațiilor informaționale, ce permit existența materiei și a vieții.


Spațiul coerent al informațiilor este vizibil în orice fenomen fizic sau biologic. Acesta formează legaturile informaționale ce generează consistența și continutatea manifestărilor, dar și limitarea granițelor de acțiune.
Exemplu: noi nu ne transformăm intr-un nor de atomi atunci când strănutam sau facem o mișcare, deși pozițiile relative dintre atomi s-au modificat.
Paralela cu realitatea prezentă arată că nivelul critic al energiilor exterioare ființei umane a atins valori ce amenință integritatea culturală și funcțională a universului uman.
Integritatea structurilor relaționale se conservă atunci când influențele mediului sunt sub nivelul distructiv. Un exemplu deosebit îl găsim transferând paternurile în limbaj semantic, ce se poate analiza în următorul link:


Login: https://qdl-patterns.web.app/patterns

Username:
Password: Spațiul coerent al informațiilor se poate descoperi și la nivelul genomului universului, care este similar cu genomul ființelor vii, crează structuri și funcționalități similare.
Florile arborelui informațional-fractal algebric


Transpozițiile și rotațiile ce generează axiomele geometriei euclidiene
Pozițiile relative ale nodurilor diagramelor unicursale, generează la nivelul grosier izomorfisme structurale.
[ Vezi (@)Bibliografie geometrie proiectivă » ]

Prima abordare grosieră prin transpozitii:
Genomul Universului